2019. október 9-én a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarában megtartották a kis- és középvállalkozások piaci felkészülését támogató Országos Vállalkozói Mentorprogram budapesti nyitórendezvényét.

Koji László, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) általános alelnöke megnyitó beszédében kifejtette: a gazdaságfejlesztésben fontos szerepet kell kapnia a budapesti székhelyű cégeknek is, és az Országos Vállalkozói Mentorprogram egy olyan kezdeményezés, amelyből a fővárosi vállalkozások is profitálhatnak. Az üzleti teljesítményt akadályozó tényezők közül kiemelte az együttműködés hiányát, és úgy vélte, a mentorprogram kiváló eszköz arra, hogy a részt vevő vállalkozók túllépjenek a régi beidegződéseken. Hangsúlyozta: a program fő partnere a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK), de a BKIK is minden támogatást megad ahhoz, hogy a projekt sikeres legyen.

Koji László beszédét követően a programban részt vevő cégek képviselői részére átadták a mentori okleveleket. Az együttműködést igazoló dokumentumot a Tungsram Operations Kft., a Rév és Társai Kereskedelmi Zrt., a GE Aviation Hungary Kft., az Eltec Holding Kft. és a Knorr-Bremse Rail Systems Budapest vezetői vehették át.

Ezután Dr. Balla Gergely, a program operatív vezetője ismertette a projekt részleteit. Elmondása szerint a mentorprogram célja, hogy sikeres vállalkozók bevonásával tudást adjon át a kis- és középvállalkozásoknak (kkv), és ezzel hozzájáruljon a versenyképesség növeléséhez. A kkv-k előtt álló legnagyobb kihívások közül kiemelte az alacsony munkatermelékenységet, a csekély külpiaci tevékenységet és a kevés innovációt. A 3,3 milliárd forintos európai uniós és magyar kormányzati támogatásból megvalósuló program az MKIK vezetésével, a húsz területi kamara, valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány bevonásával ezekre a kihívásokra kíván reagálni. A projektvezető elmondása szerint a keretösszegből a mentorprogramon kívül további vállalkozásfejlesztési eszközöket is megvalósítanak: januárban indul a pénzügyi szemléletformálási alprogram, és két szakpolitikai projekten is dolgoznak, amelyek a kkv-k hatékonyságát elemezve biztosítanának eszközöket a tényalapú kormányzáshoz, illetve a vállalkozásfejlesztési szervezetek tevékenységének felmérésén keresztül adnának információt a segítséget kereső vállalkozásoknak.

Maga a mentorprogram két alprogramból áll. A személyes mentorálást a SEED Alapítvány koordinálja. Ennek keretében 200 mentorált juthat személyre szabott szakmai segítséghez. Kiemelt célcsoportnak számítanak a fiatal és a női vállalkozók, valamint a generációváltást tervező cégek. A budapesti és közép-magyarországi jelentkezés már lezárult erre az alprogramra, de egyéb régiókban még lehet pályázni, és további mentorok jelentkezését is várják. A BKIK a konkrétabb célokhoz kötött szakmai mentorálási alprogramot összefogásában segít, és nyújt infrastrukturális, adminisztratív és operatív támogatást. Ennek keretében két területen, a beszállítóvá válásban és a külpiacra lépésben kaphatnak támogatást a résztvevők. Dr. Balla Gergely elmondása szerint a mentorálás előnye, hogy mások tapasztalatából lehet gyorsan és hatékonyan leszűrni naprakész és gyakorlatias ismereteket. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a mentorálást kapott cégek ötéves túlélési mutatója kétszerese az ilyen támogatásban nem részesülő vállalkozásokénak. A mentoráltak kiválasztásában a mentorok kulcsszerepet játszanak. A szakmai programokra jelentkezni 2019. október 31-ig lehet, a mentorálási folyamat a tervek szerint 2020. januárjában indul és az év végéig tart.

A szakmai programok részleteit Fehér Lajos Dániel budapesti programkoordinátor ismertette. A beszállítói programban 3 mentor vállalkozás – a GE, az Eltec és a Knorr-Bremse – 4-4 budapesti céggel dolgozik majd együtt, míg a külpiaci programban a Tungsram és a Rév és Társai 6-6 partnert mentorál. Minden jelentkező egy mentort kaphat, de jelentkezni több mentorhoz is lehet. Az együttműködésről támogatási szerződést kötnek. A folyamat a mentoráltak részére teljesen ingyenes, a felmerülő költségeket a program költségvetése fedezi.

A beszállítói programban elsősorban a mentorok keresnek beszállítókat, de a részvétel más partnerek felé történő beszállításban és a kapcsolatépítésben is segítséget nyújthat. A folyamat állapotfelméréssel és egyéni fejlesztési terv kidolgozásával kezdődik. Az év során a mentoráltak 7 témakörben e-learning tananyagokat kapnak, 7 alkalommal vehetnek részt független képzési szolgáltató által szervezett és a mentorok felügyeletével zajló interaktív foglalkozásokon, üzemlátogatást tesznek a mentornál, valamint szakértői konzultációs alkalmakat is biztosítanak számukra. A program beszállítói fejlesztési terv kidolgozásával és elfogadásával, valamint a Tudatos Beszállító cím átadásával zárul. Az egy cégre eső szakértői támogatás értéke 450.000 forint, mely továbbadott előnyként kerül jóváírásra a cégek de minimis keretének terhére..

A külpiacra lépést segítő program  állapotfelméréssel és egyéni fejlesztési terv kidolgozásával kezdődik. A mentoráltak itt 4 témakörben kapnak e-learning tananyagokat, 8 alkalommal vehetnek részt interaktív foglalkozásokon, 2 csapatépítő tréninget, valamint szakértői konzultációs alkalmakat biztosítanak számukra. A program export fejlesztési terv kidolgozásával és elfogadásával, valamint a Tudatos Exportáló cím átadásával zárul. Az egy cégre eső szakértői támogatás értéke 360.000 forint, mely továbbadott előnyként kerül jóváírásra a cégek de minimis keretének terhére..

Mindkét programra olyan hazai központú mikro-, kis- és középvállalkozások jelentkezhetnek, amelyek mögött már legalább két teljes, lezárt üzleti év áll, és legalább 1 főt foglalkoztatnak. A jelentkezés részletes feltételei, valamint a projekt részletei a vallalkozztudatosan.hu oldalon érhetőek el, és ezen a felületen lehet a jelentkezéseket is leadni. Emellett a területi kamarák programkoordinátorai is minden segítséget megadnak az érdeklődők számára.

A program zárásaként bemutatkoztak a mentorcégek is.

A Rév és Társai Kereskedelmi Zrt. képviseletében Rév András elmondta, hogy rozsdamentesacél-feldolgozással foglalkozó vállalkozásuk 95 százalékban exportra, elsősorban a német piacra dolgozik, a vendéglátóipar és az egészségügy számára készít alkatrészeket, berendezéseket. Árbevételük idén eléri a 6,5-7 milliárd forintot, és 320 fős létszámukkal immár a nagyvállalati körbe esnek.

A Tungsram Operations Kft. részéről Szép Barnabás a cég és jogelődei 1896-ig visszanyúló történelmét ismertette, amelyet végigkísért az innováció. A Tungsram-csoport tavaly óta működik ismét önálló, magyar tulajdonú vállalkozásként. Termékei 95 százalékát exportálja, világszerte 4000 embert foglalkoztat, árbevétele 300 millió dollár. A hagyományos világítási technológiák mellett az új tulajdonos a tevékenység fokozatos bővítését is tervezi.

A Knorr-Bremsét Bolla Attila mutatta be. A vasúti és közúti üzletággal bíró cég 30 országban 100 telephelyet működtet, melyek közül a legnagyobb a budapesti, ahol közel 2000 főt, köztük 500 mérnököt foglalkoztatnak. A 6,2 milliárd euró globális árbevételű cégcsoport közepes és nagyméretű öntött és forgácsolt alapanyagokat, megmunkált alkatrészeket és standard elektronikai alkatrészeket is vásárol beszállítóitól.

A GE Kiss Bence elmondása szerint négy fő tevékenységi körrel foglalkozik, energetikával, repülőgépiparral, egészségüggyel és megújuló energiaforrásokkal. A repülőgépipari beszállítói program európai központja Veresegyházon működik, míg a megújuló erőforrás iparág regionális beszerzéseit Budapestről koordinálják. Valamennyi beszerzésük globálisnak tekinthető, hiszen a termékek 99 százaléka külföldre kerül. A beszerzési menedzser kihangsúlyozta, hogy rendkívül pozitív tapasztalataik vannak a régiós, és különösen a magyar beszállítókkal.

A kábelrendszereket gyártó Eltec Holdingot képviselő Dömény István elmondta, hogy cégük szintén a termékeit 95 százalékban exportáló vállalkozások körébe tartozik, de a program kapcsán elsősorban az őszinteségen, becsületességen és bizalmon alapuló együttműködés fontosságát emelte ki.