Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel” című (GINOP 1.2.6-8.3.4-16) felhívás – tájékoztatott a kormány a hivatalos pályázati portálon.

A legfontosabb változás, hogy a keretösszeg 88,94 milliárd forintra csökkent, amelyből a vissza nem térítendő támogatás keretösszege 38,94 milliárd, a kölcsön keretösszege pedig 50 milliárd forint.

A felhívás 2016 decemberében jelent meg (azóta jó néhány alkalommal módosult); az eredeti kiírásban a vissza nem térítendő támogatás keretösszege is 50 milliárd forint volt.

Egy pályázó 50 és 750 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatásban, valamint 50 000 001 és 2 milliárd forint közötti kedvezményes kamatozású éven túli kölcsönben részesülhet. A támogatott támogatási kérelmek várható száma 200–300.

A forrást az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

A felhívás „indokoltsága és célja”

„Mivel az élelmiszer-feldolgozás az élelmiszer ellátás biztonságában kulcsszerepet tölt be, alapvető fontosságú az Irinyi Tervben is kiemelt ágazat fejlesztése. Ennek érdekében biztosítani kell a hazai adottságoknak és hagyományoknak megfelelő, a mezőgazdasági alapanyag háttér sokszínűségét figyelembe vevő és azt kihasználó élelmiszeripari feldolgozó ágazat talpra állítását, versenyképességének javítását.”

A felhívás célja ennek megfelelően az, hogy „komplex beruházások támogatásával, vissza nem térítendő támogatás és visszatérítendő pénzügyi eszköz támogatásként kedvezményes kamatozású kölcsön együttes biztosítása révén biztosítsa az élelmiszeripari feldolgozó középvállalkozások fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítését, munkahelyek megtartását eredményező beruházások támogatását, a területi különbségek csökkentését, a térségi felzárkóztatást és a helyi gazdaság megerősítését”.

Támogatható tevékenységek:

  • új termelő eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása.

Támogatást kérhetnek

olyan középvállalkozások,

  • amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele), és
  • amelyek esetében a projekt összköltsége nem haladja meg a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év értékesítés nettó árbevétel, egyéni vállalkozók esetén az adóalapba beszámított bevétel kétszeresét, és
  • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, az szja hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok.

További részletek

  • az alább letölthető Felhívásban.