2016. augusztus 1-jétől érvénybe lépő módosítások nemcsak finomhangolják a rendszert, hanem szélesítik az EKAER kötelezettek körét – írják friss összefoglalójukban a Mazars szakemberei.

A jogalkotó az új szabályokat és a módosításokat a NAV ellenőrzési tapasztalataira alapozta. Az EKAER rendszer célja az adócsaló, adóelkerülő és a termékekkel, terményekkel visszaélő gazdasági személyek kiszűrése. A módosításokkal a csalárd, tisztességtelen módon előnyt szerző vállalkozások EKAER-praktikáit kívánják hatástalanítani.

A „kisteherautós” forgalom szűrése

A korábbi szabályozás értelmében az EKAER kötelezettség kizárólag az útdíj-köteles gépjárművel végzett, közúti fuvarozással érintett termékmozgatásokat érintette. 2016. augusztus 1-jétől az EKAER bejelentési kötelezettséget akkor is teljesíteni kell, ha a nem kockázatos terméket nem útdíjköteles gépjárművel fuvarozzák, azonban a gépjármű össztömege a felrakodást követően meghaladja a 3,5 tonnát. Ennek érintettjei jellemzően az önmagában 3,5 tonna össztömeget meg nem haladó, egyébként nem útdíjköteles kisteherautók lesznek, és várhatóan alábbhagy az EKAER rendszer túlpakolt kisteherautókkal való kijátszása.

A hatósági zár sérthetetlensége

A revizorok többször szembesültek azzal, hogy a felrakott hatósági zárat feltörték, hogy a zárolt szállítmányt kimenekítsék a végrehajtási eljárás alól. Az új rendelkezés értelmében a hatósági zár sértetlenségét egészen addig biztosítani kell, amíg azt a NAV le nem veszi. Természetesen a balesetből, vis majorból és elháríthatatlan okból megsérült hatósági zár nem jár pénzbírsággal, azonban az adóhivatalt haladéktalanul értesíteni kell a zár megrongálódásáról.

A külföldi fuvarozó defíniciója

A jogalkotó hiánypótló jelleggel definiálta a külföldi fuvarozó fogalmát.

Külföldi fuvarozó a Magyarország területén termékmozgatást végző

  • belföldön nem letelepedett, és gazdasági tevékenységet nem folytató személy, szervezet;
  • járművet vezető, belföldön lakóhellyel, szokásos tartózkodási hellyel nem rendelkező magánszemély;
  • külföldi fuvarozó tulajdonában álló termékmozgatást végző jármű belföldi magánszemély vezetője.

A definíció értelmében tehát nem csupán a fuvarozó társaság vagy egyéni vállalkozó minősül külföldi fuvarozónak, hanem akár a megbízott, alkalmazott sofőr mint magánszemély is. Mindez az jelenti, hogy bizonyos esetekben azok a belföldi sofőrök, akik külföldi járművet vezetnek, és a külföldi járművezetők is szankcionálhatóak.

Bírságolási gyakorlat

Az EKAER rendszer finomhangolása magával vonja a bírságolási gyakorlat finomodását, amely az adminisztratív terheken túl kockázati pontokat is rejthet még a jóhiszemű adózók számára is.

A jövőben a biztonságpolitikát alkalmazó, jóhiszemű adózók is mulasztási bírsággal sújthatók, ha a valósnál nagyobb mennyiségű árut regisztrálnak az EKAER rendszerben. A bírság mértéke a „hiányzó” áru értékének 40 százalékáig terjedő összeg.

Szintén mulasztási bírságot von maga után a hatósági zár megsértése, és – újdonságképpen – a járművezető is felelősségre vonható. A szabály megsértésért a NAV magánszemély esetében 200-500 ezer forintig, egyéb esetben 500 ezer forinttól 1 millió forintig terjedő mulasztási bírságot szabhat ki.

Intézkedések

Az adóhatóság ellenőrzéskor a fuvarozás eszközét egy esetlegesen kiszabott bírság megfizetéséig visszatarthatja. A jármű abban az esetben nem tartható vissza, ha

  • a bírság teljesítéséért garanciát, kezességet tudnak felmutatni, vagy
  • az EKAER kötelezettséget belföldön bejegyzett, adószámmal rendelkező szolgáltató átvállalja és ezt a tényt a bírságfizetésre kötelezett az eljárás során hitelt érdemlően igazolja, vagy
  • a bírságfizetésre kötelezett rendelkezik adószámmal, adóazonosító jellel, és székhelye, illetve lakóhelye vagy a szokásos tartózkodási helye Magyarországon van.

Az utóbbi kritérium – pl. olyan adóalanyok esetében, akik Magyarországon kizárólag áfa regisztrációval rendelkeznek – nem teljesül, így ők csak akkor mentesülhetnek a fuvareszköz visszatartása alól, ha garanciát tudnak felmutatni, vagy ha egy belföldi szolgáltató átvállalja a társaság EKAER kötelezettségét. Ilyenkor célszerű tehát a sofőrt olyan dokumentummal ellátni, mely a garanciát, kezességet vagy az átvállalást egyértelműen igazolja. Az átvállalás tényét célszerű a felek közötti szerződésekbe is belefoglalni.