Együttműködési megállapodást írt alá a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) és a Magyar Public Relations Szövetség (MPRSZ). A megállapodás célja, hogy támogassa a gazdasági versenyre irányadó jogszabályok és etikai normák tiszteletben tartására törekvő, azokat a vállalati gyakorlatba ültető szemlélet erősödését.

A GVH versenykultúra-fejlesztő és -terjesztő tevékenysége keretében dolgozik azon, hogy tematikus oldalaival, kampányaival, jogalkalmazói eszközeivel elősegítse a vállalkozások, elsősorban a kis- és közepes cégek (kkv) ismereteinek növelését, ezzel is támogatva a versenyszabályok betartását. Az MPRSZ támogatja a versenyhivatal céljainak megvalósítását, hozzájárulva a GVH információközvetítő tevékenysége intenzitásának növeléséhez.

Az együttműködési megállapodást a GVH részéről aláíró Tevanné dr. Südi Annamária, a versenyhivatal főtitkára kiemelte: a versenyjogi megfelelés nem pusztán jogszabályi kérdés, hanem egy attitűd, morális és etikai elkötelezettség, amelynek hiánya végső soron versenyhátrányt is eredményezhet.

A változáshoz azonban szemlélet- és kultúraváltásra is szükség van. Ezért fogadja örömmel a GVH az ezt ösztönözni szándékozó szervezetek ilyen irányú kezdeményezéseit, míg a maga részéről tematikus honlapjain (megfelelés, kartell, fogyasztóvédelem), tájékoztató kampányain túl egyes jogalkalmazói eszközökkel is támogatja a megfelelésre törekvést szem előtt tartó vállalkozások munkáját – fogalmazott a főtitkár. Tevanné dr. Südi Annamária hozzátette: Örömünkre szolgál, hogy a megállapodás keretében közösen tehetünk mind a vállalkozások, mind a fogyasztók ismereteinek bővítéséért, a hazai versenykultúra fejlesztéséért.

Az MPRSZ egyik alapvető célkitűzése a PR szakma fejlesztése és hírnevének erősítése, működésének jogi és etikai megfelelőségi felügyelete és biztosítása. A GVH-MPRSZ-együttműködés egy korábbi szakmai egyeztetés és beszélgetés eredménye. Célja, hogy a két szervezet közösen segítse elő a hazai PR szakma megfelelési törekvéseit verseny- és reklámjogi, valamint fogyasztóvédelmi témakörökben.

A hazai PR szakma etikus és versenyjogi törvényeknek megfelelő működése az MPRSZ egyik alapcélja. A GVH-val megkötött megállapodástól ezért olyan konstruktív együttműködést vár a szervezet, amely mindkét érintett munkáját segíti. “Az előzetes egyeztetéseket és a nyílt szakmai fórumot követően jövőre közös szakmai rendezvényekkel teremtünk értéket, és segítjük tagjaink munkáját” – fogalmazta meg Lakatos Zsófia, az MPRSZ elnöke.

A GVH és az MPRSZ együttműködésének részleteit a szervezetek közötti megállapodás rögzíti, amelynek teljes szövege a versenyhivatal és a PR-szövetség internetes oldalán olvasható.