A határokon átnyúló családjogi eljárásokban érintett gyermekek védelmének javítása érdekében új szabályokat javasol az Európai Bizottság.

Az Európai Bizottság javaslatot tett azon uniós szabályok módosítására, amelyek a gyermekek védelmét szolgálják a szülői felelősséggel kapcsolatos határokon átnyúló jogvitákban, a felügyeleti és láthatási joggal, valamint a gyermek jogellenes elvitelével összefüggésben. Az új szabályok felgyorsítják a bírósági és közigazgatási eljárásokat, és biztosítják a gyermek mindenek felett álló érdekének következetes figyelembevételét – áll a bizottság közleményében.

Frans Timmermans első alelnök: „Kevés dolog jelenthet nagyobb traumát a gyermekek számára, mint az, amikor szüleiket vitatkozni látják. Amikor az ilyen viták határokon átnyúló dimenziót öltő bírósági eljárásokba torkollanak, az EU-nak gondoskodnia kell ezek lehető legzökkenőmentesebb és leghatékonyabb megoldásáról.”

Věra Jourová, a jogérvényesülésért, a fogyasztópolitikáért és a nemek közötti esélyegyenlőségért felelős uniós biztos: „Ez a reform középpontjában a gyermekek állnak, akik számára már a szüleik válása is komoly megrázkódtatás. Az érintett gyermekek olyan bírósági eljárást érdemelnek, amely a lehető leghamarabb tisztázza helyzetüket és figyelembe veszi a gyermek mindenek felett álló érdekét.”

Hatékonyabb eljárások a gyermekek jogellenes külföldre vitelének megakadályozására

A gyermekek visszaviteli eljárásának különböző szakaszaira vonatkozó határidőket legfeljebb 18 hétre korlátozzák (legfeljebb hat hét áll a fogadó központi hatóság rendelkezésére a kérelem feldolgozására, illetve hat hét az elsőfokú bíróság és hat hét a fellebbviteli bíróság számára). A visszavitelt elrendelő határozat mindössze egy alkalommal támadható meg fellebbezés útján, és a bírónak mérlegelnie kell, hogy ez idő alatt helyénvaló-e végrehajtani a gyermek visszavitelét elrendelő ítéletet.

A nemzeti jogrendszerek teljes tiszteletben tartása mellett biztosítani fogják, hogy a gyermek szülő általi jogellenes elvitelével kapcsolatos ügyekkel csak korlátozott számú bíróság foglalkozzon, így a bírák megfelelő szakértelemre tehetnek szert.

A gyermek meghallgatásának biztosítása

Az önálló véleményalkotásra képes gyermekek számára biztosított lesz annak lehetősége, hogy az ügyüket érintő valamennyi eljárás során kifejezzék álláspontjukat. Ez különösen a felügyeletről és a láthatásról, valamint az egyik szülő által jogellenesen elvitt gyermekek visszaviteléről szóló eljárások esetében érvényes.

A határozatok mielőbbi végrehajtása más tagállamokban

Jelenleg a szülők gyakran kénytelenek kérelmezni, hogy a felügyeletről vagy láthatásról szóló határozat más tagállamban végrehajtható legyen. Az új szabályok értelmében a végrehajthatóvá nyilvánítási (exequatur) eljárás – a valamely ítélet más országban való végrehajtásához szükséges közbenső eljárás – megszűnik. Amennyiben a végrehajtásra hat héten belül nem kerül sor, a bíróság tájékoztatja a származási tagállamban lévő kérelmező központi hatóságot vagy közvetlenül a kérelmezőt a kellő időben történő végrehajtás elmulasztásának okairól. Továbbá a végrehajtás felgyorsítása érdekében az ítéletet kibocsátó bíróság kinyilváníthatja, hogy az ítélet ideiglenesen végrehajtható.

A tagállami hatóságok közötti együttműködés fokozása

A gyermekkel kapcsolatos ügyek kezelése során a központi hatóságok közötti hatékony együttműködés a különböző tagállamok hatóságai közötti kölcsönös bizalom egyik nélkülözhetetlen előfeltétele. Az új szabályok előmozdítják a központi hatóságok közötti hatékonyabb együttműködést, mivel ezek a hatóságok jelentik a közvetlen kapcsolattartó pontot a szülők számára és kulcsszerepet játszanak a bírák támogatásában a szabályok alkalmazása során. Emellett a gyermekjóléti hatóságokat is jobban bevonják a határokon átnyúló együttműködésbe.

Kisebb költségek

Az új szabályok a családok és a gyermekek javát szolgálják. Előnyös lesz számukra az eljárások rövidebb átfutási ideje, és elkerülhetik azokat a magas költségeket, amelyekkel általában az ilyen eljárások járnak. Például a visszaviteli eljárások esetében világosabb szabályok állnak majd a szülők rendelkezésére, akiket közvetítés igénybevételére ösztönöznek majd, aminek köszönhetően megtakaríthatják a teljes eljárásra vonatkozóan átlagosan mintegy 2200 euró összegű perköltséget. A végrehajthatóvá nyilvánítási eljárás megszüntetése egyes tagállamokban esetenként mintegy 1100–4000 euró megtakarítást fog eredményezni. Ezenfelül a családok a gyorsabb végrehajtásnak köszönhetően kevesebb tiszteletdíjat fizetnek majd a szakjogász munkájáért, melynek összege tagállamtól függően mintegy 1000 és 4000 euró között mozog minden további 10 munkaórára számítva.

A következő lépések

A bizottság által elfogadott javaslatot az EU Tanácsa elé terjesztik. A tanács egyhangúlag hozza meg határozatát, a családjogi ügyekben folytatott igazságügyi együttműködésre vonatkozó különleges jogalkotási eljárás keretében (az Európai Unió működéséről szóló szerződés 81. cikkének (3) bekezdése). A javaslatról konzultálnak az Európai Parlamenttel is.