Közel 2.500-ra tehető azon cégek száma, amelyek a magyar logisztikai ipar valamely szegmensében dolgoznak. Az ágazat több mint 280 ezer főt foglalkoztat és a GDP 5 százalékát állítja elő. A Kormány célja, hogy ez az arány 2030-ra 10 százalékra növekedjen.

A Kormány részletesen áttekintette az ágazat helyzetét, továbbá megállapította, hogy a koronavírusjárvány, valamint a háború és szankciók sújtotta gazdasági környezet súlyosan érintette az ellátási láncokat, és jelentős kihívások elé állította a logisztikai szektor szereplőit.

A szektor versenyképességének növelése érdekében a Kormány most arról határozott, hogy egységes szabályozási, minősítési és ellenőrzési rendszert hoz létre, hogy a logisztikai szolgáltató szektor beruházásai koordinált keretek között és hatékonyabban valósuljanak meg. A döntés értelmében létrejön egy új minősítési rendszer, az új szabályozás három kategóriába sorolja a logisztikai parkokat: (1) intermodális logisztikai park, (2) regionális logisztikai park és (3) helyi logisztikai park.

A logisztikai park cím közvetlen előnnyel nem jár, nem jelent közvetlen pénzügyi támogatást, azonban a címet elnyerők célzott támogatási programokra pályázhatnak, célzott kedvezményeket kaphatnak és a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításra vonatkozó kérelmük elbírálása egyszerűsített eljárásban történik.

A logisztikai park cím odaítélésére a Tudományos és Innovációs, Technológiai, Ipari és Logisztikai Park Tanács tesz javaslatot kérelem alapján, a cím odaítéléséről az iparügyekért felelős miniszter dönt.

Azon már most is működő szolgáltató egységek, amelyek megfelelnek a logisztikai park feltételeinek, azaz tevékenységüket legalább 3 ha területen és 3000 m2 fedett raktárbázissal végzik, 2024. december 31-ig szerezhetnek logisztikai park címet. Ennek hiányában a határidőt követően logisztikai tevékenységüket nem folytathatják.

Az intézkedéstől a Kormány azt várja, hogy Magyarország hatékonyabban használja ki kedvező földrajzi adottságait, a makrotérségeket összekapcsoló hídszerepét. A logisztikai parkok fejlesztésével növekedjen a hazai térségek vonzereje, csökkenjenek a területi különbségek, az új befektetésekkel és magasabb hozzáadott értékű tevékenységek megvalósulásával pedig növekedjen az ország gazdasági teljesítménye.

(Forrás: Gazdaságfejlesztési Minisztérium)