Az Európai Bizottság a tagállamokkal közösen egy világszínvonalú európai szuperszámítógép-infrastruktúra kiépítését tervezi.

A szuperszámítógépekre az egyre bővülő adatmennyiség feldolgozásához, valamint a társadalom számára több olyan területen előnyökkel járó szolgáltatások biztosításához van szükség, mint például az egészségügyi ellátás, a megújuló energiák, a gépjárműbiztonság vagy a kiberbiztonság.

A lépés döntő fontosságú az EU versenyképessége és az adatgazdaságban való függetlensége szempontjából. Az európai tudósok és ipari ágazatok napjainkban egyre növekvő mértékben az EU-n kívül dolgozzák fel adataikat, mivel az EU-ban rendelkezésre álló számítógépes adat-előállítási idő nem elégíti ki a szükségleteiket. A függetlenség ebből eredő hiánya kockázatot jelent a privát szférát, az adatvédelmet, az üzleti és kereskedelmi titkokat, valamint az adatok feletti rendelkezési jogot, különösen az érzékeny alkalmazásokat illetően.

Egy új jogi és finanszírozási struktúrára – az EuroHPC közös vállalkozás – ezért egy világszínvonalú, nagyteljesítményű számítástechnikai (HPC) infrastruktúrát kíván felállítani, kiépíteni és megvalósítani egész Európára kiterjedően. A struktúra támogatni fog ezenfelül egy, a technológiák és az informatikai eszközök (hardverek), valamint a szuperszámítógépeken futtatni kívánt alkalmazások (szoftverek) kifejlesztésére irányuló kutatási és innovációs programot.

Az EU a jelenlegi többéves pénzügyi keretből mintegy 486 millió euróval támogatja az EuroHPC megvalósítását, amelyhez a tagállamoktól és a társult országoktól hasonló mértékű hozzájárulás várható. 2020-ig összesen mintegy 1 milliárd eurós közbefektetésre lehet számítani; ehhez járulnak majd a kezdeményezés magánszektorbeli tagjainak természetbeni hozzájárulásai is.

Andrus Ansip, az Európai Bizottság digitális egységes piacért felelős alelnöke a következőket mondta: „A szuperszámítógépek a digitális gazdaság motorjai. A verseny igen nagy, és az Uniónak még be kell hoznia elmaradását: a szuperszámítógépek ranglistáján nem szerepelünk még az első tíz között. Az EuroHPC vállalkozással az európai kutatóknak és vállalkozásoknak világszinten élenjáró szuper-számítógépes kapacitást kívánunk biztosítani 2020-ig, hogy fejlődést tudjanak elérni olyan technológiák terén, mint a mesterséges intelligencia, és ki tudjanak építeni mindennapos jövőbeli alkalmazásokat az egészség, biztonság és a mérnöki tudományok területén.”

Mariya Gabriel, a digitális gazdaságért és társadalomért felelős biztos a következőket tette hozzá: „A szuperszámítógépek már jelenleg is kulcsszerepet játszanak a legfontosabb fejlesztéseknél és innovációknál számos, az európai polgárok mindennapi életét közvetlenül érintő területen. Hozzájárulnak a személyre szabott gyógyászat kifejlesztéséhez, az energiatakarékossághoz és az éghajlatváltozás elleni küzdelem hatékonyabbá tételéhez. Egy jobb európai szuper-számítógépes infrastruktúra kiterjedt munkahely-teremtési lehetőségeket kínál, valamint döntő tényező az ipar digitalizálása és az európai gazdaság versenyképességének növelése szempontjából.”

A szuperszámítógépek előnyei

A nagy teljesítményű számítástechnika (HPC) a legfontosabb tudományos és társadalmi kihívások – mint például a betegségek korai felismerése és kezelése, illetve a személyre szabott és precíziós gyógyászaton alapuló új terápiák kifejlesztése – megértésének és megválaszolásának kiemelten fontos eszköze. A HPC-t kiváltképpen súlyos természeti katasztrófák megelőzésére és kezelésére is használják, különösen a hurrikánok útjának előrejelzésére vagy földrengés-szimulációkra.

Az EuroHPC-infrastruktúra által az európai ipar, és különösen a kis- és középvállalkozások (kkv-k) jobban hozzáférhetnek a szuperszámítógépekhez, ami segíteni fogja őket innovatív termékek kifejlesztésében. A nagyteljesítményű számítástechnika használata egyre jelentősebb hatást gyakorol az iparágakra és a vállalkozásokra azáltal, hogy jelentősen lecsökkenti a terméktervezési és -előállítási ciklusokat, felgyorsítja az új anyagok tervezését, minimálisra csökkenti a költségeket, növeli az erőforrás-hatékonyságot, továbbá lerövidíti és optimalizálja a döntéshozatali eljárásokat. Például a gépjárműgyártás ciklusai a szuperszámítógépeknek köszönhetően 60 hónapról 24 hónapra rövidülhetnek.

A nagy teljesítményű számítástechnika a nemzetbiztonság és a honvédelem szempontjából is alapvető fontosságú, amennyiben segíti az összetett titkosítási technológiák kifejlesztését, a kibertámadások nyomon követését és az azokra való reagálást, valamint a hatékony kriminalisztikai vagy nukleáris szimulációk kifejlesztését.

A kutatás és az innováció találkozása az infrastruktúrával

A kezdeményezés megteremti a közös beruházások lehetőségét a vezető európai szuperszámítógépek és a nagy adathalmazok infrastruktúrájának létrehozása terén. Az EuroHPC közös vállalkozás célja, hogy 2022–2023-ra (száz milliárd millió vagy 1017másodpercenkénti számítást végző), pre-exa nagyságrendű teljesítményt nyújtó rendszereket szerezzen be, valamint támogassa uniós technológián alapuló, (egy milliárd millió vagy 1018 másodpercenkénti számítást végző) exa nagyságrendű teljesítményt nyújtó rendszerek kifejlesztését.

A közös vállalkozás a következőket foglalja magában:

  1. két világszínvonalú pre-exa nagyságrendű teljesítményt nyújtó szuperszámítógép és legalább két közepes teljesítményű (másodpercenként körülbelül 1016 számítás elvégezésére képes) szuperszámítógép beszerzése és működtetése, valamint 2020-tól hozzáférés biztosítása ezen gépekhez a köz- és magánszektorbeli felhasználók széles köre számára.
  2. A nagyteljesítményű számítástechnikára irányuló kutatási és innovációs program: célja az európai szuperszámító-gépes technológia fejlesztésének támogatása, ideértve az alacsony energiafelvételű európai mikroprocesszor-technológia első generációját, valamint az exa nagyságrendű teljesítményre képes európai gépek tervezésében való részvételt, továbbá az alkalmazások bővítését, a készségek fejlesztését és a nagyteljesítményű számítástechnika szélesebb körű használatát.

Az EuroHPC közös vállalkozás 2019–2026-ig fog működni. A tervezett infrastruktúra a tagok közös tulajdonát fogja képezni és azok a működtetésében is közösen fognak részt venni; tagjai első körben az EuroHPC-nyilatkozatot aláíró országok (lásd alább), valamint tudományos és ágazati magánszereplők. Az együttműködéshez további tagok bármikor csatlakozhatnak, megfelelő pénzügyi hozzájárulás függvényében – olvasható a bizottság közleményében.