A Széchenyi 2020 keretében három felhívás is megjelent, amelynek célja az egész életen át tartó tanulás támogatása.

A Széchenyi 2020 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programjának keretében megjelent

  • „A múzeumi és levéltári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című (EFOP-4.1.9-16),
  • „A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című (EFOP-4.1.8-16) és
  • „A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című (EFOP-4.1.7-16) felhívás.

A konstrukciók keretében olyan infrastrukturális fejlesztések valósulhatnak meg, amelyek támogatják az egész életen át tartó tanulást támogató kulcskompetenciák erősítését szolgáló tevékenységeket – olvasható a felhívásban.

Egész életen át tartó tanulás: elmaradásban van Magyarország

Magyarországon az Európai Unió tagállamainak átlagát tekintve az egész életen át tartó tanulásban való részvétel elmaradásban van, ennek oka a nem formális tanulási formák alacsony szintű kihasználása. A magyar 25–34 éveseknek mindössze 7,2 százaléka vesz részt ilyen képzésben, míg az európai átlag 19,8 százalék. A 24–65 éves korosztályra vetítve a nem formális és informális tanulásban való részvétel az Európai Unióban átlagosan 42 százalék volt, míg hazánkban 12 százalék. A képzéseken való részvétel iskolai végzettség alapján is eltér az európai mintától. A magyar diplomások kisebb arányban vesznek részt nem formális képzésben, lemaradásuk háromszoros, azonban az alapfokú iskolai végzettségűeké kb. nyolcszoros az EU tagállamok átlagához képest.

A hazai kulturális intézmények (könyvtárak, közművelődési intézmények, muzeális intézmények) nagy része (beleértve a kis intézményeket is) klasszikusan foglalkozik egész életen át tartó tanulást támogató tevékenységekkel, azonban a rendelkezésre álló infrastruktúra a legtöbb esetben elavult, vagy nem áll rendelkezésre korszerű, tanulási célokra megfelelő helyiség, illetve technikai eszköz – magyarázza a kormány, miért van szükség a fejlesztésekre.

A forrást az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

Keretösszeg, pályázók köre, határidők

EFOP-4.1.9-16

A tervezett keretösszeg 1 milliárd forint; a kormány 20–200 támogatott támogatási kérelemre számít.

Támogatási kérelmet nyújthatnak be

  • a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL tv. 39.§ (1) bekezdése szerinti működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmények vagy fenntartóik, valamint
  • az 1995. évi LXVI. törvény 17. § (2) bekezdés c.) pontja szerint nyilvántartásba vett levéltárak vagy fenntartóik.

Támogatási kérelmeket 2017. február 3-tól 2019. február 3-ig lehet benyújtani.

EFOP-4.1.9-16

A tervezett keretösszeg 1 milliárd forint; a kormány 16–400 támogatott támogatási kérelemmel számol.

Támogatási kérelmet a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. tv. 64.§ (2) a) pont szerinti nyilvános könyvtárak (községi, városi és megyei könyvtár) vagy fenntartóik nyújthatnak be.

A támogatási kérelmek benyújtására 2017. március 10-tól 2019. március 10-ig van lehetőség.

EFOP-4.1.7-16

A keretösszeg 2 milliárd forint; a kormány 16–400 támogatott kérelemmel számol. Támogatási kérelmet

  • közművelődési intézmény vagy fenntartója,
  • közművelődési közösségi színteret fenntartó, biztosító önkormányzat,
  • közművelődési megállapodással rendelkező és közművelődési intézményt vagy közösségi színteret működtető szervezet,
  • közművelődési megállapodással rendelkező és legalább a támogatási kérelem benyújtásától számított 12 évre vonatkozó bérleti szerződés keretében, a fejlesztés megvalósítására alkalmas ingatlannal rendelkező civil szervezet, nonprofit gazdasági társaság,
  • népi kézműves alkotóház, közösségi népi kézműves alkotóház vagy ezek fenntartói

nyújthatnak be 2017. április 14-tól 2019. április 14-ig.