A hazai biztosítási szektor tőkefeltöltöttsége meghaladja a 200 százalékot. A biztonságos működést tovább növelendő a jegybank ajánlásokat ad ki a jövőbeni tőkeingadozások ellensúlyozásával, a közép- vagy hosszú távú kockázatértékeléssel, illetve a biztosítók felelős vállalatirányításával kapcsolatban.

Első alkalommal jelentették a biztosítók a Magyar Nemzeti Banknak (MNB) – a 2016. január 1-jére vonatkozó – szavatolótőke-adataikat az európai biztosítási szektorban idén január 1-jén bevezetett új, kockázatalapú tőkekövetelmény-számítási (Szolvencia 2, S2) rendszerre való átállás óta – derül ki az MNB közleményéből.

A jegybank előzetes számításai szerint ez alapján a szektor tőkefeltöltöttsége 209 százalékos és mindössze egyetlen biztosító tőkeszintje volt 100 százalék alatt, ám az első negyedévben megvalósult tőkeemelés rendezte ezen intézmény helyzetét is. Egy biztosító egyesület adatai még nem ismertek, ám ott az MNB korai beavatkozásaként felügyeleti biztos vette át az irányítást. (A felügyelet ugyan nem nevesíti, de a Dimenzió Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesületről van szó.)

Bár további adatelemzés és adatminőségi ellenőrzés szükséges, ez alapján úgy tűnik: a biztosítók – a tavalyi évben teljesített alapos felkészülést követően – sikeresen érték el az S2-rendszer egyik legfontosabb mérföldkövét, és a magyarországi biztosítási rendszer a rendelkezésre álló tőke szempontjából (is) biztonságosan működik.

Az S2 új rendszerében a biztosítók értékelési módszertanának átalakulása – a környezet változásához, illetve a várakozásoktól eltérő alakulásához kapcsolódóan – magában hordozza a szavatoló tőke, illetve tőkemegfelelés nagyobb mértékű rövid távú ingadozásának kockázatát. Ezért az MNB a közeljövőben olyan volatilitási tőkepuffer bevezetését fogja elvárni a hazai biztosítóktól, amely garantálja, hogy az ingadozás ellenére a biztosítók szavatoló tőkéje folyamatosan megbízható módon eléri a tőkeszükséglet szintjét.

A jegybank rövidesen ajánlást ad ki a piaci szereplőknek az S2-höz kapcsolódó saját kockázat- és szavatolótőke-értékelési rendszer kialakításáról is. Ennek célja az, hogy a biztosítók előretekintő – az üzleti tervezésbe beépülő – módon mérlegeljék kockázati kitettségüket, s vezető testületeik tisztába legyenek az adott biztosító kapcsán felmerülő összes jelentős rizikóról. Idén július 1-jétől ennek keretében a biztosítóknak közép- vagy hosszú távú kitekintést is készíteniük kell a kockázatokról és a szavatolótőke-megfelelésről.

Szintén ajánlást készít elő az MNB az S2-szabályozásba tartozó, a biztosítók és viszontbiztosítók körültekintő és megbízható vállalatirányítási rendszerével kapcsolatos elvárásokról. Ez a jó gyakorlatok felsorolásával ismerteti – kiemelten a kockázatkezelés, megfelelés, aktuáriusi és belső ellenőri feladatköröknél – a stabil irányítási szerkezet létrehozásának és megfelelő működtetésének elveit. Az ugyancsak 2016. július 1-jétől alkalmazandó szabályozás ugyanakkor nem korlátozza a biztosítók szervezeti felépítését, s feltételezi, hogy a biztosítók szervezetükön belül megfelelően szétválasztják a feladatokat, hatásköröket és felelősségeket.