Április 10-én az Európai Bizottság szervezésében az uniós tagállami miniszterek és képviselők, az ágazati szereplők, valamint a tudományos élet és a civil társadalom találkozójára kerül sor.

A rendezvény célja, hogy a résztvevők elmélyítsék együttműködésüket olyan területeken, mint például a mesterséges intelligencia, a blokkláncok, az e-egészségügy és az innováció.

Az eszmecserék fő témája az lesz, hogy hogyan alakítja a technológiai fejlődés Európa jövőjét, és hogy kulcsfontosságú egy erős digitális egységes piac kialakítása, ahol nagyobb léptékűek a beruházások, és fontos szerephez jutnak a digitális készségek. 

A tavalyi római digitális napot követően, melynek nyomán sikeres együttműködés vette kezdetét számos területen – így a nagyteljesítményű számítástechnika, az összekapcsolt mobilitás és az ipari digitalizálás terén – az Európai Bizottság azzal a céllal ismétli meg a kezdeményezést, hogy a digitális kérdésekben zajló együttműködést tovább erősítse.

Egy év alatt jelentős lépések történtek a digitális egységes piac megteremtése felé. Az európaiak számára ma már mindennapos dolog, hogy nem kell roamingdíjakat fizetniük és az online tartalomszolgáltatások hordozhatók. 2018 májusában a személyes adatok védelmére vonatkozóan szigorúbb szabályok lépnek életbe, és elfogadásra kerül az EU egészére érvényes, első kiberbiztonsági szabályrendszer.

Számos javaslattal kapcsolatban még további egyeztetésre van szükség. Európának tovább kell lépnie a haladás útján, és a digitális egységes piacra építve fokoznia kell a beruházásokat és el kell mélyítenie az együttműködést számos olyan meghatározó területen, mint például a mesterséges intelligencia, a blokklánc, az e-egészségügy és az innováció – olvasható a bizottság közleményében.

Andrus Ansip, a digitális egységes piacért felelős alelnök a következőket nyilatkozta: „Az európaiak lassanként ráébrednek a digitális egységes piac előnyeire. Most már másik országba utazva is igénybe vehetik kedvenc video- és zenelejátszó szolgáltatásaikat – barangolási díjak nélkül. Nemsokára az internetes vásárlás közben tapasztalt területi alapú tartalomkorlátozás is a múlté. Személyes adatainkat pedig május 25-től kezdve nagyobb biztonságban tudhatjuk. Az idei digitális nap kitűnő alkalom arra, hogy felidézzük az eddigi eredményeket, az uniós tagállamokat pedig arra ösztönözzük, hogy minél hamarabb fogadják el azokat a jogalkotási javaslatokat, amelyek még mindig egyeztetések tárgyát képezik. Digitális jövőnket együtt kell alakítanunk. Összefogással, erőforrásainkat egyesítve a lehető legjobban ki kell használnunk a mesterséges intelligenciában, a blokkláncban és más modern technológiákban rejlő előnyöket.”

Marija Gabriel, a digitális gazdaságért és társadalomért felelős biztos így fogalmazott: „A digitalizáció átalakítja társadalmunkat. Ennek a folyamatnak csak akkor válhatunk teljes mértékben haszonélvezőivé, ha szoros és produktív együttműködést folytatunk. Az előttünk álló kihívások leküzdése koordinált uniós szintű elkötelezettséget és beruházásokat kíván. Reményeim szerint a 2018-ban megrendezett digitális nap hozadékaként szintet lép a digitális együttműködés Európában a mesterséges intelligencia és az e-egészségügy terén. Minden tagállamot és érdekelt felet arra szeretnék bátorítani, hogy vegye ki a részét közös erőfeszítéseinkből, melyek célja, hogy Európa a digitális kornak globális szereplője maradjon.”

A 2018. évi digitális nap legfontosabb eseményeiként többek között az alábbi nyilatkozatok elfogadása várható:

  • Összefogás a mesterséges intelligencia terén: a mesterséges intelligencia jelentős társadalmi-gazdasági előnyökkel jár, javítja az egészségügyi ellátást, biztonságosabbá teszi a közlekedést és fokozza az ipar versenyképességét. A mesterséges intelligenciában rejlő lehetőségek maradéktalan kiaknázásához az európai országoknak együtt kell működniük, többek között a lehető legmagasabb szintű adatvédelem biztosítása érdekében. A bizottság hamarosan közleményt fog elfogadni a mesterséges intelligenciáról.
  • Európai partnerség kialakítása a blokklánc-technológiákkal kapcsolatban: az Európai Bizottság nemrég, 2018 februárjában létrehozta az Uniós Blokklánc Megfigyelőközpontot és Fórumot, és mintegy 300 millió eurót kíván beruházni a blokklánchasználatot támogató projektekbe. Ezzel egyidejűleg a blokklánc-ökoszisztémák támogatását, kísérletek indítását és kormányzati szintű intézkedések bejelentését illetően a tagállamok is rendkívüli aktivitást mutattak. A blokklánc rejtette számtalan lehetőség hasznosítása, valamint a megközelítések összehangolása érdekében a bizottság holnap megveti az európai blokklánc-partnerség alapjait, amely az olyan interoperábilis infrastruktúrák kiépítését hivatott előmozdítani, amelyeknek köszönhetően jobbak lesznek a biztonságos digitális szolgáltatások.
  • Adatmegosztás a személyre szabott egészségügyi ellátás érdekében: az adathalmazok elemzésén alapuló egészségügyi innováció az emberek szükségletein alapul, akik maguk is aktív alakítói személyre szabott kezelésüknek. Az e-egészségügyről szóló nyilatkozat célja, hogy az Európai Unió egészében egységes hozzáférést biztosítson a meglévő és ezután létrehozandó genetikai adatbázisokhoz, amitől a kutatás előmozdítása várható a ritka betegségek, a rák, a farmakogenomika, a betegségmegelőzés, az agyi megbetegedések és egyéb kórképek terén. A tagállamok megerősített együttműködése révén EU-szerte le lehet küzdeni az egyes kezdeményezések közötti átjárhatóság hiányából és az intézkedések széttagoltságából eredő problémákat, és mindeközben garantálni lehet a személyes adatok védelmének lehető legmagasabb európai szintjét. Így az EU a személyre szabott orvoslás terén megőrizheti globális éllovas pozícióját, emellett pedig előmozdíthatja a tudományos eredményeket és az ipar versenyképességét.
  • Az innováció ösztönzése egy új online eszköz segítségével: az úgynevezett innovációs radar azzal tehet jó szolgálatot, hogy összehozza az innovátorokat azokkal a piaci szereplőkkel, akik segíteni tudnak az innovációk piacra dobásában. A 2018. évi digitális nap alkalmával a Bizottság ösztönözni kívánja az áttörő innovációk elősegítésével kapcsolatban folytatott együttműködést Európában. A kezdeményezés célja ezenkívül, hogy továbbfejlessze ezt az online eszközt, és kiegészítse a tagállami szinten legjobbnak bizonyult innovációs projektekkel.
  • Határokon átnyúló 5G tesztelési folyósok az összekapcsolt és automatizált mobilitás támogatása érdekében: az első nagyléptékű tesztelési folyosókat 2017 szeptemberében jelentették be. Spanyolország és Portugália egyetértési megállapodást írnak alá, hogy megkezdhessék az együttműködést.