A Széchenyi 2020 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programjának keretében megjelent a „Digitális kompetencia fejlesztése” című (EFOP-3.2.4-16) felhívás.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 34,94 milliárd forint, a forrást az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

Támogatási kérelmet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) konzorciuma nyújthat be.

A cél és a célok

A felhívás célja a minőségi és méltányos köznevelési rendszer kialakítása és a munkaerőpiacon/felsőoktatásban/egész életen át tartó tanulásban való sikeres részvétel elősegítése a társadalom és a munkaerőpiac által elvárt digitális kompetenciák elsajátításának támogatásán keresztül – áll a hivatalos pályázati oldalon megjelent felhívásban.

Az átfogó célt az alábbi részcélok szolgálják:

 • a korszerű informatikai infrastruktúra biztosítása a köznevelési intézmények számára;
 • a pedagógusok tanórai IKT eszközhasználatának a támogatása IKT eszközök biztosításával;
 • a tanulók digitális kompetenciáinak a fejlesztése, különösen a matematikai, természettudományos, informatikai és műszaki pályákra való felkészüléshez szükséges keretek biztosítása.

Miért van szükség fejlesztésre?

Az elmúlt években történt intézményi informatikai infrastrukturális fejlesztések eredményeképpen jelentősen, de nem elégséges mértékben nőtt az információs és kommunikációs technológiai (IKT) eszközök használata a tanításban. Aktuális probléma, hogy a diákok jelentős hányada továbbra is korlátozottan fér hozzá és korlátozottan alkalmazza az IKT eszközöket az iskolákban – indokolja a kormány a felhívás szükségszerűségét.

Jelenleg Magyarországon az európai uniós tagállamok között az egyik legalacsonyabb az IKT-val támogatott tanórák aránya, aminek egyik fő oka elsősorban a megfelelő korszerű IKT technológiai eszközök hiánya, valamint a pedagógusok megfelelő IKT-eszközhasználattal összefüggő képzettségének, motivációjának és a vonatkozó IKT készségekkel összefüggésben megszerezhető szaktudás és módszertani tudás megszerzésével kapcsolatos képzések támogatásának a hiánya – olvasható ugyanott.

Mire költhetik a pénzt a pályázat „nyertesei”?

A projekt keretében önállóan támogatható tevékenységek a felhívás szerint három csoportba sorolhatók.

1. A tanórák keretében alkalmazandó korszerű technológiájú digitális eszközök ellátottságának fejlesztése:

 • mobil klienseszközök beszerzése, szükség esetén a feltöltésüket biztosító tároló rendszerekkel együtt, illetve – ahol korábban nem volt ilyen jellegű fejlesztés – megjelenítő eszköz és projektor;
 • a közbeszerzési eljárással beszerzett informatikai eszközök kihelyezésének, telepítésének és üzemeltetésének megszervezése a megvalósíthatósági tanulmányban kidolgozott módszertan alapján;
 • nem KLIK fenntartású intézmények fenntartóival együttműködés kialakítása.

2. Módszertani fejlesztés:

 • digitális kompetencia fejlesztő programok módszertanának kidolgozása, a programok akkreditálása;
 • digitális kompetencia fejlesztését szolgáló pedagógus továbbképzési programok kínálatának bővítése.

3. A módszertan disszeminációja:

 • digitális kompetenciafejlesztő pedagógus továbbképzések szervezése, megvalósítása;
 • workshopok szervezése;
 • kiadványok, tájékoztatók készítése.