Elindult a „Digitális Jólét pénzügyi program – Hitelprogram”című (GINOP-8.2.6-17) termékleírás társadalmi egyeztetése – tájékoztatott a kormány a hivatalos pályázati portálon.

A 7,5 milliárd forint keretösszegű hitelprogram célja, hogy támogassa a Digitális Jólét Program (DJP) stratégiai céljainak megvalósulását a DJP eszköztárának bővítése, azon belül kedvezményes kölcsön elérhetőségének biztosítása által.

A DJP az alábbi területeken határoz meg stratégiai célokat:

  1. digitális infrastruktúra fejlesztése (mely a szélessávú, gyors hálózatok elérhetőségéhez szükséges intézkedéseket fogalmazza meg);
  2. a digitális kompetenciák fejlesztése (mely a digitális oktatás, digitális gyermekvédelem és digitális munkaerőpiac érdekében határozza meg a célkitűzéseket);
  3. a digitális gazdaság fejlesztése (melynek célja a hazai digitális fejlesztéseket végző vállalkozások megjelenésének ösztönzése és külpiacra segítése, valamint a digitalizáció szintjének emelése a gazdaság minden területén);
  4. a digitális állam megteremtése.

A felsorolt stratégiai célok mellett a DJP horizontális célként határozza meg az információbiztonság és a kibervédelem fejlesztését, a hálózatkutatás és a smart city megoldások terjedésének ösztönzését, a határon túli magyar digitális jólét stratégia megalkotását és a digitális gazdaság szereplőinek nemzetközi megjelenését.

A hitelprogram keretében a kedvezményes Digitális Fejlesztési Hitelhez azok a vállalkozások férhetnek hozzá, amelyeknek fejlesztési céljai a DJP stratégiai céljaihoz kapcsolódó részpiacokhoz kapcsolódnak, tehát amelyeken a DJP adott időszakra vonatkozó intézkedési terve beavatkozásokat tart szükségesnek. A DJP 2.0 2017-18-ra vonatkozó munkatervében foglalt stratégiai irányvonalak alapján ezen piacok jelenleg kiterjednek az oktatás (EdTech), az állami szolgáltatások (GovTech), az egészségügyi és jóléti szolgáltatások (MedTech, SportsTech), a digitális gazdaság különböző ágazatai (AgTech, E-commerce, Sharing economy), az információbiztonság (Cybersecurity) és a legújabb innovációk (5G fejlesztések és kapcsolódó innovációk) területeire. A technológiai fejlődés jelenlegi üteme mellett nem célszerű zárt rendszernek tekinteni a digitális ökoszisztémát, így a DJP fókuszába is újabb szegmensek kerülhetnek be. A kiemelt részpiacok mellett támogatható minden olyan kezdeményezés, amely a hazai digitális start-up ökoszisztéma fejlődését és a digitalizációs fejlesztéseket végző vállalkozások külpiacra lépését célozzák, bármely gazdasági ágazatban.

A támogatható fejlesztési célokat és az azokhoz való illeszkedést minden esetben a Digitális Jólét Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság határozza meg A Kölcsön a DJP részstratégiákból levezethető részpiacokon (EdTech, SportsTech, GovTech, MedTech, E-commerce, Sharing Economy, Cybersecurity, AgTech, 5G technológiák stb.) történő fejlesztések finanszírozását könnyíti, elsősorban azzal, hogy a működési költségekre és eszközök beszerzésére nyújt kedvezményes visszatérítendő forrást.

A termékleíráshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2018. január 13-án éjfélig várja a kormány a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban.

További részletek az alább letölthető tervezetben.