Január és augusztus között százezer diák közel 15 millió munkaórát dolgozott a Magyarországi Diákvállalkozások Országos Érdekképviseleti Szövetsége tagszervezeteinél.

2015 januárja és augusztusa között 100 ezer diák 5 ezer megbízónak közel 15 millió munkaórát dolgozott összesen a Magyarországi Diákvállalkozások Országos Érdekképviseleti Szövetségének (DiákÉSZ) tagszervezeteinél. Az iskolaszövetkezeti piac felét lefedő szövetség adatai szerint a munkát vállaló diákok közel 11 milliárd forintot „termeltek”, ami számukra 10 milliárd forint jövedelmet jelentett.

 „2015 januárja és augusztusa között a tavalyi 75 000 után 100 000 diák dolgozott a DiákÉSZ tagszervezeteinek berkein belül, amely érdekképviselet a piac felét lefedve a 100 működő iskolaszövetkezetből a legnagyobb tizenkettő szövetsége. Örömteli a 25 000 fővel történt növekedés. Az iskolaszövetkezetek nevében ezúton is köszönjük a nemzeti összefogást jelentő 97 százalékos parlamenti támogatást az iskolaszövetkezetekben dolgozni kívánó éppen ennyi, 25 000 félévhalasztó diák nevében. A diákmunka hosszú évekig általános megítélésként egyet jelentett a nyári munkával. A tavalyi 8 és fél milliárd forint kifizetett jövedelemmel szemben idén 10 milliárd forint került a munkát vállaló diákok zsebébe. Az iskolaszövetkezetek afféle hungarikumként nemzetközi szinten is receptet kínálhatnak a pályakezdők munkanélküliségének csökkentésére. Jelenleg bíztató kormányzati egyeztetések folynak arról, hogy egy, a diákok 25 éves koráig kiterjesztett iskolaszövetkezeti gyakornoki rendszer keretében az első munkahely megszerzése érdekében új munkahelyteremtő megoldást alkossunk a foglalkoztatásban” – mondta el dr. Fiák István, a DiákÉSZ elnöke.

Cégvezetői tapasztalatok

Bor Katalin, Mind-Diák, cégvezető: „2015 első félévében érezhető volt a munkát vállaló tanulók számának minimális emelkedése, azonban a jelentkezők között egyre nagyobb növekedést mutat a fiatal, 18 év alatti diákok száma, akikkel fokozott körültekintéssel kell eljárnunk. A passzívos diákok foglalkoztatásának lehetőségével szeptembertől várunk komolyabb létszámnövekedést, hiszen ebben az időszakban alakulnak ki az évhalasztások/évkihagyások. Továbbra is fontosnak tartjuk a hallgatók gyakornoki foglalkoztatásának lehetőségét és továbbfejlesztését – ebben jelentős növekedés mutatkozott –, hiszen ennek segítségével nagyon sok végzős diáknak sikerül elhelyezkednie a foglalkoztató cégeknél, amely fontos eszköz lehet a  pályakezdő munkanélküliség csökkentésére. Az első félévben legnépszerűbb és legérdekesebb munkák a fesztiválokon való munkalehetőségek, illetve a környezetvédelemmel, környezettudatossággal, szelektív hulladékgyűjtéssel  kapcsolatos vetélkedők megszervezése, lebonyolítása volt.”

Gazsi Attila, Meló-Diák Észak-Dunántúl, cégvezető: „Passzív hallgatók 2015. június 19. előtt nem dolgozhattak iskolaszövetkezeten keresztül. 2014-hez képest minden szempontból erősödni tudtunk, a megbízók számával arányosan a munkát végző tagok számát is sikerült növelni.”

Hegedűs Csaba, Prodiák, operatív igazgató: „Magyarország legdinamikusabban növekvő diákszövetkezete, a Prodiák Iskolaszövetkezet fennállása óta a legjobb eredményét érte el 2015 januárja és augusztusa között. Az előző év ezen időszakához viszonyítva több mint 50 százalékkal nőtt a diákjaink által teljesített munkaórák és a hosszabb-rövidebb ideig munkát vállaló diákjaink száma is. Taglétszámunk folyamatosan gyarapodik, köszönhetően ez annak, hogy rugalmas és változatos munkáink közül mindenki megtalálja a maga számára legkedvezőbbet. Több ügyfelünkkel beindítottuk a gyakornoki programokat, amelyek alapvető célja, hogy a fiatalok már tanulmányaik alatt szerezzenek munkahelyi tapasztalatokat. Terveink szerint az év hátralévő része is hasonlóan sikeres időszak lesz, amit partnereink folyamatosan növekvő igényeiből is látunk. A kormány kedvező döntése értelmében immár passzív nappali tagozatos hallgatók is vállalhatnak diákmunkát, amit örömmel fogadott a piac összes szereplője.”

Marosi László, Meló-Diák Országos Diákmunka Hálózat, ügyvezető: „A Meló-Diák Országos Diákmunka Hálózat – brandépítési folyamatának szerves részeként – az idén egy rendkívül nemes feladatot vállalt fel. Elindítottuk Mentor Programunkat, felvállalva ezzel a legfiatalabb generációk mentorálását. Ebben minden nálunk dolgozó diákunk részt vehet, abszolút díjmentesen. A Program lényege, hogy a Meló-Diák folyamatosan méri, értékeli és ezek alapján fejleszti a fiatalok azon kompetenciáit, amelyek feltétlenül szükségesek a munkaerőpiacra történő zökkenőmentes belépéshez. (Ilyenek például: időgazdálkodás, kommunikáció, projekt-menedzsment, vevő-orientáltság, stressz-tolerancia, csapatmunka stb.) Szeretnénk ezzel a fiatalok személyes munkaerő-értékét növelni, mivel a rendszerben folyamatos, személyes támogatást kapnak a mentoroktól, munkatapasztalatot szereznek, mentori és vállalati visszajelzéseket kapnak, szakmai tapasztalatokra tehetnek szert, üzleti kapcsolatokat építenek. Így a program végén igazán értékes, piacképes munkaerőként találhatják meg álmaik állását.”

Mátyás László, Meló-Diák Alföld, cégvezető: „Jelentős mértékben nőtt az igény a diákmunkára régiónkban, több olyan volt partnerünk is visszatért szövetkezetünkhöz, aki hosszabb kitérőt tett olcsóbb, de megbízhatatlanabb iskolaszövetkezeteknél. Konkurenciáink folyamatos gyengülést mutatnak, mennyiségben és minőségben egyaránt. Térnyerésünk az illegálisan működő versenytársak megszűnésének is köszönhető.”

Pataki Zoltán, euDiákok, elnök: „Az idei nyár számos meglepő, de alapvetően nagyon pozitív fordulatot hozott az euDiákok életében. Mi magunk is meglepődtünk, hogy a korábbi évekhez képest legalább 10 százalékkal több diáknak tudtunk munkát adni a nyár folyamán. A kedvező kormányzati döntésnek köszönhetően idén elindult a passzívos diákok foglalkoztatása is, aminek nemcsak mi és a diákok, de a megbízóink is nagyon örülnek.”

Simon Balázs, DiákÉSZ, általános alelnök; Fürge Diák, igazgató: „A Fürge Diák az ország legnagyobb taglétszámú iskolaszövetkezeteként 2015 nyarán is több mint tizenkétezer diáknak tudott munkalehetőséget biztosítani. A munkakedv a fiatalok körében létszámarányosan nem csökkent, azonban a demográfiai csökkenést egyértelműen megéreztük, így örömmel üdvözöltük a passzív státuszú diákok foglalkoztatásának lehetőségét. A megrendelői létszámigények – mint minden nyáron – idén is főként a mezőgazdasági idénymunkákból, valamint a termelő szektor és a kereskedelem szabadságolások kiváltását célzó megrendeléseiből tevődtek össze.”

Szvoreny László, Biztos Kész, cégvezető: „A Biztos Kész Diák Iskolaszövetkezet fennállása óta minden tekintetben a legjobb nyarát zárta. Rekordot döntött a diák munkavállalói létszám, a kiszolgált megrendelőik száma és az átlagosan kifizetett havi diákbér mértéke. Mindez köszönhető az egyre szélesebb körben ismert és elismert iskolaszövetkezeti rendszernek. Mind a diákok, mind pedig a megrendelők sokkal nagyobb bizalommal vannak ezen atipikus foglalkoztatási rendszer iránt. Hisszük, hogy az év következő hónapjaiban is hasonló pozitív eredmények születnek majd, aminek reményeink szerint a passzív jogviszonyú hallgatók bevonása lesz a fő mozgatórugója.”

Vida Péter, Meló-Diák Dél, elnök: „A Meló-Diák Dél Iskolaszövetkezet megőrizte piacvezető pozícióját a déli régióban. A Meló-Diák brand megújításába fektetett munkánknak köszönhetően növelni tudtuk a nálunk munkát vállaló diákok számát. A mára kialakult munkaerő-piaci helyzetben az egyik legfontosabb célunk, hogy minél több diákot tudjunk bevonni a partnereinknél vállalt feladatok teljesítésébe, hogy munkatapasztalattal bővíthessék tudásukat, növelve ezzel az iskola elvégzését követően az elhelyezkedési esélyüket. Az új generáció megváltozott motivációja és kommunikációja komoly kihívás számunkra. Partnereinkkel közösen azon dolgozunk, miként tudjuk megszólítani, bevonni, majd megtartani a diákokat a munka világában.”