Az Európai Parlament kedden elfogadott javaslata szerint az Európai Bizottságnak a demokrácia, jogállamiság és az alapjogok vélt sérelme kapcsán végzett tűzoltó munka helyett kötelező erejű mechanizmus révén, éves jelentésekben kellene megvizsgálnia a tagállamok helyzetét.

Az objektív kritériumok alapján működő rendszernek a problémák orvoslására szolgáló módszert is tartalmaznia kell – olvasható az Európai parlament közleményében. „Az uniót elláttuk minden szükséges eszközzel, hogy más területeken – legyen szó a versenyről, igazságügyi együttműködésről vagy külpolitikáról – a közös döntéseket be tudja tartatni, de épp alapértékeink nem kaptak olyan erős eszközt, amivel védelmük az EU-n belül biztosítható lenne” – mondta a szavazást megelőző vitában Sophie in’t Veld jelentéstevő (ALDE, Hollandia). A jogalkotási javaslatot 405 szavazattal, 171 ellenében, 39 tartózkodással fogadta el a Parlament.

Az új uniós mechanizmus célja az, hogy a tagállamok a szerződésekben foglalt alapértékeket tiszteletben tartsák. A rendszernek világos, bizonyítékokon alapuló és politikai befolyástól mentes kritériumok alapján kell a tagállamok demokráciával, jogállamisággal és az alapjogokkal kapcsolatos teljesítményét értékelnie.

A parlament azt akarja elérni, hogy az ilyen mechanizmusok egyetlen, teljes körűen kihasznált eszközben összpontosuljanak. Az EP orvosolni szeretné azt az ellentmondásos helyzetet, hogy míg a tagjelölt országok részletes vizsgálaton esnek át, addig a tagállamok kapcsán erre nincs hatékony eszköz. Az új eszköz megfelelő keretet teremt a demokrácia problémákkal kapcsolatos uniós viták számára.

Következő lépések

Az Európai Parlament arra kéri a bizottságot, hogy 2017. szeptemberig egy intézményközi megállapodás-tervezet formájában nyújtson be javaslatot a demokráciára, jogállamiságra és az alapvető jogokra vonatkozó Uniós Paktumra, amely összehangolja és kiegészíti a meglévő eszközöket. A bizottságnak indoklással ellátott választ kell adnia az EP beadványára.

Hogyan működne?

Az Európai Bizottság egy független szakértői testület munkájára támaszkodva éves jelentést és országspecifikus ajánlásokat készít a tagállamok helyzetéről olyan mutatók alapján, mint a hatalmi ágak szétválasztása, a sajtószabadság és pluralizmus vagy az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés. A Bizottság a további lépésekről a jelentés alapján dönt, ami a jogsértés megelőzését szolgáló strukturált párbeszédtől egészen a szavazati jog felfüggesztéséig terjedhet.

Magyar képviselői reakciók

Gál Kinga (EPP – Fidesz/KDNP): Amíg nincs egy objektív, konszenzussal elfogadott meghatározása a jogállamiság fogalmának, addig bármilyen jogállamisági mechanizmus, ez az In’t Veld asszony által javasolt is, az – épp aktuális – pártpolitikai játszmák részét fogja képezni. Kettős mércék táptalaja marad.

Szanyi Tibor (S&D, MSZP): Szorgalmazom, hogy az új demokráciavédelmi mechanizmus adjon hathatós uniós választ az Orbán-rezsim cinikus jogi trükközéseire: kezelje az olyan helyzetet is, ahol az adott tagállami kormányzat a jelentős parlamenti többségét a saját jogsértéseinek elleplezését, vagy utólagos legalizálását célzó jogszabály-, sőt alkotmánymódosításokra használja.

Molnár Csaba (S&D, DK): Az uniós demokrácia-mechanizmus nem veszély, hanem lehetőség. Lehetőség, hogy az európai emberek jogait egyetlen kormány sem tiporhassa lábbal. Lehetőség, hogy ne fordulhasson elő például a legnagyobb példányszámú ellenzéki napilap megszűntetése. Nincs szó kettős mércéről, hasonló cselekedetekért hasonló elbánás jár. Kettős mércét a Fidesz alkalmaz, amely minden egyes törvényével saját oligarcháinak kedvez.

Jávor Benedek (Zöldek/PM): A jogállamiság mechanizmus létrehozása elengedhetetlen eszköz az EU alapértékeinek hatékonyabb védelméhez, az EU Szerződés 7. cikkelye önmagában alkalmatlan a fokozatos és arányos jogvédelemre. A parlament szerint szükséges a hatékony szankciórendszeren túl a tagállamokkal való együttműködésben a jogsérelmek prevenciója, korrigálása is. Bármilyen eszköz csak akkor lehet működőképes, ha azt következetesen alkalmazzák.

Balczó András (független, Jobbik): A jelentésben javasoltak az EU tagállamok feletti politikai dominanciájának új formáját valósítanák meg. „Független szakértők” testülete bélyegezhetné meg őket, ha például lakosságuk népszavazás vagy alkotmánymódosítás útján védené meg magát az uniós intézmények érzékeny területeken hozott döntéseivel szemben. Az indítvány elfogadása azt jelezné, hogy az EP többsége semmit sem tanult a Brexitből.