A Magyar Vendéglátók Ipartestülete elkészíttetett egy anyagot a vendéglátást érintő aktuális problémákról készített munkaanyagot, amelyet a javaslatokkal együtt elküldött Bienerth Gusztáv turizmusért felelős kormánybiztosnak.

„A vendéglátóhelyek turistaforgalma szempontjából is lényeges kérdés az élményekben gazdag Budapest arculatának kialakítása, amelyben szerepet kellene kapnia számos látványelemnek is (például őrségváltás, BUDAPEST táblák, déli ágyúszó, nemzeti jellegű egyenruhák)” – olvasható az MVI anyagában, amelyet a Turizmus Online tett közzé.

Ehhez kapcsolódóan az Ipartestület szerint fontos lenne, ha megnyugtató módon tudnák kezelni a közterületi alkoholfogyasztást és a hajléktalanok jelenlétét a turisztikailag frekventált helyeken, valamint figyelmet kellene szentelni a belvárosban a nyilvános mellékhelyiségek kialakítására is.

Az MVI az üzleti turisták magasabb költését is szem előtt tartva határozott koncepciót és anyagi támogatást tart szükségesnek a hivatás- és konferenciaturizmusnak, továbbá garantálni kell a nagy befogadóképességű konferenciaközpont megépítését.

A SZÉP-kártyát kibocsájtó három pénzintézet (OTP, K&H, MKB) vállalta, hogy az Nemzatgazdasági Minisztérium felé meghatározott időközönként adatokat biztosít az egyes zsebekhez kötődő feltöltésekről és felhasználásokról. Erre tekintettel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) oldaláról nem történik adatgyűjtés ebben a témakörben, holott ezt a hivatal kezelte volna, ahogyan azt teszi az Erzsébet-utalvány esetében is.

A SZÉP-kártya forgalmi statisztikájáról nincs folyamatosan frissülő és publikus adatforrás, ezért naprakész információ erre vonatkozóan nem áll rendelkezésre. Az MVI javasolja, hogy a jövőben rendszeresen tegyék közzé a SZÉP-kártya forgalmával kapcsolatos statisztikai adatokat.

Rendszeresen közzé lehetne tenni a vendéglátóhelyek ágazatonkénti megoszlását is, a nyereséges vendéglátó vállalkozások számát és arányát, amelyek ismeretében megalapozottabb következtetéseket lehetne levonni a vendéglátás helyzetéről. Emellett a KSH bizonyos adatokat csak nemzetgazdasági ág szintjén, a szálláshely-szolgáltatással együtt közöl (például a foglalkoztatottak száma), továbbá a meglévő ágazati adatokat is sok esetben nem lehet dinamikusan kezelni.

Az Ipartestület felhívja a figyelmet, hogy a borravaló a felszolgálási díjjal ellentétben nem a vállalkozás bevétele, azonban nem életszerű a borravaló és a tényleges forgalom elkülönítése. Ezért egy esetleges adóhatósági ellenőrzés során a vendéglátó vállalkozások büntetésre számíthatnak, ha a pénztárgéprovancskor eltérés tapasztalható.

Ezért szükséges lenne egy hivatalos NAV állásfoglalás a borravaló kezeléséről, annak a pénztárgépben megengedhető mértékéről. Az MVI ehhez kapcsolódó javaslata, hogy a pénztárgéprovancskor 10 százalékos mértékig tegyék lehetővé a pénztár egyenlegének túllépését a pénztárgép által nyilvántartott forgalomhoz képest.

Kovács László elnök a kormánybiztosnak küldött levélben kifejtette, hogy a Magyar Vendéglátók Ipartestülete készen áll arra, hogy a vendéglátás jövője szempontjából fontos kérdéskörökről további tájékoztatást adjon, és az egyes témákról szakmai egyeztetéseket folytasson.