Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Európai Uniós Fejlesztéspolitikáért Felelős Államtitkársága információs napot szervez az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett „Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése” című felhíváshoz kapcsolódóan.

A rendezvény célja, hogy segítséget nyújtson az augusztusban megjelent EFOP-3.2.9-16 felhívásra támogatási kérelmet benyújtani kívánó szervezeteknek, az Általános Útmutató a Felhívásokhoz c. dokumentumban és a kapcsolódó segédletekben bemutatott szakmai, pénzügyi és adminisztratív feltételek értelmezésében.

A kérdések az online jelentkezési lapon előre is feltehetők. Az online kitöltött jelentkezési lapot a kérdésekkel együtt 2016. szeptember 15. (csütörtök) 14:00 óráig várja az államtitkárság. Az információs nap helyszínének címét, illetve az előzetes részletes programtervet a regisztráció során megadott e-mail elérhetőségekre küldik, közvetlenül a jelentkezőknek.

A projekt átfogó célja „az elsődleges prevenció megerősítésével az óvodás és iskolás gyermekek és fiatalok (köztük a szociálisan hátrányos helyzetűek) szociális jólétének, életminőségének javítása az óvodai és iskolai szociális segítés feladatellátás feltételeinek megteremtésével, szakmai tartalmának, a fenntartásához és rendszerszerű elterjesztéséhez szükséges humán és pénzügyi források meghatározásával”.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1,7 milliárd forint, amelyre a család-és gyermekjóléti központok nyújthatnak be támogatási kérelmet, 2016. szeptember 12-től 2018. szeptember 12-ig. A forrást az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja; a kormány 42-94 támogatott támogatási kérelemmel számol.