Meddig számít különlegességnek Magyarországon, hogy egy nő is lehet jó vezető? – tette fel a KamaraOnline a kérdést. Dr. Medgyessy Ildikó szerint a kreatív, empatikus női vezetőknek nyert ügyük van. Az Elegant Design Zrt. elnök-vezérigazgatójának véleményét itt olvashatja.

Sokszor elhangzik a vélemény, hogy Magyarországon meglehetősen kevés a női vezető a férfiakhoz viszonyítva. Ez valóban igaz, de meggyőződésem, hogy az arány a jövőben javulni fog a nők javára, sőt, bizonyos pozitív tendenciák már most is érezhetőek.

Lengyelországban és Csehországban csupán a vállalkozások tulajdonosainak negyede hölgy. A régió országai közül Magyarországon vannak a legnagyobb arányban a női vezetők: a cégtulajdonosok 40 százaléka közülük kerül ki, míg a cégvezetésekben 33 százalékos az arányuk – olvasható a Bisnode nemzetközi cégminősítő üzleti információszolgáltató elemzésében. Szlovéniában a cégtulajdonos hölgyek aránya 33,8 százalék, míg Horvátországban 31,3 százalék. Magyarországon a nők leginkább Hajdú-Bihar megyében alakítanak cégeket. (Forrás: Gazdasági Rádió, 2014. március 7.: Női cégvezetők: nálunk vannak a legtöbben.)

Jómagam 42 éve dolgozom vezető beosztásban. Osztályvezető-helyettesként, osztályvezetőként, főosztályvezetőként, főszerkesztőként, a legutóbbi 23 évben pedig gyári elnök-vezérigazgatóként dolgozom.

Elmondhatom magamról, hogy bármelyik tisztségben nagyon jó kapcsolatom volt a munkatársaimmal, mindig baráti, néha szinte családias légkört tudtam velük kialakítani. Munkánkat átszőtte a vidámság, az egymás iránti tisztelet és becsület.

Mindig törekedtem arra, hogy okos, eszes, képzett és felkészült munkatársaim legyenek, mert így az általam vezetett egység eredményesen dolgozott, ami mindig fontos volt.

Sohasem éreztem, hogy női mivoltom hátrányt jelentene a karrieremben, mindig törekedtem az eredményességre, a hatékonyságra, a sikerekre. Igaz, ennek érdekében sokat tettem, például ha keresett valaki, mindig visszahívtam, ha valamit ígértem, mindig betartottam. Így váltam egyre jobban mások szemében komoly, felkészült vezetővé. Természetesen pontos voltam a feladataimat illetően, nem „csaptam” össze a leveleket, tanulmányokat, véleményeket.

A kollektív vezetés híve vagyok, mert nagy jelentőséget tulajdonítok annak, hogy munkatársaim elmondják véleményüket, tanácsaikat, amelyeket meghallgatva döntök.

Nagyon fontosnak tartom a vezetői empátia készséget, amely alapot ad a kollégák egyéniségének, magánhelyzetének megértésére, megismerésére. Mindig arra törekedtem, hogy – persze nem tolakodóan – ismerjem a magánéletüket, a gondjaikat, örömeiket. Emberként néztem, nézem őket és segítem őket – ha tehetem.  Nyolcvan fős gyárunkban csaknem mindenkinek ismerem – elmondás alapján természetesen – a családját, a gyerekeit, unokáit, s ha valami gond van, próbálok – ha mással nem, tanáccsal – segíteni.

Ma már egyre kevésbé számítanak egyfajta különlegességnek a női vezetők. Számuk, ha lassan is, de növekszik, a férfiak mind inkább elfogadják a kreatív hölgyeket a vezetésben.

Sok esetben a nők alkalmasabbak is a vezetésre, mert érzékenyebbek és jobban tudják kezelni a nehezebb problémákat, megértőbbek.

Nem véletlenül szokták gyakran mondani, hogy minden sikeres férfi mögött áll egy okos nő, aki segít, egyengetni férje pályáját.

És az sem véletlen, hogy egy-egy nehéz szituációban sokszor azt mondják, hogy „Cherchez la femme”, vagyis: „Keresd a nőt!”. Mert a nő mindig ott van a háttérben.

Magyarországon 2014. március elején a 250 fő feletti cégeknél minimálisan ugyan, de több képviseletre jogosult hölgyet, mint férfit jegyeztek. A legkisebb vállalkozások esetén 34 százalék a női vezetők aránya, a közepesnek mondható (10 és 50 fő közötti) cégeknél ennél kisebb arányban vannak jelen a hölgyek, ugyanis ennél a cégméretnél csak a vezetők negyede nő.  Az 50 fő feletti cégeknél növekedés figyelhető meg a nők arányában, és a legnagyobb vállalatoknál már a vezetők fele kerül ki a gyengébbik nemből.

Napjainkban még mindig a férfiak vannak túlsúlyban a vezetésben – így szocializálódott évek hosszú során a társadalom. Meggyőződésem, hogy kitartó munkával és akarattal tehetünk ez ellen és eredményeket érhetünk el.

Dr. Medgyessy Ildikó, az Elegant Design Zrt. elnök-vezérigazgatója