A Mazars szakemberei csokorba szedték, hogy milyen juttatási formák adhatóak jövőre, és milyen közterhekkel kell számolni az egyes esetekben.

Adómentes juttatások 2017. január 1-től

A jelenlegi adómentes juttatások köre bővül, melynek következtében a munkáltató az alábbi juttatásokat adhatja:

 • munkavállalói részére köztehermentesen:
 • a sportról szóló tv. szerinti sportrendezvényekre szóló bérlet, jegy értékhatár nélkül, valamint a kifizető által fenntartott sportlétesítmény használata;
 • kulturális szolgáltatás 50 ezer forintig;
 • óvodai, bölcsődei szolgáltatás és ellátás;
 • vissza nem térítendő lakáscélú támogatás, mely kiegészült az akadálymentesítési célú támogatással, munkáltatói hitellel;
 • a kifizető által biztosított védőoltás;
 • jogszabály által előírt használatra tekintettel adott védőeszköz (pl. szemüveg);
 • albérleti támogatás.

Jó hír, hogy jövőre az albérleti támogatás a jelenleginél jóval kedvezőbb feltételek mellett adható majd adómentesen. Kivételesen nem feltétele az adómentességnek, hogy a juttatás minden munkavállalónak járjon, ezáltal nem csak a cafetéria juttatások keretében nyújtható.

A 2017. január 1-jétől életbe lépő rendelkezések értelmében adómentes lesz az úgynevezett mobilitási célú lakhatási támogatás, melyet megszabott feltételek mellett biztosíthat a munkáltató a munkavállalók részére.

Az albérleti támogatás adómentes korlátai:

 • a minimálbér 40 százaléka a foglakoztatás első 2 évében,
 • a minimálbér 25 százaléka a foglakoztatás második 2 évében,
 • a minimálbér 15 százaléka a foglakoztatás 5. évében.

Az albérleti támogatást a munkáltató olyan munkavállalónak adhatja, aki részére bizonylattal elszámol, akivel határozatlan idejű, legalább 36 óra keretében fennálló munkaviszonya van, továbbá a munkavégzés helye és az állandó lakóhelye legalább 60 km távolságra van egymástól, vagy a tömegközlekedés a lakóhely és a munkahely között legalább 3 órát vesz igénybe. Amennyiben a fenti távolsági kritériumok nem teljesülnek, a munkavállaló azonban a munkaviszony létesítését megelőző 1 évben sem tulajdoni joggal, sem haszonélvezeti joggal nem rendelkezik lakás vonatkozásában, úgy részére is biztosítható a mobilitási juttatás.

A munkavállalónak a jogosultsági feltételek fennállásáról, teljesüléséről illetve azok megszűnéséről nyilatkoznia kell a munkáltató részére. Valótlan tartalmú nyilatkozat esetében a nyújtott támogatás adókötelezettségét a munkaviszonyból származó jövedelem szabályai szerint kell megállapítani.

A béren kívüli juttatások rendszere

2017. január 1-jétől a cafetéria rendszerében új elemként jelenik meg a 100 ezer forint összegű pénzjuttatás, mely készpénz vagy átutalás formájában adható, utalványra nem váltható. A versenyszférában dolgozók jövő évtől a 450 ezer forintos keretösszegből maximum 100 ezer forintig választhatják a kedvezményes adózású pénzjuttatást, a fennmaradó 350 ezer forint felosztható a SZÉP kártya keretében adható juttatásokra. A közszférában dolgozók számára továbbra is megmarad a 200 ezer forintos keret.

 • 100 ezer forint pénzjuttatás: készpénz vagy átutalás;
 • SZÉP kártya alszámáira adott juttatás: szálláshely legfeljebb évi 225 ezer forint, vendéglátás legfeljebb évi 150 ezer forint, szabadidő legfeljebb évi 75 ezer forint.

A fenti értékhatárok abban az esetben érvényesek, ha a munkaviszony egész évben fennáll. Egyéb esetben a keretösszeg időarányosan, a munkában töltött napoknak megfelelően csökken. Amennyiben a SZÉP kártyás juttatás átlépi a rekreációs keretet (azaz a 450 ezer, illetve 200 ezer forintot), úgy a limitet meghaladó összeg egyes meghatározott juttatásként válik adókötelessé. Fontos azonban megjegyezni, hogy ha a munkáltató 100 ezer forintnál nagyobb pénzösszeget juttat a munkavállaló részére, úgy a többlet a felek között fennálló jogviszony szerint, bérjövedelemként válik adókötelessé.

Jövő évtől megváltozik az adóalap számítása a béren kívüli juttatások esetében. A juttatás bruttó értékének 1,19-es szorzója 1,18-ra csökken, mely után 15 százalék személyi jövedelemadó, illetve 14 százalék egészségügyi hozzájárulás fizetendő, azaz a közterhek mértéke összesen 34,22 százalék lesz.

Egyes meghatározott juttatások

Az egyes meghatározott juttatások köre jövő évtől kibővül azon juttatási elemekkel, melyek kikerülnek a béren kívüli juttatások köréből. Így például a helyi utazásra szóló bérlet, az iskolarendszerű képzés, és az önkéntes pénztári hozzájárulás is egyes meghatározott jutatásként lesz adóköteles.

Az egyes meghatározott juttatások esetében is 1,18-ra csökken az adóalap számításánál használt szorzó, így a kötelezettség a számított adóalap után 15 százalék személyi jövedelemadó, valamint 27 százalék egészségügyi hozzájárulás, ez összesen 49,56 százalék közterhet jelent.