2018. első félévében az összes lezárt ügy (2396) közel 70 százaléka rendeződött egyezséggel a Budapesti Békéltető Testület eljárásának köszönhetően. „A vállalkozások egyezségre törekednek, segítik a fogyasztókat, és a testület segítségével megoldják a fogyasztói panaszokat.”

Több ezer eldöntött vitás ügy az asztal mellett, több mint kétezer fogyasztóvédelmi tanácsadás az első félévben. Ismerik és élnek a fogyasztók a népszerű és sikeres, a fogyasztók és vállalkozások közötti ingyenes, gyors fogyasztóvédelmi békéltetés eszközével. A vállalkozások egyezségre törekednek, segítik a fogyasztókat, és a testület segítségével megoldják a fogyasztói panaszokat. A fogyasztók tudatosabbak és már interneten is érvényesítik fogyasztóvédelmi jogaikat. Magyarországról közel kétezren használták az uniós fogyasztóvédelmi vitarendező honlapot, így többen, mint például azt az osztrák, cseh, finn, vagy épp a svéd fogyasztók tették – olvasható a Budapesti Békéltető Testület által kiadott, az első félévet értékelő közleményben.

Az elmúlt öt és fél évben több mint huszonötezer (25 096) fogyasztó kérte a Budapesti Békéltető Testület ingyenes, gyors eljárását, hogy rendezni tudják vitás ügyüket egy kereskedővel.

Ebből közel háromezer (2703) 2018. első félévében érkezett be a testülethez, amely 2396 ügyet el is döntött.

Ugyancsak egyre többen csak tájékoztatásért, tanácsért fordulnak a budapesti testülethez. (Az első félévben 2101-en kértek és kaptak tanácsot a Budapesti Békéltető Testülettől.)

Az ingyenes fogyasztóvédelmi tanácsadás népszerű a budapesti vállalkozások körében is, nemcsak a fogyasztóknál.

Számos alkalommal igényeltek ilyen segítséget a cégek is azért, hogy fogyasztóbarát magatartást tanúsíthassanak. Az eljárásokban pedig az együttműködésük még tovább nőtt.

Fogyasztóvédelmi tendenciák

Ami a fogyasztóvédelmi tendenciákat illeti, jól látszik, hogy a békéltetés betölti célját és az eljárásnak köszönhetően a felek megegyeztek. 2018. első félévében így az összes lezárt ügy (2396) közel 70 százaléka rendeződött a Budapesti Békéltető Testület eljárásának köszönhetően egyezséggel.

A pozitív véget ért ügyek számát pedig csak tovább növeli az is, hogy a vállalkozások igen nagy arányban önként eleget tettek a békéltető testületi ajánlásoknak (179 ajánlásból 164-et teljesítettek), amely egyébként nem kötelező. Ez utóbbiakat is beleszámolva már 1756 ügyben ért el békés megállapodást (az összes ügy 73 százaléka) a Testület 2018. január 1-június 30. között.

A többi ügyben a fogyasztói kérelmek rendszerint megalapozatlannak bizonyultak. Örvendetes hír, hogy a fogyasztók, miután kellően tájékoztatva lettek a kérelmük elutasításnak okairól, elfogadták a döntést (hiszen lehetőségük lenne igényüket bírósági úton is érvényesíteni), azaz az ügyek végérvényesen befejeződtek.

Legyen szó akár a kis- és középvállalkozásokról, akár a nagy multikról, mindegyik vállalkozói kör számára fontos, hogy bíróságon kívül találjanak megoldást a fogyasztókkal fennálló vitás ügyekre. Számos olyan példát találni a Budapesti Békéltető Testület előtt, amelyből jól látszott, a panaszosnak nem volt igaza, később mégis a vásárló megtartása érdekében a cégek teljesítették az igényt.

A leggyakoribb fogyasztói kifogások ügytípusok szerint

Ami a lezárt ügyek típusait illeti, legtöbb esetben (46 százalék) a kereskedelmi ügyek kapcsán kérték a fogyasztók a Budapesti Békéltető Testület segítségét. Csökkenő sorrendben következnek az „Egyéb szolgáltatások” (például mobiltelefon-, internet- előfizetések, parkolási bírságok, javító-karbantartó szolgáltatások) típusba tartozó eljárások (37 százalék).

Harmadik helyen a közszolgáltatásokkal (például: földgáz-, villamos energia szolgáltatás) összefüggő lezárt ügyek állnak (7 százalék), majd ezeket követik a pénzügyi tárgyú ügyek (4 százalék),  például: hallgatói hitel, fogyasztói csoportok), végül az építőipari ügyek (3 százalék) és az utazással összefüggő ügyek (3 százalék) zárják a sort.

Mire panaszkodtak leginkább a fogyasztók 2018. első félévében?  

Szembetűnő az is, hogy milyen termékeket és szolgáltatásokat kifogásoltak leginkább a fogyasztók 2018. első félévében.

A 2396 lezárt ügyből összesen 1286 függött össze valamilyen szolgáltatás igénybevételével, 1110 eljárás pedig termék megvásárlásával.

A különféle szolgáltatástípusokat alapul véve, a legtöbb esetben (23 százalék) a fogyasztók közlekedési szolgáltatás (például: vasúti-, közúti-, légi személyszállítás, parkolási- és autópálya bírságok) igénybevétele miatt kérték a testület segítségét. Ezt követi azoknak az eljárásoknak a száma, amelyek postai- és távközlési szolgáltatásokkal (19 százalék) függtek össze, így például internet-, televízió-, mobiltelefon előfizetésekkel vagy postai levél-, csomagfeladással, esetleg futárszolgálat igénybevételével voltak kapcsolatosak. A harmadik leginkább problémás területnek a közszolgáltatások köre (13 százalék) bizonyult, ide azok az eljárások tartoznak, amelyekben többek között villamos energia-, földgáz-, víziközmű-, távhőszolgáltatás állt a vita hátterében.

A termékek megvásárlásával összefüggő eljárásokat alapul véve, a leggyakrabban, így az esetek 26 százalékában valamilyen lábbeli hibájával (utcai cipővel, sportcipővel, stb.) volt kapcsolatos az ügy tárgya, míg az összes termék közül az ügyek 13 százalékában háztartási és kerti gépekkel (mint például: hűtő-, mosógép, mosogatógép, fűnyíró, stb.) támadt gondjuk a fogyasztóknak. Ezt követi csökkenő sorrendben, de közel egyező számban (13 százalék) azon eljárások száma, amelyek szerint a kérelmezők híradástechnikai termékeket vásároltak (például: mobiltelefon, televízió-, rádiókészülék, stb.) és ezzel támadt fogyasztóvédelmi problémájuk.

Határon átnyúló, internetes megrendelés panaszok

Már 2016-tól elérhető az online fogyasztóvédelmi vitarendezés az uniós békéltető honlapon. Itt a fogyasztók egyszerűen rendezhetik a kereskedőkkel az online vásárlásból fakadó fogyasztóvédelmi vitáikat az Európai Unióban (valamint Norvégiában, Izlandon vagy Liechtensteinben), egy az eljárásba bevont békéltető testület segítségével.

A felek így megspórolják a személyes megjelenés, postai levelezés idejét és költségét, az eljárás végig az interneten folyik, ugyanígy szereznek tudomást az ügyet lezáró döntésről.

A honlap kezelésében Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület segíti a fogyasztókat és vállalkozásokat online nemzeti tanácsadó pontként, egészen a kérelem benyújtásától az eljárás végéig.

Magyarországon is egyre inkább ismertebb az új lehetőség, hiszen 2018. januártól – 2018. június 30-ig már közel kétezer (1713) magyar fogyasztó nyújtott be panaszt a honlapon, hogy megoldja az internetes megrendelésből fakadó vitás ügyét a kereskedővel. Az online vitarendezés egyébként a belföldi viták esetén is használható! Így az előbb említett időpontig hazánkban 962-en kezdeményeztek hazai fogyasztók eljárást a honlapon keresztül magyar vállalkozásokkal szemben.

Szembetűnő az is, hogy a magyar fogyasztók tudatosabban élnek az online vitarendezéssel és használják az erre szolgáló honlapot, mint például a dán, finn, osztrák vagy épp a svéd társaik. Így például hazánkból már többen használták a honlapot az internetes vásárlásból fakadó viták rendezésére, mint például Ausztriában (1217), Csehországban (439), Dániában (443), Finnországban (296), Írországban (956), Svédországban (625), Szlovákiában (222) vagy épp Norvégiában (211). Összehasonlítva tehát az adatokat Európa többi államával, Magyarország előkelő helyen áll.

Ami az online ügyek tárgyát illeti, Európa-szerte a légitársaságokkal gyűlt meg leginkább a bajuk a fogyasztóknak, második helyen a ruházati cikkek és a lábbelik állnak, harmadik helyen pedig az információs és kommunikációs műszaki cikkek állnak, mint például a mobiltelefonok, laptopok.

Összegezve

a fentieket, a Budapesti Békéltető Testület eredményes félévet zárt. A vállalkozások együttműködési hajlandósága tovább javult, még több vitás ügy oldódott és oldódhat meg. A fogyasztók pedig egyre inkább tudatosabbak, akár a személyes megjelenéssel járó békéltető testületi eljárásokat, akár pedig az online fogyasztóvédelmi vitarendezést nézzük – zárul a testület közleménye.