A szellemitulajdon-jogok hatékony védelme érdekében az Európai Bizottság új intézkedéseket terjesztett elő, arra ösztönözve az európai cégeket – különösen a kkv-kat és az induló vállalkozásokat –, hogy ruházzanak be az innovációba és a kreativitásba.

A kezdeményezések célja, hogy megkönnyítsék a szellemitulajdon-jogok megsértésével szembeni hatékony fellépést, előmozdítsák a több országra kiterjedő jogviták rendezését, és segítsék a küzdelmet a hamisított és a kalóz áruk ellen, melyek aránya 5 százalékot tesz ki az uniós importon belül. A szabványmegfelelőségi szempontból elengedhetetlen szabadalmak kapcsán pedig a bizottság ösztönzi, hogy mindenki számára méltányos hasznosítási feltételek alakuljanak ki. A cél az, hogy azok a cégek is jól járjanak, amelyek befektetnek az innovációba, és azok is, amelyek az így kifejlesztett technológiákat új innovatív termékek és szolgáltatások létrehozása céljából hasznosítani szeretnék.

A szerdán elfogadott intézkedések közé tartoznak a következők:

Erőteljesebb fellépés a hamisítás és a kalózkodás ellen. A bizottság az üzletszerű szabálysértők bevételi forrásainak felszámolására törekszik, hogy megfossza őket a bűncselekményeikből befolyó jövedelemtől. A „pénz útjának követése” a magánszemélyek helyett a „nagy halakat” célozza meg. Az intézkedések révén a bizottság

  • EU-szerte egyformán magas szintű jogvédelmet és kiszámítható igazságszolgáltatási keretrendszert kíván kialakítani;
  • arra ösztönzi az ipari szereplőket, hogy vegyék fel a harcot a szellemitulajdonjog-sértések ellen, és támogatja az ezt szolgáló kezdeményezéseket;
  • az uniós piacra kerülő hamisított termékek mennyiségének csökkentése érdekében többek között a harmadik országokkal (Kína, Délkelet-Ázsia, Latin-Amerika) kialakított együttműködési programok elmélyítését és piacfigyelő lista összeállítását szorgalmazza.

Méltányos és kiegyensúlyozott rendszer kiépítése a szabványmegfelelőségi szempontból elengedhetetlen szabadalmak kapcsán. A globális ipari szabványokhoz (pl. WiFi vagy 4G) kapcsolódó technológiák jó részét ún. szabványmegfelelőségi szempontból elengedhetetlen szabadalom védi. A Bizottság intézkedései azt célozzák, hogy a termékgyártók átlátható és kiszámítható engedélyezési szabályok alapján hozzá tudjanak férni a technológiákhoz, a szabadalmak jogosultjai pedig ösztönzést kapjanak ahhoz, hogy a kutatás-fejlesztési beruházásaik eredményeként kifejlesztett legjobb technológiákat felkínálják szabványosításra – olvasható a brüsszeli testület közleményében.