Az Európai Parlament (EP) képviselőinek döntő többsége támogatta azt a határozati javaslatot, amely az parlament feltételeit tartalmazza az Egyesült Királyság kilépési szerződésének elfogadásához.

A határozat hangsúlyozza, hogy az Egyesült Királyságban élő EU-s állampolgárok jogait tiszteletben kell tartani. A brit félre a kilépésig érvényesek az EU Szerződésből fakadó kötelezettségek, ide értve a jelenlegi hosszú távú uniós költségvetésből eredő kötelezettségeket, még ha azok a kilépés utáni időszakra nyúlnak is.

Az EP szerint nem tanácsos a jövőbeni gazdasági kapcsolatok kérdésében ágazati megállapodásokat, a biztonság és a gazdasági együttműködés összekapcsolásával pedig különalkut kötni. A parlament megerősíti, hogy a négy szabadság – a tőke, az áruk, a szolgáltatások és a munkaerő szabad mozgása – szétválaszthatatlan.

A képviselők úgy látják, hogy akkor kezdődhetnek el az EU és az Egyesült Királyság jövőbeni kapcsolatát meghatározó megbeszélések, ha magáról a kilépési megállapodásról szóló tárgyalások megfelelő ütemben haladnak. Bármilyen átmeneti megállapodás maximális időtartama három év lehet. A jövőbeni kapcsolatokra vonatkozó megállapodás csak akkor köthető meg, amikor az Egyesült Királyság ténylegesen kivált az EU-ból.

A legfontosabbak az állampolgárok jogai

A tárgyalási folyamatnak a kezdetektől teljes összhangban kell lennie a 27 tagállam polgárainak érdekeivel, ideértve Írországot is, amelyet sajátosan érint az Egyesült Királyság kilépése az Európai Unióból.

A képviselők szerint biztosítani kell az észak-írországi békefolyamat stabilitását és el kell kerülni a fizikai határ újbóli felállítását. Az Ír-sziget egyedülálló helyzete miatt a helyzetet a kilépési megállapodásban mindenképp rendezni kell.

A határozat hangsúlyozza, hogy a mozgás szabadságához fűződő jogok bármiféle, Brexit előtti csorbítása ellentétes lenne az uniós joggal, valamint javasolja, hogy az EU-27 vizsgálja meg, miképpen lehetne enyhíteni az EU-ban élő britek félelmét, hogy mostani jogaikat elveszthetik.

Tárgyalási alapelvek

Az EP azt akarja, hogy a felek jóhiszeműen és az átláthatóan tárgyaljanak, és óva inti az Egyesült Királyságot attól, hogy bármely tagállammal külön egyezkedésbe kezdjen.  

Fennálló kötelezettségek

Az Egyesült Királyság a kilépésig az EU Szerződésből fakadó minden jogát és kötelezettségét tovább kell, hogy gyakorolja, még ha azok túl is nyúlnak a kilépés dátumán.  

Az Európai Parlament bevonása

Az EP fenntartja magának a jogot, hogy véleményt mondjon a tárgyalásokról, és hogy adott esetben – a tárgyalások előrehaladásának vagy megfeneklésének függvényében – további állásfoglalásokat fogadjon el, beleértve egyedi területeket vagy ágazati kérdéseket is.