Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény alapján 2018-tól megszűnik a teljes életre szóló, visszavásárlási értékkel rendelkező életbiztosítás (ún. WL biztosítás) speciális adózási helyzete – hívja fel a figyelmet az adóhivatal.

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja törvény) 1. számú melléklet 2017. december 31-éig hatályos 6.9. pontja szerint adómentes a kockázati biztosításnak nem minősülő, határozatlan idejű, kizárólag halál esetére szóló életbiztosítás más személy (jellemzően kifizető) által fizetett rendszeres díja (díjelőírása). Az említett rendelkezés hatályon kívül helyezése következtében e biztosítások rendszeres és eseti díja egyaránt adókötelessé válik. Ha a kifizető a szerződő és egyben a díjfizető is, a biztosítási díj egyes meghatározott juttatásként adóköteles. Ha a szerződő külföldi vagy a díjfizető nem a szerződő, a biztosítási díj jogviszony szerint adózó összevonás alá eső jövedelemként válik adókötelessé.

Az adómentes díjfizetéssel rendelkező – 2018. év előtt kötött – szerződések esetében a biztosító szolgáltatása továbbra is egyéb jövedelemként adóköteles. A 2018-tól megkötött szerződésekből származó jövedelem – amennyiben az nem adómentes – kamatjövedelemként [Szja tv. 65. § (1) bek. d) pontja szerint] adóköteles.