Az Európai Bizottság két jogalkotási javaslatot terjesztett elő, amelyek célja, hogy megkönnyítse a vállalkozások számára termékeik EU-n belüli értékesítését, valamint megerősítse a nemzeti hatóságok által végzett ellenőrzéseket annak érdekében, hogy veszélyes termékek ne kerüljenek értékesítésre Európában.

A kezdeményezések az áruk unión belüli szabad mozgását két szempontból hivatottak javítani – olvasható az Európai Bizottság közleményében

1. Egy termék másik tagállamban való értékesítésének megkönnyítése

A „kölcsönös elismerés” elve biztosítja, hogy azok a termékek, amelyekre nem vonatkozik uniós szabályozás, elvben szabadon mozoghatnak az egységes piacon belül abban az esetben, ha azokat valamely tagállamban jogszerűen forgalmazzák. Ennek az elvnek az értelmében a gyártók termékeiket további követelmények nélkül értékesíthetik az Unió egészében. Ez az elv azonban nem mindig úgy érvényesül, ahogy kellene. A gyakorlatban azok a vállalkozások, amelyek például cipőt, konyhai eszközöket vagy bútort kívánnak eladni egy másik tagállamban, gyakran akadályokba ütköznek, különösen a kkv-k.

A bizottság a szóban forgó elv gyorsabb, egyszerűbb és egyértelműbb gyakorlati alkalmazása céljából új rendeletet javasol az áruk kölcsönös elismeréséről. A vállalkozások számára – évek helyett – pár hónap alatt ki fog derülni, hogy termékeiket értékesíthetik-e másik uniós tagállamban. Ezenkívül önkéntes nyilatkozatot tehetnek annak igazolása céljából, hogy termékeik megfelelnek az országukban érvényes valamennyi vonatkozó követelménynek. Ezáltal más tagállamok hatóságai könnyebben tudják értékelni, hogy alkalmazandó-e a kölcsönös elismerés elve.

2. A termékek biztonságosságát és a szabályoknak való megfelelelőségét biztosító nemzeti ellenőrzések erősítése

Az EU piacán továbbra is túl sok nem biztonságos, a szabályoknak nem megfelelő termék kerül forgalomba: az ellenőrzésen átesett játékok 32 százaléka, az elektronikai termékek 58 százaléka, valamint az építőipari termékek 47 százaléka nem felel meg a biztonságra vagy a fogyasztók tájékoztatására vonatkozó uniós követelményeknek. Ez veszélyt jelent a fogyasztókra nézve, és hátrányos helyzetbe hozza az előírásoknak megfelelően eljáró vállalkozásokat.

Az uniós termékszabályok betartására és érvényesítésére vonatkozó rendelettervezet segíteni fog abban, hogy a nemzeti piacfelügyeleti hatóságok közötti együttműködés fokozása révén méltányosabbá váljon az áruk belső piaca. Ennek részét képezi az illegális termékekkel és a folyamatban lévő vizsgálatokkal kapcsolatos információk megosztása, hogy a hatóságok hatékonyan fel tudjanak lépni az előírásoknak nem megfelelő termékekkel szemben. Tekintettel arra, hogy az unióban kapható áruk 30 százaléka importtermék, a bizottság javasolja a kikötők és a külső határok fokozottabb ellenőrzését is.