Bírságot szabhatnak ki nyártól Budapest több belső kerületében a nem kijelölt helyeken parkoló mikromobilitási eszközök, így a kölcsönzött kerékpárok, elektromos rollerek után – döntött a Fővárosi Közgyűlés szerdán a közterület-használatra vonatkozó egyes szabályok módosításával.

A Karácsony Gergely főpolgármester által jegyzett előterjesztést 27 igen szavazattal, egy tartózkodás mellett fogadták el a képviselők. A szabályozás lényege, hogy – először a belső kerületekben – mikromobilitási pontokat hoznak létre, és csak azokon lehet felvenni, leadni az eszközöket. A mikromobilitási szolgáltatók díjat fizetnek az eszközök tárolásáért, az eszközök kijelölt területen kívüli elhelyezése miatt pedig közigazgatási szankciót alkalmazhatnak velük szemben.

A rendelkezés szerint a szolgáltató a nem megfelelően elhelyezett eszközök után naponta 5000 forint közterület-használati díjat köteles megfizetni. A szabályt július elsejétől – egy hónapos türelmi idő után – az V., VI., VII. és VIII. kerület kijelölt részein alkalmazzák, további területeken később vezetik be.

Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes kiemelte, a cél az, hogy ne legyenek eldobált rollerek a városban; a bírságot a szolgáltatók kapják, de – mint mondta – azt továbbhárítják majd a használókra. A szabályozás szerint a szolgáltatóknak az általuk üzemeltetett valamennyi mikromobilitási eszközt egyedi azonosítójellel kell ellátniuk a jogszerű közterület-használat ellenőrizhetősége érdekében.

A fővárosi önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról szóló önkormányzati rendeletet kiegészítették azzal is, hogy a közvetlen villamosenergia-vételezési lehetőséggel rendelkező közterületek – például a Vörösmarty tér – használójának a közterület-használati díjjal együtt kiegészítő díjat is kell fizetnie a villamosenergia-vételezés lehetőségéért.

A testület rendelkezett arról, hogy a jövőben a főváros maga hajtja végre a közterület-használattal összefüggésben hozott hatósági döntéseit. Ennek okaként a javaslatban azt jelölték meg, hogy jelenleg a végrehajtás az állami adóhatóság feladata, azonban – mint írták – a NAV a leterheltsége miatt csak lassan halad.

Korábbi városvezetői döntéssel összhangban bekerültek a rendeletbe az állati szőrme- és bőrtermékek közterületi értékesítésével kapcsolatos új – korlátozó jellegű – szabályok „a természetben velünk élő állatok védelméért, a természet megőrzéséért”.

A közgyűlés pontosította a közterületi reklámberendezésekkel és reklámfelületekkel kapcsolatos szabályokat is, annak érdekében, hogy az épületekre kifüggesztett reklámhordozók esetén egyértelművé váljon: a közterület határán álló épületre, annak homlokzatára való puszta kihelyezésük közterület-használatnak minősül. A rendelet szerint maximum 9 négyzetméteres homlokzati reklámfelületekre adható közterület-használati hozzájárulás. „A szabályozás nem váltja ki természetesen a településképi hatóságok feladat- és hatáskörét, de új elemmel próbál hozzájárulni a gigantikus méretű reklámok visszaszorításához és Budapest épített örökségének láthatóvá tételéhez” – olvasható az elfogadott javaslatban.

A testület az ülésén elfogadta a Budapesti Közlekedési Központ (BKK), a BKV és a Budapesti Közművek idei üzleti tervét is. A BKV üzleti terve bruttó 141 994 124 000 forint összegű 2022. évi szolgáltatási díjjal számol és 25 931 000 000 forint veszteséget mutat. A Budapesti Közművek üzleti terve szerint a társaság 2022-re tervezett összes hozama 150 milliárd forint, adózott eredményként 4,5 milliárd forint veszteséget tervez a társaság az idei évre.

(Forrás: MTI, fotó: Balogh Zoltán)