A nyáron hatályba lépett Munkavédelmi törvény módosítása értelmében a korábbi 50-hez képest, már a 20 főnél több munkavállalót foglalkoztató vállalatoknak is kötelező munkavédelmi képviselőt választani. Jelentősen bővült tehát azon munkáltatók száma, akiknek figyelembe kell venni ezt az előírást és erre már csak kb. 3 hónapjuk marad. Ha nem teszik, több százezres nagyságú bírság elé néznek.

Júliusban módosították a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényt, többek között megváltoztatták a munkavédelmi képviselőt érintő szabályokat. Az eddigi 50 fővel szemben, immár a 20 munkavállalónál többet foglalkoztató cégéknek kötelezően munkavédelmi képviselő választást kell tartani. Ha az adott cégnél nincsen még ilyen képviselő, akkor ennek a hatálybalépést (2016.július 8.) követő 6 hónapon belül meg kell történnie. Azaz, még 2016-ban (2017.január 8-ig legkésőbb) a munkáltatónak le kell bonyolítania a választást.

Zempléni Kinga, a dr. Zempléni Kinga Ügyvédi Iroda alapítója kiemelte, hogy amennyiben a munkáltató nem tájékoztatja a munkavállalókat a munkavédelmi képviselő választásról, illetve akadályozza annak megválasztását, úgy munkavédelmi hatóság ellenőrzésekor 500 ezer forint összegű közigazgatási bírsággal sújtható.

Ki munkavédelmi képviselő és miért felel?

Széleskörű tevékenységgel rendelkezik, de feladatait minden esetben a munkáltatóval együttműködve végzi.

Feladatai közé tartozik az, hogy a munkahelyekre munkaidőben beléphet, tájékozódhat az ott dolgozó munkavállalóktól, részt vehet a munkáltató azon döntései előkészítésében, amelyek hatással lehetnek a munkavállalók egészségére és biztonságára, ideértve a szakemberek előírt foglalkoztatására, a munkavédelmi oktatás megtervezésére és megszervezésére, az új munkahelyek létesítésére vonatkozó döntésekre.

Tájékoztatást kérhet a munkáltatótól minden kérdésben, amely érinti az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzést, véleményt nyilváníthat, kezdeményezheti a munkáltatónál a szükséges intézkedés megtételét.

Részt vehet a munkabalesetek kivizsgálásában, az arra jogosult kezdeményezésére közreműködhet a foglalkozási megbetegedés körülményeinek feltárásában, indokolt esetben a hatáskörrel rendelkező munkavédelmi hatósághoz fordulhat. A hatósági ellenőrzés során az ellenőrzést végző személlyel közölheti észrevételeit.

A munkavédelmi képviselő megválasztása

A munkáltató a munkahelyen szokásos módon – intranet, email, megbeszélés – köteles tájékoztatni a dolgozókat a munkavédelmi képviselő választás megtartásáról.

A munkavédelmi képviselő választást kezdeményezheti a munkahelyen működő üzemi tanács és/vagy a képviselettel rendelkező szakszervezet is. A munkáltató a felelős a választás megtartásának szabályos lebonyolításáért, a törvényes feltételek betartásáért, egyben biztosítania kell a választás feltételeit, és együttműködni a választási bizottsággal.

A választásokat a választási bizottság bonyolítja le, melyet közvetlenül a munkavállalók választanak meg. A bizottságnak nem lehet tagja a munkáltató, vagy az olyan munkavédelmi szakember, aki a munkáltatót képviseli.

A munkavédelmi képviselő jogai

A munkáltatónak biztosítania kell a feltételeket annak érdekében, hogy a munkavédelmi képviselő a jogait gyakorolhassa, így különösen a feladatai elvégzéséhez szükséges, távolléti díjjal fizetett munkaidő-kedvezményt, amely a munkavédelmi képviselő esetében a havi munkaidejének legalább tíz százaléka. A szükséges eszközöket, így különösen a működési, technikai, anyagi feltételeket, továbbá a vonatkozó szakmai előírásokat, valamint egy választási ciklusban, a képviselő megválasztását követő egy éven belül legalább 16 órás képzésben, ezt követően évente legalább 8 órás továbbképzésben való részvétel lehetőségét.

A megválasztott munkavédelmi képviselő munkajogi védelemben részesül, a választási bizottság hozzájárulása szükséges a munkaviszonya felmondással történő megszüntetéséhez, illetve átmenetileg a munkaszerződéstől eltérő munkakörben, munkahelyen vagy más munkáltatónál történő foglalkoztatáshoz.

A munkavállalók részére küldött tájékoztató levél elkészítésében, illetve a választás lebonyolításához ajánlott ügyvédet bevonni.