Az Európai Parlament (EP) Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának számviteli irányelvet módosító új tervezete jelentős mértékben, 750 millió euróról mindössze 40 millió euróra csökkentené a multinacionális vállalatokra vonatkozó beszámolási küszöbértéket – hívja fel a figyelmet Hegedüs Sándor, az RSM Hungary adóüzletágának vezetője.

Az EU javítani kívánja az adózás átláthatóságát a közepes méretű vállalkozások többségénél. Az Európai Parlament Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága által közzétett tervezet jelentős mértékben módosítaná az EU számviteli irányelvben lefektetett 750 millió eurós összeghatárt, és 40 millió euróra csökkentené a multinacionális vállalatokra vonatkozó beszámolási küszöbértéket. Ezzel a közepes méretű cégeknek is sokkal részletesebb információkat kellene szolgáltatniuk – kezdi friss bejegyzését Hegedüs Sándor, az RSM Hungary adóüzletágának vezetője, a cég partnere.

A tervezetet, amennyiben az hatályba lép, üdvözölni fogják azok, akik nagyobb vállalati átláthatóságra vágynak, ugyanakkor kritizálni fogják az érintett vállalatok, mivel az a „compliance” terén többletkötelezettségeket jelent számukra.

Módosulhat az országonkénti jelentéstételi kötelezettség értékhatára

Mi történt e téren eddig? 2016 áprilisában az Európai Bizottság beterjesztette az „EU számviteli irányelv” tervezetét. Ennek az volt a célja, hogy országonként szigorúbb beszámolási kötelezettségeket (Country-by-Country report) írjon elő az olyan, EU-ban működő multinacionális vállalatok számára, amelyeknek konszolidált éves árbevétele meghaladja a 750 millió eurót. Az Irányelv alapján az ezen küszöbértéket meghaladó vállalatok kötelesek évente részletes információkat közzétenni például a nyereségükről, az adózásukról, a munkavállalói létszámukról illetve a nettó árbevételükről külön-külön minden olyan EU tagállamban, ahol tevékenységet folytatnak. E jogszabály immár a hazai jogban is megjelent, 2017. júniusától Magyarországon is jelentésre kötelezettek az érintett cégek.

Az EP Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának számviteli irányelvet módosító új tervezete jelentős mértékben, 750 millió euróról mindössze 40 millió euróra csökkentené a multinacionális vállalatokra vonatkozó beszámolási küszöbértéket.

Mindez jelentősen kiterjesztené az érintett cégek körét, egyúttal arra enged következtetni, hogy az EU azonos feltételeket kíván teremteni a legnagyobb multinacionális vállalatok és a közepes méretű vállalkozások számára.

A középvállalatoknál is kötelező lehet az országonkénti adatszolgáltatás

A tervezett módosítás alapján az alábbi vállalatok lennének kötelesek országonkénti beszámolót készíteni:

  • azok az EU-ban székhellyel rendelkező vállalatcsoportok, amely az alábbi feltételekből legalább kettőt teljesítenek; konszolidált nettó árbevételük meghaladja a 40 millió eurót, bruttó mérlegfőösszegük a 20 millió eurót, vagy munkavállalóik száma a 250 főt, és
  • azok az EU-n kívüli székhelyű anyavállalat által irányított, az EU-ban bejegyzett leányvállalatok, amelyeknek konszolidált nettó árbevétele meghaladja a 40 millió eurót.

Így a multinacionális vállalatoknak nem csak az EU tagállamokban folytatott, hanem a globális tevékenységükről kellene adatot szolgáltatniuk a jövőben. Az EU megítélése szerint ez az Irányelv költséghatékony módon javítaná az adózás globális átláthatóságát, továbbá lehetővé tenné a kormányok és a multinacionális vállalatok elszámoltathatóságát.

Minden eszközt megragad az EU az adókerülés elleni szabályok szigorítására

A fentiekből azt olvashatjuk ki, hogy az EU fokozza a nemzetközi adókijátszás és adóelkerülés elleni fellépését. Ha a javasolt módosítások megvalósulnak, hatásukra a vállalkozások új compliance terhekre, illetve az adóhatóságok fokozott érdeklődésére számíthatnak.

A módosítás ugyanakkor nagyobb terhet róna az adóhatóságokra is, hiszen olyan speciálisan képzett szakemberekre van szükség, akik értelmezni tudják a vállalatok által szolgáltatott adatokat.

Számos megválaszolatlan kérdés van még, ám nyilvánvaló a szabályozói szándék, hogy egyre kisebb vállalatokra is terjedjen ki az adatszolgáltatás, így az országonkénti jelentés elkészítéséhez szükséges folyamatoknak a cégeken belül is integrálódnia kell a napi munkafolyamatokba.