Több mint kétszázezres tartozást engedett el egy követeléskezelő cég a Budapesti Békéltető Testület közbenjárására. Egy másik ügyben egy mozgássérült parkolási problémáján enyhítettek.

Egy apróhirdetésekkel foglalkozó internetes portálra töltötte fel a személyes okmányairól készült másolatokat a panaszos. Ezekkel visszaéltek és a fogyasztó adataival vásároltak online különböző termékeket.

Egy elektronikus hírközlési cégtől nagy értékű cikkeket rendelt meg 231 ezer forint értékben az ismeretlen tettes. Aláírásként a fogyasztó nevét tüntette fel az átvételkor, amikor a terméket kiszállították. A fogyasztó ugyan tett rendőrségi feljelentést, azonban a szolgáltatónak felszólítás ellenére sem csatolta be a dokumentumot.

A követelést ezért továbbra is nyilvántartották, majd követeléskezelő cégnek adták el. A panaszos ekkor fordult a Budapesti Békéltető Testülethez, és csatolta már a feljelentés másolatát. A  követeléskezelő erre tekintettel törölte a fogyasztóval szembeni követelését.

Méltányosságból született egyezség a parkolási ügyben

Fővárosi parkoláskor a fogyasztó elfelejtette mozgássérült igazolványát kihelyezni a szélvédőre, ezért 18.040 forintos pótdíjat kellett fizetnie.

Ezzel nem értett egyet, kifogását viszont a vállalkozás elutasította. Abban a hónapban ugyanis a panaszos már élt az egyszeri bemutatás lehetőségével, amelyet a 30/2014. (VI. 04.) Főv. Kgy. rendelet biztosít.

A fogyasztó elmondta, neki már az is nagy könnyebbséget jelentene, ha részletekben fizethetné ki a büntetést és nem egy összegben.

A Budapesti Békéltető Testület meghallgatásán a szolgáltató felajánlotta, hogy eltekint az eredeti befizetési határidőtől. A fogyasztónak ráadásul módja van három hónap alatt, három közel azonos részletben rendeznie a tartozását. A panaszos ezt elfogadta.

(A KamaraOnline sorozatban mutatja be, hogy az idei első félévben milyen tipikus panaszokkal fordultak a Budapesti Békéltető Testülethez, és az ügyek hogyan oldódtak meg.)