A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság is összefoglalta, hogy „mit kell tudni a behajtási költségátalány megfizetéséről szóló felszólításokról”.

2016. március 24-én lépett hatályba az az új szabályozás, amely a behajtási költségátalányról rendelkezik. Behajtási költségátalány a vállalkozások közötti szerződés esetén alkalmazható, amennyiben a kötelezett fizetési kötelezettségének teljesítésével késedelembe esik. Ekkor a jogosult a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezetéül negyven eurónak (kb. 12 500 forint) megfelelő forintösszeget számolhat fel. A kötelezett a behajtási költségátalány megfizetésére nem köteles, ha késedelmét kimenti, azaz például igazolja, hogy a levélben küldött számlát nem kapta meg – hangsúlyozzzák az NFH szakemberei.

A behajtási költségátalány
A legfontosabb tudnivalókról itt foglalják össze a NAV szakemberei.
Érdemes tájékozódni, esetleg ügyvédhez fordulni, mielőtt egy vállalkozás automatikusan eleget tenne a „behajtási költségátalány” címén kapott fizetési felszólításoknak – javasolja dr. Kakuk István, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara ruha-iparcikk kereskedelmi osztályának elnöke.
A TIGÁZ-akciót már az energiahivatal is vizsgálja.

A behajtási költségátalány érvényesítése az egyes közszolgáltatási szektorokban is jellemző, így például a villamosenergia- és földgázszolgáltatás, valamint a víziközmű-szolgáltatások esetén is alkalmazható.

Fontos hangsúlyozni azonban, hogy a behajtási költségátalány természetes személlyel, azaz lakossági fogyasztóval szemben nem érvényesíthető.

Amennyiben a fent említett közszolgáltatások területén lakossági felhasználóval szemben behajtási költségátalányt kíván érvényesíteni a szolgáltató, akkor a fogyasztónak meg kell kísérelnie az ügy rendezését az adott vállalkozással. Ennek eredménytelensége esetén lehet panaszt benyújtani az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal fogyasztóvédelmi szervezeti egységéhez, amelynek az elérhetőségei megtalálhatóak http://www.nfh.hu/teruleti honlapon.

A behajtási költségátalány kapcsán kiemelendő, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság nem rendelkezik hatáskörrel a vállalkozások panaszaival kapcsolatban, kizárólag a lakossági fogyasztók esetében tud vizsgálatokat folytatni – zárul az NFH közleménye.