A jövő évi költségvetés tervezete szerint a 2014-2020-as időszak uniós forrásainak döntő hányadát 2018 végéig elköltené a kormány. Ennek érdekében lehetőség nyílik a rendelkezésre álló támogatási keret egészének kötelezettségvállalással való lefedésére, valamint többletkötelezettség vállalására is.

Az indoklás szerint a rendelkezésre álló 12 ezer milliárd forint uniós forrás ütemezett, gyors lehívása mellett ebben a periódusban elsődleges cél, hogy versenyképes gazdasági szerkezet jöjjön létre. Ennek érdekében a vállalkozások általános, illetve energetikai, infokommunikációs fejlesztéseit, a kutatás-fejlesztést és innovációt, a kiemelt turisztikai fejlesztéseket és a foglalkoztatás növelését 2018-ban minden korábbinál több támogatás szolgálja.

A törvényjavaslatban szerepel az is, hogy a közlekedési, energia és távközlési ágazatokban a 2014-2020-as programozási időszakban új uniós forrás, az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (Connecting Europe Facility, CEF) tagállami forráskerete jelenik meg. Magyarország két pályázati körben benyújtott projektekkel a mintegy 323 milliárd forintos tagállami keret 99 százalékát lefedte.

A nagyobb költségigényű projektek közé tartozik a Kelenföld-Százhalombatta vasútvonal korszerűsítése, a Rajna-Duna folyosó Komárom-Révkomárom határon átívelő hídja, a Budapest-Hatvan vasútvonal fejlesztése, a GSM-R rendszer kiépítése a magyar vasúti vonalakon. A beruházások egy része tavaly elkezdődött, a 2018. évi kiadásokat főként előlegként fizetik ki.

A korábbi időszakhoz hasonlóan 2018-ban is több jogcímen érkezik jelentős összegű támogatás, amelyek a hazai költségvetésben nem jelennek meg, felhasználásukra azon kívül kerül sor. Ennek oka, hogy ezekhez a támogatásokhoz nem kapcsolódik kötelező nemzeti társfinanszírozás, továbbá a kedvezményezettek körének, a támogatások összegének meghatározása nem a magyar hatóságok feladata, a jogosultsági kritériumokat közösségi jogszabályok, vagy az Európai Bizottság döntése határozza meg.

A költségvetésen kívüli támogatások között összegükben az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott területalapú támogatások dominálnak, amelyek 2018. évi várható kifizetése 410,1 milliárd forint. Az EU Közös Agrárpolitikájának végrehajtását szolgáló másik közvetlen támogatás, az agrárpiaci támogatási jogcímen 15,4 milliárd forint uniós támogatással lehet számolni.

Szintén nem jelennek meg a központi költségvetésben a közvetlenül az Európai Bizottságtól pályázható egyéb támogatások, egyebek között a kutatásfejlesztési, környezetvédelmi, oktatási, valamint a kulturális, kreatív ágazatokat érintő programok keretében megpályázható források. (MTI)