A gyermek mindenek felett álló érdekének érvényesítésére az Európai Parlament azt kéri az Európai Bizottságtól, hogy álljon elő javaslattal az örökbefogadások automatikus európai elismerésére.

Állásfoglalási indítványukban a képviselők a bürokratikus folyamatok felgyorsítására Európai Örökbefogadási Tanúsítvány létrehozását szorgalmazzák.

A szöveg arra kéri a bizottságot, hogy álljon elő törvényjavaslattal a „belföldi” örökbefogadások összeurópai elismerésére, vagyis amikor a szülők és a gyerekek ugyanabból az országból származnak. A hágai konvenció ugyan előírja, hogy a részes államok automatikusan ismerjék el a többi országban lezajlott örökbefogadást, ez azonban csak azokra az esetekre vonatkozik, amikor örökbefogadó és örökbefogadott két különböző ország polgára.

Európai tanúsítvány és jó gyakorlatok

A képviselők a „honosítások” felgyorsítására egy Európai Örökbefogadási Tanúsítvány létrehozását szorgalmazzák, és azt javasolják, hogy szülessenek iránymutatások az örökbefogadások minimum követelményeivel kapcsolatban.

„Mivel az örökbefogadásnak a gyermek számára szerető, törődő és stabil környezetet kell biztosítania, felszólítjuk a Bizottságot, hogy tegyen lépéseket a nemzeti dokumentumok elismertetésére, hogy a más tagállamba költöző örökbefogadó családok jogi biztonságot élvezzenek” – mondta Tadeusz Zwiefka, (EPP, Lengyelország) jelentéstevő.

Bürokratikus akadálymentesítés

A gyermeket hazájukban örökbefogadó családok még mindig jogi és adminisztratív akadályokba ütköznek, amikor az egyik tagállamból a másikba költöznek. A szülők például lehet, hogy nem tudják az iskolába beíratni gyermeküket, hacsak nem bizonyítják külön is, hogy a felügyeletet ők gyakorolják.