Februártól a jegybank elektronikus felületén is lekérdezhetik számláik adatait a befektetési szolgáltatók ügyfelei, akik így összevethetik az MNB-nek és a nekik küldött adatokat.

A tőkepiaci törvény idén január 1-jei módosítása nyomán az értékpapír- és ügyfélszámlát vezető befektetési szolgáltatóknak a tárgyhónapot követő 5. munkanapig át kell adniuk az ügyfeleik értékpapír- és pénzegyenlegeire vonatkozó anonim – tehát semmilyen ügyfél-információt nem tartalmazó – adataikat a Magyar Nemzeti Bank (MNB) részére.

Ezeket a számlatulajdonosok legkésőbb az átadást követő 5. munkanaptól, a következő havi egyenleg adatainak feltöltéséig, de legkésőbb a következő hó 10. munkanapjáig a jegybank honlapján ellenőrizni tudják. Például a 2016. januári adatokat a szolgáltatóknak így legkésőbb február 5-ig kell beküldeni, s azokat a fogyasztó, gazdasági társaság vagy egyéb ügyfelek legkésőbb február 12-től a februári egyenleg adatok feltöltéséig, de legkésőbb március 11-ig érhetik el. Az aktuális kimutatások pdf-formátumban le is menthetők a honlapról.

A lekérdezéshez szükséges 24 jegyű belépési azonosítót és havonta változó 12 karakteres jelszót a befektetési szolgáltatóknak a törvény szerint automatikusan meg kell küldeniük. Ha az ügyfélnek egy szolgáltatónál több számlája is van, az egyetlen ügyfél-azonosító mellé mindegyikhez külön jelszót kap, s azokat egyenként tudja áttekinteni. A jegybanki felületen a rendelkezésre álló felhasználható pénzeszközök hó végi egyenlege, illetve a számlán vezetett értékpapírok azonosítója, elnevezése, mennyisége, az elszámolás devizaneme látható, hitelviszonyt megtestesítő értékpapíroknál (például állampapír) a névérték is. A kimutatásban nem szerepelnek a határidős és opciós termékek.

Az értékpapír- és ügyfélszámla lekérdezési lehetőség biztosítja az ügyfeleknek küldött számla egyenlegek, illetve az MNB-nek továbbított adatok egyezőségének vizsgálatát. Ezáltal erősödhet a pénzügyi szektorba vetett bizalom, mivel a lekérdezési lehetőséggel élve minden ügyfél ellenőrizheti, hogy egyezik-e a számlaértesítőben foglalt adattartalom az MNB részére megküldött adatszolgáltatással. Éppen ezen ellenőrzési funkció hatékony működtetése miatt fontos, hogy minél többen és minél gyakrabban éljenek lekérdezési jogosultságukkal. 

Ha nem egyezik a befektetési szolgáltató által küldött kivonat és az online lekérdezés adata, a problémáról az ügyfélnek elsőként a befektetési szolgáltatónál kell panaszt tennie, amely mellett lehetősége van a jegybanki felületen keresztül jelzést küldeni az MNB-nek is. A jelzés az ügyfél döntése alapján történhet anonim módon, vagy nevének megadásával is. Az online lekérdezéssel kapcsolatban gyakori kérdések és válaszok, illetve a témában készült Navigátor Extra tájékoztató füzet a jegybank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központjának internetes aloldalán érhetők el.