Az MNB 150 millió forint bírságot rótt ki az Uniqa Biztosító Zrt.-re egyebek mellett az életbiztosítások értékesítését és a gépjármű-kárrendezést érintő hiányos tájékoztatás, egyes termékek nem megfelelő szerződési feltételei, illetve informatikai biztonsági hiányosságok miatt.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) átfogó vizsgálatot végzett az Uniqa Biztosító Zrt.-nél (Uniqa Biztosító) 2019. szeptember 20-tól a vizsgálat lezárásáig terjedő időszakot áttekintve.

A jegybank az Uniqa Biztosító kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (kgfb) állománykezelésével összefüggésben megállapította, hogy a kárnyilvántartó és kötvénynyilvántartó szerv, illetve az üzemben tartó felé – a szerződés létrejöttének, megszűnésének, valamint a díjfizetés elmulasztásának eseteiben – nem látta el megfelelően a tájékoztatási kötelezettségét.

A jegybank megállapította, hogy az Uniqa Biztosító gépjárműbiztosítási károk nyilvántartására szolgáló rendszerei a kárrendezés szempontjából több fontos adatot nem rögzítenek, illetve a nyilvántartások számos esetben egymásnak ellentmondó, illetve helytelen adatokat tartalmaztak.

A vizsgálat alapján az Uniqa Biztosító több tekintetben nem felelt meg az informatikai rendszer védelméről szóló jogszabályi rendelkezéseknek.

Az MNB az Uniqa Biztosító casco és befektetési egységekhez kötött nyugdíjbiztosítási termékeinél is hiányosságokat talált az általános szerződési feltételek tartalmi elemeit illetően. A unit-linked életbiztosítási termékek állománykezelése terén emellett az ajánlattól eltérő elfogadás nyilvántartásával, a szerződők felé fennálló éves tájékoztatási gyakorlattal, valamint a díjmentesítés végrehajtásának belső szabályozottságával kapcsolatban merültek fel hibák – sorolta az MNB.

Több szempontból sem bizonyult megfelelőnek az ügyfelek tájékoztatása például azok számára, akik a cégnél már meglévő megtakarítási jellegű életbiztosításuk mellé új, hasonló jellegű szerződést kötöttek, és a korábbi szerződésüket visszavásárlással megszüntették vagy annak díjmentesítésére, illetve szüneteltetésére került sor. Jogszabálysértést állapított meg a vizsgálat az ügyfelek szerződéskötést megelőző tájékoztatását szolgáló kiemelt információkat tartalmazó dokumentum, az alkalmassági nyilatkozat, a termékismertető tartalma, valamint kgfb esetén a károsultak számára nyújtott tájékoztatás terén is.

Emellett hiányos volt az Uniqa Biztosító panaszkezelési szabályzata is, nem minden esetben válaszolták meg határidőben az ügyfélpanaszokat, illetve a panasz elutasítása esetén nem teljeskörűen tájékoztatták a fogyasztókat a rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségekről.

A jogsértések miatt a jegybank 100 millió forint felügyeleti, illetve további 50 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki az Uniqa Biztosítóra, valamint kötelezte a céget a jogszabályszerű működésre.

A biztosítónak a legtöbb megállapítással összefüggően 2023. szeptember 30-ig kell adatot szolgáltatnia az MNB-nek a jogsértések megszüntetésére tett intézkedéseiről.

A vizsgálat kiemelt kockázatot azonosított a termékirányítási és felügyeleti rendszer működtetése területén. Az életbiztosítások esetében az alkalmazott gyakorlatok nem biztosítják teljeskörűen, hogy az ügyfélérték minden esetben elérje az elvárt szintet. Ezt a kérdéskört a kiterjedtségére tekintettel az MNB külön eljárásban fogja vizsgálni – tájékoztatott az MNB.

(Forrás: MTI)