A NAV revizorai egy áfakiutalási igény kapcsán bevallások utólagos vizsgálatára irányuló ellenőrzést végeztek; a tanulságokat is az adóhivatal foglalta össze.

Az áfakiutalást kérő adózó értékesítette ingatlanát és az ügyletről számlát bocsátott ki a vevő részére. A vevő a vételárat kiegyenlítette, a tulajdonjog-változást az ingatlan-nyilvántartásban bejegyezték. A szerződést ezután a felek felbontották az eredeti állapot helyreállítása és sztornó számla kibocsátása mellett.

A NAV megállapította, hogy mind az értékesítő, mind a vevő maradéktalanul teljesítette a szerződésben vállalt kötelezettséget, és a felek érvénytelenségi ok nélkül bontották fel az ingatlanértékesítési szerződést. Az adóhatóság első és másodfokon kimondta, hogy az eredeti szerződés az áfatörvény szerint teljesült, így nem a szerződés felbontásáról, hanem visszaértékesítésről van szó. Ezért stornó számla kiállításának nincs helye, helyette az adózónak, aki az alapügyben eladó volt, az alapügylet vevőjétől kell számlát kapnia.

A NAV másodfokú határozata ellen benyújtott keresetre a bíróság is osztotta az adóhatóság álláspontját. Ítéletében kifejtette, hogy az eredeti adásvételi szerződés teljesült, a felek az abban vállalt kötelezettségeiket maradéktalanul teljesítették; a vevő kifizette a vételárat, melyről az eladó számlát állított ki, a vevő tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásban átvezették. A bíróság hangsúlyozta azt is, hogy a felek az eredeti adásvételi szerződésben nem kötöttek ki olyan feltételt, amely alapján felmerülhetett volna annak utólagos felbontási lehetősége. Az áfatörvény rendelkezései szerint az ingatlan visszavásárlása új termékértékesítésnek minősül, amiről az eladónak, az eredeti vevőnek kell számlát kiállítania.

A bíróság ítéletében rögzítette, hogy álláspontját alátámasztja a jelen tényállással megegyező jogügylet kapcsán született KGD2009.128. számú eseti döntés is, melyben a Kúria egyértelmű álláspontja szerint az áfa rendszerében a megvalósult adásvételi szerződést utóbb nem lehet a számla helyesbítésével megszüntetni, mivel az új szerződésnek minősül. (NAV)