Az Európai Bizottság ma arra a következtetésre jutott, hogy egyértelműen fennáll a jogállamiság megsértésének veszélye Lengyelországban – áll a brüsszeli testület szerdai közleményében.

A döntést megelőző majd két évben a bizottság rendszeresen erőfeszítéseket tett konstruktív párbeszédet folytatni a lengyel hatóságokkal a jogállamiság ügyében, de ezek az erőfeszítések eddig nem vezettek eredményre.

A bizottság ezért azt javasolja az Európai Tanácsnak, hogy hozzon határozatot az Európai Unió alapszerződésének 7. cikk (1) bekezdése alapján. A 7(1) cikk alapján a tanács a tagállamok négyötödös többségének támogatásával úgy határozhat, hogy nyilvánvalóan fennáll a veszélye annak, hogy egy tagállam súlyosan megsérti az unió alapszerződésének 2. cikkében meghatározott közös értékeket.

A lengyelországi igazságügyi reformok eredményeképpen az ország igazságszolgáltatása jelenleg a kormányzó többség politikai irányítása alatt áll. A bírósági függetlenség hiánya komoly kérdéseket vet fel az EU joganyagának hatékony alkalmazásáról, a beruházások védelmétől a döntések kölcsönös elismeréséig.

A bizottság kiadott egy kiegészítő (negyedik) jogállamisági ajánlást is, amely meghatározza a lengyel hatóságok által megteendő lépéseket a jelenlegi helyzet orvoslásához. Amennyiben a lengyel hatóságok végrehajtják az ajánlott intézkedéseket, a bizottság készen áll javaslatának felülvizsgálatára.

Ezen kívül a bizottság úgy döntött, hogy megteszi a következő lépést a Lengyelország ellen a rendes bíróságokról szóló törvény miatt indított kötelezettségszegési eljárásban, és az Európai Unió Bírósága elé viszi az ügyet.

A példátlan intézkedések alkalmazása mellett a bizottság fenntartja ajánlatát a konstruktív párbeszédre a jelenlegi helyzet orvoslása érdekében – áll a közleményben.