Új privátbanki kompetencia központ végzi az Erste Group csoport Ausztrián kívüli privátbankjainak szakmai irányítását, koordinációját és támogatását a régió öt országában. Az új központot Kállay András, az Erste private banking hazai igazgatója vezeti.

„Az Erste Group privátbanki piacai ugyan különböznek egymástól, de ennek az öt országnak az ügyfélszokásai és igényei közelebb vannak egymáshoz, mint az osztrákhoz, így logikus lépés volt az új Közép-Európai Kompetencia Központ létrehozása, amely a teljes Erste Group legjobb módszereit segít megosztani az öt ország privátbankjaival” – mondta Kállay András, az új kompetencia központ vezetője.

Az egyes országok sajátosságai miatt nem érdemes mindenben egységesíteni a kiszolgálást, de a legjobb gyakorlatok összegyűjtésével a kompetencia központ a helyi szakemberekkel együttműködve országspecifikus támogatást tud adni az egyes privátbankoknak. Az új kompetencia központ támogatásával a kezelt vagyont, az ügyfelek számát és a kiszolgálás minőségét is növelni tudják az Erste Group privátbankjai.

Az Erste Group a privátbankjaira és a kompetencia központjára egyfajta innovációs központként tekint, hiszen az itt kidolgozott és bevezetett új szolgáltatások és termékek később szélesebb körben is elterjedhetnek, alapját képezhetik más üzletágak, szegmensek új ajánlatának is.

„Az öt ország privátbankjainak a jelenlegi ügyfélkörben is jelentős növekedési potenciálja van, ezen felül pedig mindenhol látványosan bővül azoknak a száma, akik vagyonuk gyarapodásával hamarosan privátbanki ügyfelekké válhatnak. Egyre nagyobb a jelentősége az aktív portfóliókezelésnek, mivel az ügyfelek az alacsony kamatkörnyezet miatt már hajlandóak kockázatosabb befektetésekre is, amennyiben ezeket a kockázatokat a szolgáltatójuk képes folyamatosan kezelni” – foglalta össze az öt ország privátbanki tendenciáit Kállay András.

A privátbanki tevékenység fókuszában továbbra is a portfoliókezelés és a befektetési tanácsadás  marad, azonban a jelenlegi kamatkörnyezetben egyre fontosabbá válik az ügyfeleik számára a finanszírozási lehetőségek kiaknázása például a kezelt vagyonuk egyes elemeit fedezetként használó lombardhitelek formájában.

Közös gondja az öt ország privátbanki ügyfeleinek a generációváltás kérdése, hiszen a rendszerváltás után létrejött családi cégek alapítói jellemzően most szembesülnek először ezzel a feladattal. Sok ügyfél vagyonának nagy része családi cégekben testesül meg, így ennek a vagyonnak az átörökítéséhez, megőrzéséhez a privátbankároknak aktív segítséget kell nyújtaniuk. Ebben az Erste Group szakmai tapasztalata nagy támogatást tud adni, hiszen Ausztriában ez a folyamat már több generáció esetében is lezajlott, így megvannak azok a kipróbált struktúrák, gyakorlatok, amelyeket a többi országban is érdemes alkalmazni a helyi sajátosságokhoz igazítva.

Kállay András szerint, aki 2017 végéig az Erste Bank Hungary privátbankját és egyéb kiemelt szegmenseit operatív szinten vezette, és 2018 év elejétől a stratégiai vezetés marad nála, kinevezése elismerése annak a szakmai munkának is, amit a kollégáival az elmúlt években Magyarországon végeztek. Ennek eredményeként ma a második legnagyobb privátbankká váltak az itteni piacon, ami azt jelzi, hogy a munkatársak szakmai tudását az ügyfelek is elismerik.