Az eredeti, márciusi határidőnél hosszabb ideig, április 28-ig kezdeményezhetik az Astra biztosítóval szembeni káruk rendezését a magyar ügyfelek a román pénzügyi felügyeletnél.

Szabó József, a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központjának igazgatója az MTI-nek elmondta: a román bíróság április 28-ra halasztotta az Astra Biztosító felszámolásáról szóló jogerős döntés meghozatalát. A román pénzügyi felügyelet (ASF) eközben úgy döntött, hogy a károsultak március után is, egészen a felszámolás jogerőre emelkedéséig kezdeményezhetik a román felügyelet mellett működő garanciaalapnál káraktájuk megnyitását.

Ez azt jelenti, hogy – amennyiben ezt eddig esetleg még nem tették meg – az érintett magyar károsultaknak még továbbra is lehetőségük van a kárrendezés megindítását szolgáló kérelmük és kárbejelentő lapjuk beadására. E magyar nyelvű nyomtatványok kizárólag írásban nyújthatók be az ASF mellett működő román biztosítási garanciaalaphoz (FGA) úgy, hogy azoknak 2016. április 28-ig be is kell érkezniük oda. Ezeken a dokumentumokon túl az ismert kár- és díjigények a felszámolás jogerős elrendelésének időpontja után 90 napig nyújthatók majd be.

Szabó József hangsúlyozta, az Astra Biztosítóval kapcsolatos magyarországi kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) károk kifizetését nem az FGA, hanem a Magyar Biztosítók Szövetsége (Mabisz) végzi itthon, már jelenleg is. Az FGA-hoz tehát csak az Astra Biztosítóval szembeni nem kgfb jellegű – például casco, lakás- vagy utasbiztosítási szerződés alapján fennálló – kárigényekkel kell fordulni – jegyezte meg az igazgató. Azt is javasolta, hogy az Astra Biztosító magyarországi fióktelepének esetleg korábban már beadott igények kapcsán is érdemes megnyittatni a káraktát az FGA-nál.

A nem károsultaknak, hanem a bármely biztosítási szerződés (ideértve a kgfb-t is) alapján befizetett, de meg nem szolgált biztosítási díjak visszatérítését igénylőknek nem kell káraktát megnyittatniuk. Ők ugyanis nem kár, hanem egyéb igény alapján kapnak majd kifizetést – mondta el Szabó József. Az Astra Biztosító felszámolásának jogerős kimondását követően a magyar érintetteknek – ha ezt a korábbi nyomtatványok beküldésével együtt még nem postázták – még további 90 napjuk lesz arra, hogy egy kárkifizetési kérelem és egy felelősségi nyilatkozat elküldésével immár a konkrét kifizetéseket kezdeményezzék. Az FGA azt követően teljesít kifizetéseket a bejelentett, elismert igényekre a követeléssel élőknek, hogy a felszámolásról szóló döntés jogerőssé, véglegessé válik.

Az FGA számára tehát többféle kérelmet kell kitölteni, ezek, s az elküldésükkel kapcsolatos tudnivalók a román garanciaalap honlapján, illetve ügyfélszolgálatán érhetők el. A Magyar Nemzeti Bank – amely nem felügyeli az Astra Biztosítót – az érintett magyarországi fogyasztók védelme érdekében nyújt honlapján folyamatos tájékoztatást a román Astra Biztosító károsultjainak, ügyfeleinek kártérítésére vonatkozóan – mondta el Szabó József.