Nagy Elek, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöke a Magyar Érdemrend parancsnoki keresztje a csillaggal polgári tagozat kitüntetést vehette át Sulyok Tamás köztársasági elnöktől az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából.

Megmaradásunk nem magától értetődő, ezért tenni kellett és tennünk kell, a jog eszközeivel, a kultúra vívmányaival, a tudomány eredményeivel – hangsúlyozta Sulyok Tamás köztársasági elnök a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából adományozott Kossuth- és Széchenyi-díjak, valamint Magyar Érdemrend kitüntetések átadásán.

„A talpra magyar ugyanis nem egyszerű felkiáltás, hanem folyamatos, évszázadokon átívelő imperatívusz, a jog és a szabadság kivívásának parancsa a jogvesztés és az elnyomás idején” – mondta a köztársasági elnök, aki úgy fogalmazott: „sajátos módon mi magyarok éppen harcaink közben alakítottunk nagyot és világraszólót. Dacosan sorokba rendeződve saját magunk védőfalaivá váltunk akkor is, amikor bástyáinkat már ledöntötték”.

A díjazottakat méltatva kiemelte: „akiket ma mély megbecsüléséről biztosít a nemzet, azok a kultúra és a tudomány művelőiből annak bővítőivé váltak, mégpedig csodálatraméltó eredményességgel gyarapítva az európai és egyetemes emberi kincsestárat”.

A díjazottak munkája a nemzetet erősíti, de gyümölcseiből mindenki részesülhet – mondta, hozzátéve: az elismerésekkel évtizedek kitartására és sikereire, az emberi elszántság és akarat, tehetség és tudás eredményeire tekintünk tisztelettel.

Sulyok Tamás kitért arra is, hogy akiben van tehetség, „köteles azt kiművelni a legfelsőbb fokig, hogy embertársainak mennél nagyobb hasznára lehessen, mert minden ember annyit ér, amennyit embertársainak használni, hazájának szolgálni tud. Nekünk, akik ihletet merítünk magyarságunkból, feladatunk is van, tehetségünkhöz és lehetőségeinkhez mérten hozzá kell tennünk a magunkét a közös nemzeti értéktárhoz az emberek javára”.

(Forrás: MTI, fotó: Máthé Zoltán)