Létezik-e alkatrész utánpótlási kötelezettség előírás a 4-5 éve vásárolt termékek esetében? A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság rövid válasza: a hatályos előírások szerint nem. Ezt azonban árnyalni kell.

Az alkatrész utánpótlási kötelezettségről rendelkező korábbi szabályozást a 151/2003. (IX. 22.) kormányrendelet 2003. novemberi hatályba lépésével helyezte hatályon kívül – immár több mint 10 éve.

Napjainkban nincs olyan hatályos előírás, amely alkatrész-utánpótlási kötelezettséget írna elő a kereskedőknek. A szavatossági szabályok szerint a vásárlástól számított két évig kötelesek foglalkozni egy termék gyártási meghibásodása esetén annak ingyenes javításával, szükség esetén cseréjével. Ha sem javításra, sem cserére nincs lehetőség, úgy a vételárat kell visszafizetniük.

A két éve elteltét követően sajnos nem kérhető számon a kereskedőtől az alkatrész utánpótlás (kivéve az alábbiakban majd említett kivételszabály), akkor sem, ha nem minőségi kifogás, hanem például az alkatrész elfáradása, elhasználódása miatt (pl. eltörik a mikrosütő forgótányérja) lenne erre szükségünk. Ebben az esetben érdemes lehet közvetlenül a gyártóhoz fordulni a kéréssel, hátha ott még rendelkezésre áll az alkatrészből, vagy a termékből.

Ha a környezetvédelmi szempontokra és a fenntartható fogyasztásra is gondolunk, akkor nem új készüléket vásárolunk, hanem a közösségi apróhirdetési oldalakon keresünk rá először a termékre, hogy az alkatrészt esetleg egy használt termékből pótolni tudjuk – javasolja az NFH.

Kivételszabály tartós használatra rendelt termékek vonatkozásában

Amennyiben a terméket 2014. március 15-ét megelőzően vásárolták, akkor a vásárlásra még a régi Polgári Törvénykönyv szabályai vonatkoznak. A régi Ptk. 308/A. § (1) bekezdése szerint ha a jogosult igényét menthető okból nem tudja érvényesíteni, így különösen, ha a hiba a jellegénél vagy a dolog természeténél fogva a 308. §-ban meghatározott határidőn belül nem volt felismerhető, a szavatossági jogok érvényesítésének határideje a teljesítés időpontjától számított egy év, tartós használatra rendelt dolog esetében három év.

Tehát ha a vásárlástól számított három év még nem telt el (vagyis legkésőbb 2017. március 14-ig), és bizonyítható (pl. szakértői véleménnyel), hogy a termék meghibásodását nem az elhasználódás, elfáradás okozta, hanem eredendően gyártási hibás volt az alkatrész, ami az eltelt időszakban nem volt felismerhető (pl. nem volt használva, beépítve a készülék), úgy még élhetünk a szavatossági igénnyel (így alkatrész utánpótlási igénnyel is) a kereskedő felé. Tudni kell azonban, hogy ennyi idő elteltével azonban még egy szakértőnek is nehézségekbe ütközhet a hiba gyártási jellegű voltának kimutatása, valamint megfelelően kell tudni alátámasztani, hogy a hiba mely oknál fogva nem volt felismerhető a rendes szavatossági időszakban – figyelmeztetnek az NFH szakemberei.