Az előzetes adatok szerint 2016-ban közel 9 ezer gazdasági szervezet, valamint mintegy 416 ezer egyéni gazdaság folytatott mezőgazdasági tevékenységet. Míg a szervezetek száma 11 százalékkal nőtt 2013-hoz képest, addig az egyéni gazdaságok körében 12 százalékos csökkenés tapasztalható – olvasható a statisztikai hivatal „Agrárium 2016” című friss kiadványában.

Gazdasági szervezetek

2016-ban 8946 gazdasági szervezet folytatott mezőgazdasági tevékenységet. Ez 10,6 százalékkal haladta meg a három évvel korábbi értéket, a 2005 utáni csökkenést követően növekvő tendencia figyelhető meg a számukban. Földterületet mintegy négyötödük használt, azonban az új földtörvény hatályba lépése jelentősen megváltoztatta a gazdálkodás kereteit. Míg a 2500 hektár feletti területen gazdálkodó szervezetek száma és az általuk használt terület 2010 és 2013 között mindössze a nyolcadával csökkent, addig az elmúlt három évben számuk közel felével, a használt területük 40 százalékkal esett vissza.

Egyéni gazdaságok

Az előzetes adatok szerint 2016. június 1-jén közel 416 ezer egyéni gazdaság – 16 százalékkal kevesebb, mint 2013-ban – végzett mezőgazdasági tevékenységet.

Az egyéni gazdaságok száma az ezredforduló óta folyamatosan mérséklődik, 2000 óta közel kétötödére csökkent. A 2010 és 2013 közötti időszakban a gazdaságok irányítói között jellemzően az idős, főleg 65 év felettiek csoportja fogyatkozott meg. Az utóbbi három év alatt további 16 ezerrel csökkent a korcsoportba tartozók száma, ugyanakkor a csökkenés az 55–64 éves korosztályban a legnagyobb arányú. A földművelés elsődleges szerepe is mérséklődik, 2016-ban 10 gazdából 4 kizárólag állattartása vagy mezőgazdasági szolgáltatásai alapján érte el a gazdaságküszöböt.

Munkaerő

A gazdasági szervezetek több mint 94 ezer fő állandó és több mint 55 ezer fő időszaki alkalmazottat jelentettek. Az egyéni gazdaságok közel 20 ezer állandó, illetve 71 ezer fő időszaki alkalmazottat foglalkoztattak 2015. június 1. és 2016. május 31. között.

Az egyéni gazdaságokban egyre kevesebb a nem fizetett mezőgazdasági munkát végző családtag, összességében azonban többen dolgoztak bejelentve a mezőgazdaságban, mint 2013-ban.

Korösszetételét tekintve a gazdálkodók 31 százaléka 65 év feletti, míg a 35 év alattiak aránya csupán 6,0 százalék.

Felsőfokú mezőgazdasági végzettséggel több mint 3 százalékuk rendelkezett 2016-ban, további 10 százaléknak pedig középfokú szakirányú végzettsége volt. Utóbbiak esetében ez 7 ezer fős növekedést jelent, ami a képzettség egyre általánosabbá válása mellett a szabályozások hatását is éreztetheti. 2014 óta ugyanis 1 hektárnál nagyobb földterületet csak olyan földműves vásárolhatott, akinek a törvény végrehajtási rendeletében meghatározott mezőgazdasági vagy erdészeti képzettsége van, vagy legalább három éve mező- és erdőgazdasági tevékenységet folytat Magyarországon. A gazdák döntő többsége azonban (közel háromnegyedük) továbbra is kizárólag gyakorlati tapasztalatára támaszkodik.