A Mazars szakemberei az idén is elkészítették a társaságok év végi teendőiről és a határidőkről szóló összefoglalót.

Az év vége közeledtével – a szektorspecifikus határidőket nem számítva – az alábbi adózási határidőkre fontos figyelni:

Társaságiadó-feltöltés

Már a feltöltési kötelezettség kalkulálásakor célszerű végiggondolni, hogy a 2015-ös évre vonatkozóan hogyan csökkenthető a társasági adókötelezettség az adóalap-csökkentő tételek alkalmazásával, illetve adókedvezmények igénybevételével, továbbá milyen adóalap-növelő tételekkel kell számolni – figyelmeztetnek a Mazars szakemberei.

Az adóelőleg kiegészítés kiszámításakor különösen az adóalap csökkentő-, és növelő tételek meghatározása okozhat gondot, mivel ezek évről évre változnak. Az idei évben az alábbi újdonságokkal kell számolni:

  • A reklám közzétételével kapcsolatban elszámolt költség 30 millió forintos értékhatárig elismert költség. Az ezt meghaladó összeget akkor kell adóalap növelő tételként figyelembe venni, ha az adózó nem rendelkezik a közzétevő nyilatkozatával, vagy nem kezdeményezte a nyilatkozat kiadását, vagy a reklám közzétevője nem szerepel az adóhatóság reklámadó alanyok adatait tartalmazó nyilvántartásában.
  • Az adózók már a 2014-es adóévre is figyelembe vehették csökkentő tételként a felsőoktatási intézmény részére, legalább 5 évre kötött megállapodás keretében visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, átadott eszköz vagy szolgáltatás értékének 50 százalékát – feltéve, hogy a szerződést a felek 2014-ben megkötötték. Az ilyen jellegű támogatások, szolgáltatások értékének 50 százalékával továbbra is csökkenthetik az adó alapját, ha azonban a támogatott intézmény a tartós adományozási szerződés, illetve a felsőoktatási támogatási megállapodás szerinti feltételeket a közhasznúsági nyilvántartásból való törlése vagy jogutód nélküli megszűnése miatt nem teljesíti, az adóalap korrekciójára lehet szükség. Amennyiben a szerződésben foglaltak az adózó hibájából hiúsulnak meg, az adóalapot a többletkedvezmény kétszeresével meg kell emelni.
  • Hiányzó eszköz esetén a módosító törvény szerint enyhül az adóalap növelési kötelezettség. Csak abban az esetben nem minősül vállalkozási költségnek a hiányzó eszköz könyv szerinti értéke, ha együttesen teljesül a nem megfelelő gondosság és a veszteség mérséklésére való törekvés hiánya.
  • Üzleti vagy cégérték esetében 10 százalék terv szerinti értékcsökkenési leírás alkalmazható társasági adóban.
  • Még nem késő az adókedvezményekkel járó támogatások lebonyolítását elindítani! A látvány-csapatsport-, valamint a filmalkotók és előadó-művészi szervezetek támogatása esetében sem szabad megfeledkezni a 4 kiegészítő támogatásról. A kiegészítő támogatások továbbra sem minősülnek elismert költségnek társasági adó szempontból.

A látvány-csapatsportok, a filmalkotás és az előadó-művészeti szervezetek támogatásában érdekelt társaságoknak az éves adó feltöltéskor fontos lehet a 2015-ös adóév újdonsága is, amelynek értelmében az adózó a fizetendő adó összegéből rendelkezhet egy kedvezményezett célra történő felajánlásról. Jelentős kedvezményt jelent, hogy az adózó a felajánlott összeg után jóváírásra jogosult. A jóváírás mértéke a felajánlott összeg – de legfeljebb a fizetendő adó 80 százalékának – 7,5 százalék adóelőlegből, illetve 2,5 százalék adóból történő támogatás esetén. Tekintettel arra, hogy a decemberi előleg kiegészítés alkalmával átutalt összeg esetén még a magasabb, 7,5 százalékos jóváírás érvényesíthető, az ilyen célra szánt összegekről érdemes még a feltöltéskor rendelkezni.

A feltöltés összegének kalkulálására érdemes kiemelt figyelmet fordítani, mert a nem megfelelően meghatározott adóelőleg kiegészítés mulasztási bírságot von maga után. Ha az adózó az adóévi várható adó összegét nem vallotta be és nem fizette meg legalább 90% százalékos mértékben az esedékességig (december 21.), a ténylegesen bevallott és befizetett előleg és az adó 90 százalékának különbözete után 20 százalékig terjedő mulasztási bírságot szab ki a hatóság.

A mulasztási bírság alapjának számításakor nem veszik figyelembe a feltöltés esedékessége és a mérleg-fordulónap közötti, árfolyam-különbözet miatt adódó, adóalapot képező árfolyamnyereségeket. Tehát a feltöltés kalkulálásakor a december 21-i árfolyammal lehet számolni, így elkerülhető a „túltöltés” problematikája.