Az adózással összefüggő év végi határidőket és teendőket a Mazars foglalta össze.

Több adózással összefüggő témában is kiemelten fontos határidő ugyanis 2017. december 20-a, illetve a 31-e. A szokásos bevallási dátumok mellett több különleges határidőre is oda kell figyelnünk. Ráadásul olyan döntések meghozatalának is ekkor lehet itt az ideje, melyek később már nem, vagy csak nagyobb adminisztrációval pótolhatók – hívják fel a figyelmet a Mazars szakértői friss hírlevelükben.

Év végi határidők

Az év vége közeledtével – a szektorspecifikus határiődőket nem számítva – az alábbi adózási határidőkre fontos figyelni:

Az év végével sok adónem tekintetében választási lehetőségek is felmerülnek. A legfontosabb választási lehetőségeket és a határidőket az alábbi táblázatban soroltuk fel:

Társasági adó feltöltés, kedvezmények

Már a feltöltési kötelezettség kalkulálásakor célszerű végiggondolni, hogy a 2017-es évre vonatkozóan hogyan csökkenthető a társasági adókötelezettség az adóalap-csökkentő tételek alkalmazásával, illetve adókedvezmények igénybevételével, továbbá milyen adóalap növelő tételekkel kell számolni.

Még nem késő például az adókedvezményekkel járó támogatások lebonyolítását elindítani. Még nagyobb adóelőnyt lehet elérni, ha a látványcsapatsport, előadóművészet, vagy filmművészet támogatása az adóelőleg-feltöltés terhére történő felajánlásával történik. Tekintettel arra, hogy a decemberi előleg-kiegészítés alkalmával átutalt összeg esetén még a magasabb, 7,5 százalékos jóváírás érvényesíthető, az ilyen célra szánt összegekről érdemes még a feltöltéskor rendelkezni.

A feltöltés összegének kalkulálására érdemes kiemelt figyelmet fordítani, mert a nem megfelelően meghatározott adóelőleg kiegészítés mulasztási bírságot von maga után. Ha az adózó az adóévi várható adó összegét nem vallotta be és nem fizette meg legalább 90 százalékos mértékben az esedékességig (december 20.), a ténylegesen bevallott és befizetett előleg és az adó 90 százalékának különbözete után 20 százalékig terjedő mulasztási bírságot szab ki a hatóság.

Közeleg az országonkénti jelentéshez kapcsolódó bejelentési határidő

A naptári üzleti évvel rendelkező adózóknak 2017. december 31-ig a 2016-os és 2017-es üzleti év vonatkozásában bejelentési kötelezettségük merül fel az Országonkénti Jelentés („CbCR”) kapcsán. A bejelentési kötelezettség minden magyar társaságot érint kivétel nélkül, akik olyan nemzetközi vállalatcsoport tagjai, amelyek éves konszolidált bevétele eléri a 750 millió eurót, függetlenül a magyar jelenlét nagyságrendjétől.

A bejelentési kötelezettség teljesítésére a 17T201T formanyomtatvány szolgál. Ebben nyilatkozik az adózó arról, hogy

  • saját maga nyújt be Országonkénti Jelentést, vagy
  • nem kötelezett Országonkénti Jelentés benyújtására és hogy helyette mely másik csoporttag teljesíti ezt a kötelezettséget.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a formanyomtatványt technikai okok miatt külön-külön kell benyújtani a 2016-os és 2017-es év tekintetében.

Kötelező cégkapu regisztráció

2018. január 1-je után a gazdálkodó szervezetek már kizárólag csak elektronikus úton tartják majd a kapcsolatot az állammal. A kapcsolattartás elektronikus felülete a Cégkapu lesz, így a gazdálkodó szervezetek bevallásainak benyújtását is a Cégkapun keresztül kell majd megtenni. 2017. december 31-ig a regisztráció minden gazdálkodó szervezet számára kötelező!

A Cégkapus kapcsolattartás azt jelenti, hogy a gazdálkodó szervezetek minden állami szervvel, hatósággal és hivatallal a Cégkapun keresztül kommunikálnak majd. Tehát sokkal többről van szó, mint egy e-mail cím egyszeri bejelentéséről. Mivel a jövőben az összes közigazgatási és hatósági eljárással kapcsolatos kommunikáció ezen a csatornán keresztül történik majd, ez a Cégkapu tárhely folyamatos menedzsmentjét kívánja. Nagyon fontos lesz tehát az, hogy ki kezeli, felügyeli, és ki tartja karban a Cégkapu felületet.

A 2016-ban keletkezett áfa levonási jog érvényesítése

Az áfatörvény 153/A §-ának 2016. január 1-jével történt módosítása miatt, a 2017. decemberi, illetőleg a 2017. IV. negyedéves (vagy éves bevallás esetén a 2017. éves) áfa bevallás benyújtása előtt fontos lesz az áfa analitikánkat és a beszerzés számláinkat is megvizsgálnunk. A szabály alapján a fizetendő adót ugyanis csak ugyanazon adómegállapítási időszakban keletkezett levonható áfával, vagy ezt megelőzően keletkezett, de legfeljebb a tárgyidőszakot magában foglaló naptári évet megelőző egy naptári éven belül keletkezett levonható áfa összegével csökkenthetjük.

Mostanáig persze ez a változás nem jelentett problémát, hiszen nem telt még el két év a jogszabályváltozás beiktatása óta. Ugyanakkor a 2018. január havi, illetőleg a 2018. 1. negyedéves bevallások esetében (vagy 2018. éves bevallás esetében) ez a változás azt jelenti, hogy legfeljebb a 2018-as évet megelőző évben, azaz 2017-ben keletkezett levonható áfával csökkenthető a fizetendő adó.

A levonási jog persze megmarad, azonban ahhoz, hogy a 2016-ban keletkezett levonható áfával csökkentsük a fizetendő adónkat, szükség lesz majd valamely, 2018-as időszakot megelőző áfa bevallási időszak önellenőrzésére. Így tehát érdemes a 2016-os teljesítési dátummal rendelkező, még eddig levonásba nem helyezett beszerzési számlákat a 2017. IV. negyedéves, illetőleg a 2017. decemberi (vagy a 2017-es éves) bevallásban szerepeltetni.