Az Európai Bizottság kedden előterjesztette az energiabiztonságra vonatkozó csomagját, amelynek célja az unió földgázellátás zavaraival szembeni stabilitásának és alkalmazkodóképességének javítása.

A csomag intézkedései magukban foglalják az energiakereslet mérséklését, az energiatermelés növelését Európában (beleértve a megújuló energiaforrásokat), a jól működő és teljesen integrált belső energiapiac továbbfejlesztését, valamint az energiaforrások, -szállítók és -útvonalak diverzifikálását. A javaslatok továbbá az európai energiapiac nagyobb átláthatóságára és így a tagállamok közötti erősebb szolidaritás megteremtésére irányulnak.

Ezt az energiabiztonsági csomagot a bizottság az éghajlatváltozással kapcsolatos azon új, globális és univerzális megállapodás fényében nyújtja be, amelyet a világ vezető politikusai Párizsban 2015. december 12-én kötöttek. A párizsi megállapodás erőteljes jelzést adott az üzleti világnak és a politikai döntéshozóknak, elindítva a tiszta energiát egy olyan pályán, amelyen nincs visszaút, és megadva a hátteret a globális energiaátálláshoz.

Maroš Šefčovič energiaunióért felelős alelnök a következőket fogalmazta meg:„Az energiaunióra vonatkozóan egy évvel ezelőtt megindított stratégia ígérete az volt, hogy minden európai polgár számára biztosítani fogja a biztonságos, fenntartható és versenyképes energiát. A mai csomag az energiaellátás biztonságát állítja középpontba, de mindhárom átfogó célkitűzést érinti. Energiakeresletünk csökkentésével és a külső forrásokból való energiaellátás jobb kezelésével teljesítjük ígéretünket és fokozzuk Európa energiapiacának stabilitását.”

Miguel Arias Cañete, az éghajlat- és energiapolitikáért felelős európai biztos így nyilatkozott: „A 2006-os és 2009-es földgázválság után, amelyek során több millióan maradtak fűtés nélkül, azt mondtuk: soha többé. Ám a 2014-es stressztesztek megmutatták, hogy még mindig túl kiszolgáltatottak lennénk egy nagyobb földgázellátási zavar esetén. A határainkon tapasztalható politikai feszültségek fájóan emlékeztetnek arra, hogy ez a probléma nem fog magától megoldódni. A mai javaslatok egy megbízható, versenyképes és rugalmas rendszerre vonatkoznak, amelyben az energiaforgalom határokon halad át, és a fogyasztók élvezik ennek az előnyeit. Ezek a javaslatok arról szólnak, hogy együtt megvédjük a legkiszolgáltatottabbakat, valamint arról, hogy biztosítsuk magunknak a tiszta energiára épülő jövőt. Leszögezhetem, hogy a tiszta energiára való átállás melletti elkötelezettségünk megmásíthatatlan és megkérdőjelezhetetlen.”

A földgázellátás biztonsága

A földgáz kulcsfontosságú szerepet játszik a karbonszegény gazdaságra való átállásban, és fontos eleme marad az unió energiaszerkezetének. A külső forrásoktól való jelenlegi függés ugyanakkor megköveteli, hogy az unió – felkészülve a földgázellátás esetleges zavaraira – növelje piacai alkalmazkodóképességét. A változékony és versenyen alapuló piac előnyeinek teljes kihasználása érdekében átláthatóbbá kell tenni az uniós földgázpiacot. A rendszer e sebezhetőségének kezelése érdekében a bizottság az ellátásbiztonsági intézkedések kidolgozásakor a nemzeti megközelítés helyett a regionális megközelítést szorgalmazza. A javaslat továbbá a tagállamok közötti szolidaritás elvét is bevezeti annak érdekében, hogy az ellátást, amennyiben komoly válság miatt veszélybe kerülne, biztosítani lehessen a háztartások és az olyan alapvető szociális szolgáltatások számára, mint az egészségügyi ellátás.

Államközi megállapodások

Az uniónak biztosítania kell, hogy az uniós földgázellátás biztonsága szempontjából jelentős azon államközi megállapodások, amelyeket a tagállamai harmadik államokkal kötöttek, átláthatóbbak legyenek, és maradéktalanul megfeleljenek az uniós jogszabályoknak. Ezt a célt szolgálja a bizottság által elvégzendő előzetes összeegyeztethetőségi ellenőrzés bevezetése. Ez az előzetes értékelés lehetővé teszi a versenyszabályokkal és a belső energiapiacra vonatkozó jogszabályokkal való összeegyeztethetőségnek az előtt való ellenőrzését, hogy a megállapodásokat megtárgyalnák, aláírnák és megerősítenék. A tagállamoknak a megállapodások aláírása előtt teljes mértékben figyelembe kell majd venniük a bizottság véleményét.

LNG- és földgáztárolás-stratégia

Európa a világ legnagyobb földgázimportőre. Európa összesített seppfolyósítottföldgáz- (LNG-) behozatali kapacitása jelentős, jelenleg elegendő a teljes aktuális földgázkereslet 43 százalékának biztosítására. Ugyanakkor az LNG-hez való hozzáférés tekintetében még mindig jelentősek a regionális különbségek. A bizottság a cseppfolyósított földgázra vonatkozó stratégiát vázol fel, amely valamennyi tagállam számára hozzáférhetőbbé teszi az LNG-t mint alternatív földgázforrást. E stratégia központi elemei a stratégiai infrastruktúra kiépítése a belső energiapiac teljessé tétele érdekében, valamint azon projektek meghatározása, amelyek révén véget lehet vetni egyes tagállamok egyetlen forrástól való függésének.

Fűtési és hűtési stratégia

Az épületek és az ipari létesítmények fűtése és hűtése az unió energiafogyasztásának felét teszi ki és 75 százalékban fosszilis tüzelőanyag felhasználásával történik. A javasolt fűtési és hűtési stratégia az épületek és ipari létesítmények széntelenítése előtti akadályok felszámolására összpontosít. Azt is hangsúlyozza, hogy az energiahatékonyság növelése és a megújuló energiaforrások felhasználása hatással lesz az energiabiztonságra.