Az Európai bizottság elkészítette a hatékony és fenntartható biztonsági unió érdekében tett lépésekről szóló első jelentést.

A jelentés felvázolja a terrorizmus, a szervezett bűnözés és a számítástechnikai bűnözés elleni küzdelem terén tett bizottsági erőfeszítéseket, valamint az unió e fenyegetésekkel szembeni rezilienciájának megerősítését célzó munkát. A dokumentum szintén kiemeli azokat a prioritásterületeket, ahol további intézkedésekre van szükség, és meghatározza a következő hónapokra szóló konkrét operatív feladatokat.

Dimitrisz Avramopulosz, a migrációs ügyekért, az uniós belügyekért és az uniós polgárságért felelős biztos a következőket nyilatkozta: „Biztonsági keretünk töredezettsége mindannyiunkat sebezhetővé tesz. Az egyes részeket tagállamokon belül, tagállamok között, a tagállamok és az uniós ügynökségek között, valamint a különböző biztonsági és határigazgatási rendszerek között is össze kell kapcsolni. Egyetlen tagállam belső biztonsága egyet jelent valamennyi tagállam belső biztonságával. Ebben a sebesen változó biztonsági helyzetben a valódi és hatékony biztonsági unió megteremtése valamennyi elem megvalósítását jelenti.”

Julian King biztonsági unióért felelős biztos hozzátette: „A terroristák nem az egyes tagállamokat veszik célba, hanem életformánkat, nyitottságunkat és jövőnket támadják. Erre átfogó és fenntartható választ kell adnunk, amelynek alapja az intézmények és tagállamok közötti bizalom és hatékony együttműködés.”

A jelentés hangsúlyozza, hogy feltétlenül végre kell hajtani a meglévő uniós jogszabályokat, és fel kell gyorsítani a munkát a bizottság által előterjesztett, biztonsággal kapcsolatos javaslatok tekintetében. A bizottság a terrorizmus elleni küzdelem megerősítésére fog összpontosítani azáltal, hogy megfosztja a terroristákat a támadások elkövetéséhez szükséges eszközöktől, és fokozza az ilyen fenyegetésekkel szembeni védelmünket és rezilienciánkat. A fő prioritásterületek a bizottság közleménye szerint a következők:

A jogi keret javítása, valamint a radikalizálódás megelőzése és leküzdése

  • Ennek érdekében még idén megállapodásra kell jutni a terrorizmus elleni küzdelemről szóló irányelvre irányuló bizottsági javaslatról. Az irányelv kulcsfontosságú annak biztosítása szempontjából, hogy az EU jogi kerete képes legyen hatékonyan kezelni a terrorista veszélyeket, különösen a visszatérő külföldi terrorista harcosok problémáját.
  • Szintén még az év vége előtt meg kell állapodni a tűzfegyverekről szóló irányelv felülvizsgálatáról. A bizottság változatlanul arra ösztönzi a társjogalkotókat, hogy tartsák fenn a jelenlegi ambíciószintet, különösen a legveszélyesebb félautomata tűzfegyverek betiltására vonatkozó célkitűzést illetően.
  • A bizottság lépéseket tett a robbanóanyagok házi előállítására alkalmas prekurzoranyagokhoz való hozzáférés korlátozása, valamint a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról szóló rendelet teljes körű végrehajtásának biztosítása érdekében. Ebben az összefüggésben újabb aggályos prekurzoranyagokat azonosítottak, amelyeket helyénvaló beemelni a rendeletbe, és ezeket a bizottság novemberben felveszi a fokozott ellenőrzés tárgyát képező anyagok jegyzékébe is.

Az információcsere javítása, az információs rendszerek megerősítése és a külső határok biztonságának fokozása

  • A tagállamoknak haladéktalanul meg kell tenniük az utasnyilvántartóik létrehozásához szükséges lépéseket, hogy a vonatkozó határidőt betartva legkésőbb 2018 májusára lehetővé váljon az utas-nyilvántartási adatállományról szóló uniós irányelv maradéktalan végrehajtása. A tagállami munka felgyorsításának támogatása érdekében a bizottság 70 millió euró összegű uniós többletfinanszírozást tesz elérhetővé, és 2016 novemberéig végrehajtási tervet terjeszt elő, amely többek között meghatározza az utasnyilvántartók létrehozása és működésbe lépése céljából a tagállamok által elvégzendő kulcsfeladatokat.
  • A határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelem megerősítése érdekében a bizottság szeptemberben kötelezettségszegési eljárást indított azon tagállamok ellen, amelyek mindeddig nem hajtották végre a prümi határozatokat.
  • A bizottság szintén megteszi az ahhoz szükséges lépéseket, hogy az Europolon belül működő Terrorizmus Elleni Küzdelem Európai Központja napi huszonnégy órás segítségnyújtást tudjon biztosítani a tagállamoknak.
  • A bizottság által 2016 áprilisában, az információs rendszerek interoperabilitásának elérését szolgáló különböző lehetőségek jogi, technikai és operatív vetületeinek felmérése céljából létrehozott magas szintű szakértői csoport munkáját fel kell gyorsítani. A bizottság a következő hónapok folyamán fogja a Tanács és az Európai Parlament elé terjeszteni időközi megállapításait.
  • A schengeni térségbe vízummentesen beutazó harmadik országbeli állampolgárok előzetes ellenőrzését lehetővé tevő Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszerre (ETIAS) irányuló bizottsági jogalkotási javaslattal kapcsolatos munka jelenleg is folyamatban van – a javaslat előterjesztése novemberben esedékes.
  • Emellett az uniós külső határok biztonságának fokozása érdekében elengedhetetlen, hogy mielőbb megvitassák és még idén elfogadják a külső határokat átlépő uniós polgárok szisztematikus ellenőrzésére irányuló bizottsági javaslatot, valamint létrehozzák az uniós határregisztrációs rendszert.