Idén januártól kell alkalmazniuk az önkéntes nyugdíjpénztáraknak az MNB által megújított, a választható portfóliós rendszert szabályozó ajánlást. Ez a korábbiaknál hangsúlyosabban ösztönzi a pénztárakat a tagok életciklusához, kockázatvállaló képességéhez igazodó portfóliók kialakítására.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2017. január 1-től várja el az önkéntes nyugdíjpénztárak választható portfóliós rendszeréről (VPR) kiadott ajánlásának alkalmazását. Az új szabályozó dokumentum ösztönzi a pénztártagok életciklusához igazodó portfóliók kialakítását, hogy azok a számukra legmegfelelőbb „befektetési kosarat” választhassák ki.

A jogszabályok 2016-tól lehetőséget adtak a pénztáraknak olyan rendszer kialakítására, amely révén egy pénztártag egy időben két portfóliót is választhat. E kockázat-megosztási lehetőség révén a tagok a hosszabb távon (akár a nyugdíjba vonulást megelőző időszakig) megtakarított vagyonuk egy részét továbbra is elhelyezhetik egy kockázatosabb – ám várhatóan magasabb hozamú – portfólióban, miközben a megtakarítás másik hányadát egy biztonságos portfólióban tartva, tőkéjüket és a korábban elért befektetési hozamukat is megőrizhetik.

Az MNB ajánlása egyértelműsíti a pénztárak befektetési politikájának és VPR-szabályzatának szerepét, tartalmát, a két dokumentum közötti eltérést. A szabályzatban a portfóliók választásának szabályait kell rögzíteni, míg a befektetési politika a befektetésekkel kapcsolatos tudnivalókat, a portfóliók befektetési összetételét, azok egymáshoz viszonyított arányát, a befektetéssel foglalkozó személyek kiválasztásával kapcsolatos elvárásokat, a számonkérés rendszerét, a díjazásuk elveit rögzíti. A jegybank mindkét dokumentum tartalmát felülvizsgálja, így biztosítja, hogy a pénztártagok a döntéseikhez minden lényeges információval rendelkezzenek.

Az önkéntes nyugdíjpénztárak a 2016. III. negyedév végi 1 216 milliárd forintos vagyon 89,5 százalékát, míg a több mint 1,14 millió főt számláló pénztártagság egyéni számláinak 93 százalékát választható portfóliós rendszerben kezelik. Így a VPR-ajánlás az időskori öngondoskodás pénztári formáját választók döntő többségének jelent hasznos útmutatást. A pénztárak vagyona alapvetően a tagok és a munkáltatók befizetéseiből, illetve a befektetett vagyon hozamából tevődik össze. A pénztártagok egyéni számlájára 2015-ben (az utolsó már lezárt évben) 82,8 milliárd forint befizetés érkezett, amit 48,3 milliárd forint befektetési eredmény növelt.

A jogszabályok 2001-től teszik lehetővé a VPR alkalmazását a pénztáraknak. A VPR révén a tagságnak egymástól markánsan eltérő kockázatú és ennek megfelelően eltérő hozamlehetőséget hordozó portfóliókat kínálhatnak fel, így minden pénztártag saját élethelyzetének, kockázatvállaló képességének megfelelő portfóliók közül választhat. Azon tagoknak, akik e lehetőséggel nem tudnak/kívánnak élni, a pénztár egy (általában közepes, vagy annál kicsit alacsonyabb kockázatú) alapértelmezett portfóliót alakít ki.

Az MNB változatlan elvárása, hogy a pénztáraknak a tagok számára is nyilvános VPR-szabályzata minden lényeges információt (pl. a portfóliók száma, megnevezése, jellege, kockázatai) tartalmazzon. Emellett a pénztártagokat tájékoztatni kell többek közt az egyes portfóliók vagyonáról és befektetési politikájáról, illetve arról is, hogy melyik portfólióban van az egyéni számlán lévő megtakarítás elhelyezve (külön kiemelve a nyilvánosságra hozandó éves és hosszú távú hozamráták elérési helyét). Fel kell hívni a tagok figyelmét arra is, hogy a korábbi időszakokban elért hozamok nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre.