A bruttó hazai termék volumene Magyarországon 2017 I. negyedévében 4,2 százalékkal, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 3,8 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakit – derül ki a statisztikai hivatal részletes jelentéséből.

A bruttó hazai termék volumene Magyarországon 2017 I. negyedévében 4,2 százalékkal haladta meg az előző év azonos időszakit. A növekedéshez elsősorban a piaci alapú szolgáltatások és az ipar járultak hozzá. A szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint a gazdaság teljesítménye az előző év azonos negyedévéhez mérten 3,8, az előző negyedévhez viszonyítva 1,3 százalékkal nőtt.

2017 I. negyedévében az előző év azonos időszakához képest a GDP volumene 4,2 százalékkal nőtt. Az első becslésben közölt I. negyedévi adathoz viszonyítva a második becslés adata 0,1 százalékponttal magasabb.

Termelési oldal

  • Az ipar hozzáadott értéke 6,8, ezen belül a feldolgozóiparé 7,8 százalékkal növekedett az előző év azonos időszakához mérten. A feldolgozóiparon belül a nagyobb súlyú területek mindegyike bővült. Az iparon belül a nem ipari jellegű tevékenységek teljesítményének növekedése meghaladta az ipari termelését. (Az iparba sorolt vállalkozások nem csak ipari, hanem egyéb más, például kereskedelmi tevékenységet is folytathatnak.)
  • Az építőipar teljesítménye 25 százalékkal emelkedett, ezen belül leginkább az egyéb építmények építése nőtt.
  • A mezőgazdaság hozzáadott értéke 6,3 százalékkal csökkent.
  • A szolgáltatások bruttó hozzáadott értéke együttesen 3,0 százalékkal nőtt. A kereskedelem, szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás hozzáadott értéke 4,8 százalékkal emelkedett. A szállítás, raktározás teljesítménye 2,0 százalékkal növekedett. A film-, video-, televízióműsor-gyártás bővülése következtében az információ, kommunikáció területén a hozzáadott érték 4,9 százalékkal nagyobb lett. A szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység együttes hozzáadott értéke 6,0 százalékkal nőtt, ezen belül a szakmai, tudományos, műszaki tevékenység növekedése jelentős. A közigazgatás, oktatás, egészségügy együttes teljesítménye 1,6 százalékkal emelkedett. A pénzügyi, biztosítási tevékenység teljesítménye lényegében stagnált (–0,1 százalék). A hitelintézetek jutalékegyenlege javult, viszont a pénzügyi közvetítés közvetetten mért szolgáltatási díja csökkent.
  • A bruttó hazai termék 2017. I. negyedévi, 4,2 százalékos növekedéséhez a szolgáltatások 1,7, az ipar 1,6, az építőipar pedig 0,4 százalékponttal járult hozzá. A szolgáltatásokon belül a kereskedelem, szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás, valamint a szakmai, tudományos, műszaki tevékenység és adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység hozzájárulása (0,5–0,5 százalékpont) volt a legjelentősebb. A mezőgazdaság 0,2 százalékponttal mérsékelte a GDP növekedési ütemét.

Felhasználási oldal

  • A háztartások tényleges fogyasztása 2,5 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest. A tényleges fogyasztás összetevői között a legnagyobb arányt képviselő háztartások fogyasztási kiadása 3,5 százalékkal bővült. A háztartások fogyasztási kiadásán belül szinte minden kiadási csoportban volumennövekedést mértünk. A nagy súlyú kiadási csoportok közül a lakberendezés, lakásfelszerelés, a közlekedés, valamint az egyéb szolgáltatások esetében a volumen az átlagot meghaladóan emelkedett. A háztartások Magyarország területén realizálódó (hazai) fogyasztási kiadása 3,4 százalékkal nőtt.
  • A kormányzattól kapott természetbeni juttatások volumene 3,0, a közösségi fogyasztásé 6,2 százalékkal csökkent. A háztartásokat segítő nonprofit intézményektől kapott természetbeni juttatások volumene 5,3 százalékkal nőtt.
  • A fenti folyamatok eredményeként a végső fogyasztás 1,2 százalékkal emelkedett.
  • A nemzetgazdaság külkereskedelmi forgalmában folyó áron 759 milliárd forint aktívum keletkezett. Az export 9,4, az import 10 százalékkal emelkedett. Az áruforgalomban a kivitel 9,4, a behozatal 11 százalékkal bővült. A nemzetgazdaság külkereskedelmi forgalmán belül a szolgáltatások (beleértve az idegenforgalmat is) exportja 9,4, importja 6,4 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest.
  • A bruttó hazai termék 2017. I. negyedévi 4,2 százalékos bővüléséhez a végső fogyasztás 0,9 a bruttó felhalmozás 2,9 százalékponttal járult hozzá. A külkereskedelmi forgalom egyenlege összességében 0,4 százalékponttal emelte a GDP növekedési ütemét.

KSH