2016 II. negyedévében a szolgáltatási kibocsátási árak 0,7 százalékkal csökkentek az előző év azonos időszakához képest. A szolgáltatási területek többségében emelkedtek az árak, legnagyobb mértékben a raktározás, tárolás területén (2,8 százalék), a távközlési díjak ugyanakkor 2,4 százalékkal visszaestek – tájékoztatott a KSH.

2016 II. negyedévében a szolgáltatási kibocsátási árak 0,7 százalékkal csökkentek az előző év azonos időszakához képest. A szolgáltatási területek többségében emelkedtek az árak, legnagyobb mértékben a raktározás, tárolás területén (2,8 százalék), a távközlési díjak ugyanakkor 2,4 százalékkal visszaestek – tájékoztatott a KSH.

2016 II. negyedévében a szolgáltatási kibocsátási árak tíz területen nőttek, kettőnél csökkentek, illetve egy esetében gyakorlatilag nem változtak 2015 II. negyedévéhez képest – olvasható a statisztikai hivatal „Szolgáltatási kibocsátási árak, 2016. II. negyedév” című friss kiadványában.

 A távközlési szolgáltatásokért 2,4, a közúti áruszállítás, költöztetésért 0,4 százalékkal kellett kevesebbet fizetni. Legnagyobb mértékben a raktározás, tárolás díjai emelkedtek (2,8 százalék), folytatva a 2015 II. negyedéve tartó dinamikus árnövekedést. A munkaerő-piaci szolgáltatások (ahol a legnagyobb súlyt a munkaerő-kölcsönzés jelenti) szintén 2 százalék fölötti volt az áremelkedés (2,3 százalék), aminek hátterében a minimálbér 5,7 százalékos növekedése áll. A többi nyolc területen a szolgáltatási díjak emelkedése 0,2–1,5 százalék közé esett. Legkevésbé a jogi, számviteli, adószakértői tevékenység; üzletviteli tanácsadás és leginkább a biztonsági, nyomozói tevékenység drágult.

2015 I. félévéhez képest 2016 I–II. negyedévében a megfigyelt szolgáltatások átlagosan 0,2 százalékkal kerültek kevesebbe. 13 szolgáltatáscsoportból kettőnél árcsökkenés, kilencnél drágulás történt, kettő esetében lényegében stagnáltak az árak. Legnagyobb mértékben a távközlési szolgáltatások díjai estek vissza (2,3 százalékkal). Jelentősen emelkedtek az árak a raktározás, tárolás, valamint a munkaerő-piaci szolgáltatások területén (4,3, illetve 2,3 százalékkal).

2010-hez viszonyítva a megfigyelt szolgáltatási körre számított szolgáltatási kibocsátásiár-indexek lassúbb növekedési pályát követnek az ipari- ár-indexekhez viszonyítva. A különbség 2016 II. negyedévében 1,4 százalékpont volt.

Nemzetközi kitekintés

Az Eurostat a tagországok árindexei mellett, megfelelő lefedettség esetén az egyes szolgáltatáscsoportok közösségi szintű árindex-aggregátumait is közli. A KSH kiadványának készítésekor a vizsgált szolgáltatáscsoportok esetében 13 szolgáltatási terület uniós (EU-28) szintű átlagai álltak rendelkezésre az összevont árindexeken kívül.

2016 II. negyedévében az Európai Unióban a szolgáltatási árak együttesen 0,3, míg Magyarországon 0,7 százalékkal mérséklődtek 2015 azonos időszakához képest.

Az egyes szolgáltatási területek döntő többségében az uniós szintű átlagárak – a közúti áruszállítás, a távközlés, valamint a reklám, piackutatás kivételével (0,6, 0,9 és 0,6 százalékos csökkenés) – emelkedtek, 1 százalékot meghaladó mértékben a rakománykezelés (1,5 százalék), a postai, futárpostai tevékenység (1,6 százalék), a mérnöki és építészmérnöki tevékenység; műszaki vizsgálat, elemzés (1,3 százalék), illetve a biztonsági, nyomozói tevékenység (1,1 százalék) esetében.

Valamennyi területen a megfigyelt szolgáltatások hazai és az uniós árváltozása azonos irányú volt. Hét szolgáltatáscsoportnál a magyarországi áremelkedés mértéke meghaladta az uniós átlagét, a legnagyobb mértékben (2,6 százalékponttal) a raktározás, tárolás területén. Ezzel szemben hazánkban a távközlési árak 1,5 százalékponttal nagyobb mértékben csökkentek, mint az Európai Unióban. Ugyanakkor közösségi szinten is a távközlési díjak mérséklődése volt a legjelentősebb. A takarítási szolgáltatásoknál azonos mértékű volt az uniós és a hazai árak emelkedése (1,0 százalék).

Szállítás, raktározás

2016 II. negyedévében az előző év azonos negyedévéhez viszonyítva a szállítás, raktározás nemzetgazdasági ágban megfigyelt szolgáltatások kibocsátási árai együttesen 2,1 százalékkal csökkentek.

Legnagyobb mértékben a raktározási, tárolási tevékenységek drágultak (2,8 százalék). A számottevő árváltozás alapvetően a gáztározókra vonatkozó jogszabályi háttér, illetve a gázpiacot jellemző – a tárolói kapacitásokra piaci körülmények közötti ajánlattételi – sajátosságokkal magyarázható.

A postai, futárpostai tevékenységek és a rakománykezelés díjai szintén emelkedtek (1,2, illetve 0,3 százalék). A közúti áruszállítás árainak mérséklődése tovább folytatódott (2016 II. negyedévben 0,4 százalékkal), ami a gázolaj fogyasztói árának 13 százalékos visszaesésével magyarázható, miközben a forint–euró árfolyam 2,4 százalékkal nőtt.

Információ, kommunikáció

Az előző év azonos időszakához viszonyítva az információ, kommunikáció nemzetgazdasági ágon belül megfigyelt szolgáltatások árai 2016 II. negyedévében – az előző évihez képest lassúbb ütemben – átlagosan 0,7 százalékkal mérséklődtek. A nemzetgazdasági ágon belül a távközlési szolgáltatások 2,4 százalékkal lettek olcsóbbak. A távközlési szolgáltatási díjak folyamatos csökkenése alapvetően két okra vezethető vissza: egyrészről a korábbi beruházások megtérülésére, másrészről a piaci és technikai változások miatti uniós szintű szabályozásra, különösen a roaming-díjak terén. Az informatikai tevékenységek árai kissé emelkedtek: az információtechnológiai szolgáltatásokért 0,9, az információszolgáltatásokért 1,0 százalékkal kellett többet fizetni az egy évvel korábbihoz képest.

Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

2016 II. negyedévében a nemzetgazdasági ágban megfigyelt szolgáltatási kibocsátási árak átlagosan 0,4 százalékkal emelkedtek 2015 azonos negyedévéhez képest. Ezen belül a jogi, számviteli, üzletviteli tanácsadási szolgáltatások díjai 0,2 százalékkal drágultak, ugyanúgy, mint egy évvel korábban. A mérnöki és építészmérnöki tevékenység; műszaki vizsgálat, elemzés árainak több éve tartó emelkedése folytatódott, 2016 II. negyedévében az árak 1,0 százalékkal nőttek. A reklám, piackutatási tevékenységek árai gyakorlatilag nem változtak (–0,1 százalék), míg egy évvel korábban 1,1 százalékkal kellett kevesebbet fizetni a szolgáltatásokért.

Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység

2015 azonos időszakához viszonyítva 2016 II. negyedévében a nemzetgazdasági ágban megfigyelt szolgáltatások kibocsátási árai átlagosan 1,7 százalékkal emelkedtek, ilyen mértékű növekedésre több mint négy éve nem volt példa. Ezen belül a munkaerőpiaci szolgáltatásokért 2,3, a biztonsági, nyomozói tevékenységekért 1,5, a takarítási szolgáltatásokért pedig 1,0 százalékkal kellett többet fizetni. Az árak növekedésének hátterében alapvetően a minimálbér idei, 5,7 százalékos emelkedése áll.