Parázs vita zajlott kedden az Európai Parlamentben a Brexitről és a múlt heti EU-csúcstalálkozó eredményeiről.

Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke (képünkön jobbra) azt hangsúlyozta, hogy a csúcson számos olyan téma is napirendre került, aminek nincs köze az EU és az Egyesült Királyság viszonyához. „A brit népszavazás nem szabadítja ki az EU-t a migrációs válságból” – mondta Tusk, aki szerint a Brexitről folyó megbeszélések „nyugodt és megfontolt” hangnemben zajlottak. Az uniós vezetők megértették David Cameron miniszterelnök döntését, miszerint elhalasztja a kilépési tárgyalások elindítását, ugyanakkor elvárják a brit kabinettől, hogy a lehető leghamarabb nyújtsa be a hivatalos értesítést, addig ugyanis semmiféle tárgyalás nem indulhat el – mondta az Európai Tanács elnöke.

Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke (balra) a Brexit mellett kampányolókat bírálta: „Ők retronacionalisták és nem hazafiak. Egy hazafi nem hagyná el a hajót, amikor az nehéz helyzetbe kerül… Nem volt tervük, hogyan tovább”. A bizottság elnöke szerint az EU-nak az európaiak uniójává kell válni, a reformokat fel kell gyorsítani, a döntéseket pedig végre kell hajtani.

Manfred Weber, az EPP frakcióvezetője szerint a 27 tagállam nem válhat a londoni politikai káosz túszává. Boris Johnson és Nigel Farage viselkedését gyávának bélyegezte, mert a két politikus „megszökött a süllyedő hajóról”. Mivel az EU az emberek javát szolgálja, demokratikusan működik és képes eredményeket felmutatni, a feladat a felelősség új politikai kultúrájának életre hívása. Őrültség a Brexit miatt az EU-t kárhoztatni – fogalmazott a képviselő.

Gianni Pittella, az S&D képviselőcsoportjának vezetője megdicsérte az Európai Tanácsot amiatt, hogy „ellenállt a zsarolásnak” és nem engedett abból, hogy a közös piachoz való hozzáférés az emberek szabad mozgásának biztosításával jár. Bírálta ugyanakkor az európai vezetőket amiatt, hogy nem ambicionálják az integráció újraindítását: „Ez a késedelem nem az EU gyengeségéből, hanem a kormányközi megközelítés kudarcából fakad, támogatjuk a bizottság elnökének erőfeszítéseit a közösségi módszer megvédésére.”

Az ECR frakció nevében felszólaló Syed Kamall a referendum eredményét Európának szánt ébresztőnek titulálta, egyúttal óvott attól, hogy minden ugyanúgy menjen tovább és hogy az Egyesült Királyságot megpróbálják túl nagy nyomás alá helyezni. Ezt a helyzetet nézete szerint az európai vezetőknek arra kell használniuk, hogy újra kapcsolatot találjanak a kontinens polgáraihoz. Az EU-t eközben átláthatóbbá kell tenni és az embereket aggasztó olyan problémák megoldására kell fókuszálni, mint a gazdasági növekedés beindítása és a munkahelyek teremtése.

„A patkányok menekülnek a süllyedő hajóról” – mondta Guy Verhofstadt, az ALDE képviselőcsoport parlamenti vezetője, aki a Brexitet földrengésként aposztrofálta. Felszólította az Európai Tanácsot, hogy „ne sétáljon alvajáróként a katasztrófa felé – a laza államszövetség nem működőképes. Az EU vagy változik, vagy elpusztul. Az Európai Tanácsnak fel kell ismernie, hogy az európaiak nem az unió, hanem a mostani unió ellen vannak”. A képviselő idézte a legutóbbi Eurobarometer felmérés eredményét, amely szerint az állampolgárok több és nem kevesebb EU-s fellépést sürgettek.

Gabriele Zimmer, a GUE vezérszónoka szerint az Európai Tanács következtetései „botrányosak”, ez egy újabb „köldöknézegetés”, ahol nincs semmi konkrétum, amire reflketálni lehetne – ez pedig aláássa az emberek bizalmát. Zimmer bírálta a Bizottság elnökét, hogy az EU és Kanada közötti szabadkereskedelmi egyezményt a nemzeti parlamentek megkerülésével akarja pályára állítani.

A Zöldek részéről Rebecca Harms élesen kritizálta a populistákat és nacionalistákat, akik saját céljaikat szem előtt tartva ráveszik az embereket arra, hogy jól felfogott érdekeik ellen szavazzanak. „Megvetem a Farage- és Le Pen-féléket, akik az embereket egymás ellen fordítják” – mondta a frakcióvezető, aki szerint az EU-nak nyitva kell tartania ajtaját az Egyesült Királyság és más régiók számára, akik az EU-ban képzelik a jövőjüket.

Az EFDD nevében felszólaló Paul Nuttall szerint a tárgyalásokat felnőttek módjára kellene végigvinni, hogy a megállapodás mindkét fél számára a lehető legelőnyösebb legyen és a jó kereskedelmi kapcsolatok fennmaradjanak. Ha máshogy lesz, azt a francia gazdák és német autógyártók is megsínylik, hiszen Angliának kereskedelmi többlete van az EU-val szemben – mutatott rá a képviselő.

Marine Le Pen szintén tisztességes megállapodást szeretne. Emellett az „uniónistákat” azzal vádolta, hogy nem tisztelik az emberek akaratát. Az emberek nem több integrációt, hanem szabad együttműködést és szuverenitást akarnak. Az EU vagy megváltozik vagy eltűnik – figyelmeztetett.

A vita vége felé Juncker bizottsági elnök néhány képviselőt azzal vádolt, hogy a Brexitet ürügyként használják arra, hogy elmondják, amit amúgy is mondanának. Szerinte se a Bizottságot, se őt nem lehet felelőssé tenni a népszavazás eredményéért, a brit vezetők pedig az elmúlt 40 év során soha semmiért nem dicsérték az EU-t. „Nem csoda, ha a végén az emberek elhiszik, amit évtizedeken át hazudtak nekik – ennek meg is van az eredménye.” Az elnök annak a meggyőződésének is hangot adott, hogy a nemzetállam és az EU nem egymásnak ellentmondó fogalmak. „Az EU és a nemzetek összetartoznak – nem lehet az EU-t a nemzetek ellen vagy nélkülük felépíteni”.

Az Európai Tanács elnöke szerint a népszavazás eredménye annak köszönhető, hogy a politikai elit „negatív és igazságtalan” képet festett az EU-ról. Donald Tusk elmondása szerint többször is sürgette a kormány- és államfőket, hogy vállaljanak felelősséget tetteikért és ne az EU gyengeségeit és hibáit kárhoztassák. „Nem adhatjuk át magunkat az elmúlt napokban ébresztett negatív érzelmeknek, meg kell próbálnunk józan helyzetértékelést végezni és racionális döntéseket hozni” – mondta.

Magyar képviselők mondták

Schöpflin György (EPP-Fidesz/KDNP): „Az elmúlt évekre visszapillantva nagyon úgy néz ki, hogy az integrációs folyamat valahol utat vesztett. Ha az Unió és a polgárok között nem sikerül szorosabb, kétoldalú kapcsolatot létrehozni, akkor ez a növekvő távolság előbb-utóbb a mostaninál is jóval nagyobb válságot fog előidézni.”

Szanyi Tibor (S&D, MSZP): „Bár érdemi vita nem volt róla, nagyon fontos, hogy az EiT megerősítette elköteleződését az igazságosabb adórendszer, az adóelkerülés és adócsalás elleni harc mellett. Ezen az EU gazdasági és szociális fejlődése szempontjából meghatározó területen ugyanis az uniós intézményekben végre politikai és jogi áttörés előtt állunk. Remélem, hogy a tagállamok vezetői is több figyelmet szentelnek az ügynek.”

Molnár Csaba (S&D, DK): „A Brexit meg fogja mutatni azt, hogy az Európai Uniónak nincs alternatívája. Az Unióból távozni várókat munkanélküliség, gazdasági lejtmenet és teljes káosz várja. Üzenet ez a magyar kormánynak, aki a tűzzel játszik, amikor néhány ezer szavazat érdekében Unió-ellenes álnépszavazást ír ki októberre.”

Niedermüller Péter (S&D, DK): „Ma hármas feladat előtt állunk. Egyrészt úgy kell lebonyolítanunk a kilépési folyamatot, hogy annak során az európai alapértékek és alapelvek nem képezhetik vita tárgyát. Másrészt az eddigieknél sokkal határozottabb harcot kell folytatnunk a populizmus ellen. Harmadrészt pedig lépéseket kell tennünk az európai projekt kiteljesítése, egy erős és föderális alapokon álló Európai Unió irányába.”

Balczó Zoltán (Független): „Az Európai Unió irányítói nem hajlandók szembenézni a Brexit tanulságával: a nemzetek felett álló szuperállam terve megbukott. Az európai országok együttműködésének nincs alternatívája, de a lisszaboni útnak, amely egy olyan birodalomhoz vezetne, amelyben egy központból irányítják ötszáz millió ember mindennapi életét, van alternatívája. Ezt, a Nemzetek Európáját kell felépítenünk.”