Az Európai Bizottság az egész unióra kiterjedő nyilvános konzultációt indít abban a kérdésben, hogy miként lehetne méltányosabbá tenni az uniós élelmiszer-ellátási láncot.

A bizottság azt kéri a mezőgazdasági termelőktől, az uniós polgároktól és más érdekelt felektől, hogy a november 17-ig tartó online konzultáció keretében osszák meg vele az élelmiszer-ellátási lánc működésével kapcsolatos meglátásaikat.

Bizonyos jelek arra mutatnak, hogy az élelmiszer-ellátási láncban termelt hozzáadott értékből nem megfelelően részesülnek a lánc egyes szintjei, például a kisebb, és ezért kiszolgáltatottabb helyzetben lévő szereplők, így a mezőgazdasági termelők és kisvállalkozások, valamint a gazdaságilag erősebb és nagy mértékben központosítottan működő üzleti partnereik tárgyalási pozíciói közti különbségek miatt.

Phil Hogan, a mezőgazdaságért és a vidékfejlesztésért felelős biztos kijelentette: „A mezőgazdasági termelők az élelmiszer-ellátási lánc első láncszemét alkotják, nélkülük nem létezhetne élelmiszer-feldolgozás, -értékesítés és -fogyasztás. Ugyanakkor azt kell látnunk, hogy gyakran ők kerülnek a leggyengébb pozícióba. Az élelmiszer-ellátási lánc rendellenességeinek kiigazítása céljából vállaljuk a kezdeményező szerepet, hiszen a Bizottság hagyományosan kiáll az európai mezőgazdasági termelőkért. Arra bátorítom az Unió minden polgárát, mezőgazdasági termelőjét és az érdekelt feleket, hogy az online konzultáció keretében osszák meg velünk ezzel kapcsolatos meglátásaikat.”

Az Európai Bizottság össze kívánja gyűjteni a véleményeket, hogy értékelhesse az agrár-élelmiszeripari termékekkel kapcsolatos tisztességtelen nemzetközi kereskedelmi gyakorlatok kezelése és szabályozása érdekében esetlegesen uniós szinten meghozandó intézkedések szükségességét és célszerűségét.

A bizottság a piaci átláthatóság szintjét is értékelni kívánja az élelmiszer-ellátási lánc egészében, hogy megítélje, hol lehetne azt javítani. Tekintettel arra, hogy szükség van bizonyos fokú versenyre, a konzultáció segíteni fog annak megítélésében, hogy vajon be kell-e vezetni további uniós piaci átláthatósági rendelkezéseket.

Végül a kérdőív feltérképezi a termelői együttműködések iránti érdeklődés szintjét, és a többek között a cukor-ágazatban már bevezetett, úgynevezett értékmegosztási – vagyis az érintett piaci árak változásából fakadó piaci nyereségek és veszteségek megosztására vonatkozó – megállapodások hasznosságát.

„A mezőgazdasági piacokat vizsgáló munkacsoport eredményeire építünk”

A konzultáció a Hogan biztos által 2016 januárjában létrehozott mezőgazdasági piacokat vizsgáló munkacsoport által eddig elvégzett munkára épül. A mezőgazdasági piacokat vizsgáló munkacsoport több konkrét ajánlást tett arra vonatkozóan, hogy miképpen lehetne megerősíteni a mezőgazdasági termelőknek az élelmiszer-ellátási láncon belüli helyzetét, a konzultáció pedig e munkára építve gyűjti össze a Bizottság leendő munkájához szükséges információkat.

Közzétételre került a konzultáció és a visszajelzések érdekében készült bevezető hatásvizsgálat is, amely részletesen bemutatja a lehetséges szakpolitikai alternatívákat, ezenfelül pedig az élelmiszer-ellátási lánc javítását szolgáló minden jövőbeli kezdeményezésre vonatkozóan is teljes hatásvizsgálat készül majd.

A bizottság valamennyi jövőbeli javaslata összhangban lesz a közös agrárpolitika egyszerűsítését és korszerűsítését szolgáló tágabb megközelítéssel is – olvasható a bizottság közleményében.