A magyar gazdaság tartós növekedése és ezáltal a magyar társadalom jólétének folyamatos gyarapodása érdekében a kormány és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) meghosszabbította együttműködési megállapodását.

A kormány és a kamara 2010-ben és 2014-ben kötött megállapodást, amit 2018-ban meghosszabbított. A mostani megállapodás rögzíti: a pénzügyi egyensúly megőrzése mellett fenn kell tartani a gazdasági teljesítményt, a GDP-nek az Európai Unió átlagát 2-3 százalékponttal meghaladó ütemét, a beruházási ráta 25 százalék fölötti szintjét.

A dokumentum szerint a magyar gazdaság sikeres működésének alapja a munka alapú társadalom és a csaknem teljes foglalkoztatás fenntartása, szükséges a versenyképesség, a termelékenység folyamatos javítása, a tudásalapú társadalom mélyítése.

A megállapodás kiáll a fenntartható és a növekedést támogató, vállalkozásbarát adórendszer, az adóék további csökkentése, a kifektetési politika erősítése, a tőkeexport támogatása, továbbá amellett, hogy meg kell teremteni a gazdasági növekedés finanszírozási, támogatási, hitel- és tőke-forrásait.

Mindezek alapján hét közös célkitűzést fogalmaztak meg. Ezek a következők:

  • A KKV-stratégia felülvizsgálata.
  • Az egyetemi, kutatói szféra és a vállalkozói szektor közötti tudásáramlás fejlesztésére a Vállalkozási Innovációs Tanács felállítása.
  • A kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenység erősítése.
  • Az uniós források felhasználásának összehangolása jelen megállapodással, úgy, hogy túlnyomó részük szolgáljon közvetlen vállalkozásfejlesztési célokat.
  • A Széchenyi Kártya Program folytatása, bővítése.
  • A kamara szakképzési feladatainak erősítése, a duális képzési rendszer további fejlesztése, a gazdasági szereplők jelenlétének további növelése a felsőoktatásban a modellváltó egyetemek bázisán.
  • A vállalkozói menedzsment és pénzügyi kultúra erősítése, a Modern vállalkozások programban és az Országos mentorprogramban létrejött kompetenciák beépítése a kamarai kompetenciák közé.

(Forrás: MTI)