Új szabályokat javasol az Európai Bizottság a kockázati tőkébe és szociális vállalkozásokba történő beruházások támogatása céljából.

Az Európai Bizottság javaslatot tett az európai kockázatitőke-alap (EuVECA) és az európai szociális vállalkozási alap (EuSEF) rendeleteinek módosítására, ami újabb lépés a tőkepiaci unió létrehozása felé – olvasható a bizottság közleményében.

A javaslat célja, hogy előmozdítsa a kockázati tőkébe és a szociális projektekbe történő beruházásokat, valamint megkönnyítse a befektetők számára az innovatív kis- és középvállalkozásokba történő befektetéseket. A bizottság mindenekelőtt azt javasolja, hogy nyissák meg az EuVECA- és EuSEF-alapokat valamennyi vállalkozás kezelőjének finanszírozása céljából és terjesszék ki azon vállalkozások körét, amelyekbe beruházások eszközölhetők. A bizottság további célja, hogy olcsóbbá és könnyebbé tegye az EuVECA- és az EuSEF-alapok határon átnyúló piaci értékesítését a tagállamok által kivetett díjak kifejezett tilalma és a nyilvántartásba vételi eljárások egyszerűsítése révén.

A reformok egy olyan intézkedéscsomag részét képezik, amelyeket az Európai Bizottság az európai kockázati tőke ösztönzése érdekében hoz. Ezek között szerepelnek az alábbiak: uniós költségvetési támogatás felhasználása jelentős intézményi befektetőktől származó tőkének az alapok egy páneurópai kockázatitőke-alapján keresztül történő bevonzása céljából, valamint a kockázati tőkével kapcsolatos nemzeti adóösztönzők terén bevált módszerek ösztönzése a kkv-kba és induló innovatív vállalkozásokba történő befektetések elősegítése céljából. Az Európai Bizottság technikai segítségnyújtást is biztosít azon tagállamoknak, amelyek fejleszteni kívánják a piaci alapú finanszírozást, ideértve a kockázati tőkét is.

Jyrki Katainen, a munkahelyteremtésért, a növekedésért, a beruházásokért és a versenyképességért felelős alelnök üdvözölte a döntést: „A mai napon újabb akadályt távolítunk el az uniós szintű befektetések elől, ami az európai beruházási terv egyik kulcsfontosságú célkitűzése. A mai napon az EuVECA- és az EuSEF-rendeletek kapcsán általunk javasolt három legfontosabb változás: az elfogadott alapkezelők körének kibővítése; az EuVECA elfogadhatóeszköz-listájának kiterjesztése; és az illetékes hatóságok által kivetett díjak tilalma – ennek eredményeként egyre több kkv kap hozzáférést a vállalkozásaik fejlesztéséhez szükséges alapvető finanszírozási eszközökhöz.”

Következő lépésként a javaslat az Európai Parlament és a tanács (a tagállamok) elé kerül.

Előrehozott felülvizsgálat

Az európai kockázatitőke-alap (EuVECA) és az európai szociális vállalkozási alap (EuSEF) rendeletei a kollektív befektetési alapok két új típusát hozzák létre, hogy megkönnyítsék és még vonzóbbá tegyék a befektetők számára a tőzsdén nem jegyzett kkv-kba történő befektetést. Mindkét rendeletet 2013. április 17-én fogadták el és 2013. július 22-én léptek hatályba.

Az EuVECA és az EuSEF címke lehetővé teszi az alapkezelők számára, hogy bevezessék az uniós piacon ezeket az alapokat a hivatásos és nem hivatásos, legalább 100 000 euró összegű kötelezettségvállalásra képes befektetők számára.

Tekintve a tőkepiaci unió felé tett lépések fontosságát, a bizottság úgy határozott, hogy előbbre hozza az eredetileg 2017 júliusára tervezett általános felülvizsgálatot. Az Európai Bizottság 2015. szeptember 30-án konzultációt indított arra vonatkozóan, hogy előmozdítanák-e a rendeleteket érintő, célul kitűzött változások ezen befektetési alapok felvételét. A felülvizsgálat számos, az említett alapok fejlesztését visszatartó tényezőt azonosított.

A konzultáció eredményeire támaszkodva a bizottság javasolja:

  • az EuVECA- és az EuSEF-alapok piaci bevezetése és kezelése terén elfogadott alapkezelők körének kiterjesztését a nagyobb, 500 millió€ feletti értéket képviselő kezelt eszközállománnyal rendelkező alapok kezelőinek bevonása érdekében. A nagy alapok kezelői biztosítják a méretgazdaságosságot és a védjegyet, valamint előnyöket kínálnak azon befektetők számára, akik cserébe végül több befektetést eszközölhetnek a kockázati tőke és a szociális vállalkozások javára;
  • az EuVECA elfogadható eszközeinek kibővítését, hogy lehetővé tegyék a kisebb közepes piaci tőkeértékű vállalatokba és a kkv-tőkefinanszírozási piacokon jegyzett kkv-kbe történő befektetéseket. Ezáltal várhatóan több vállalat részesülhet az EuVECA befektetéseiből, és a kockázat nagyobb diverzifikációja révén még vonzóbbá válnak a befektetések;
  • a költségek csökkentését a befogadó államok illetékes hatóságai által kivetett díjak kifejezett tilalma, a nyilvántartásba vételi eljárások egyszerűsítése és az alapkezelői funkció betöltéséhez szükséges minimális tőkeösszeg meghatározása révén.

A szélesebb körű, az uniós kockázati tőkebefektetések előmozdítását szolgáló tőkepiaci uniós csomag részeként az alapok egy páneurópai kockázatitőke-alapja össze fogja kapcsolni az uniós pénzügyi forrásokat a nagyobb volumenű magántőkével. Az alapok említett páneurópai alapjának célja, hogy elősegítse a piac széttagoltságának megszüntetését, és magánbefektetőket vonzzon az uniós kockázati tőke eszközosztályába.